2014/2015 İlkokul, Ortaokul ve Lise İngilizce Konu
Anlatımları ve Testleri sorumatik.com.tr de başladı...

Lise 9. Sınıf 1. Ünite The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

Sürekli yapılan veya tekrarlanan, alışkanlık haline gelmiş eylemin anlatılması için kullanılan yapıyı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

I get up early. (Ben erken kalkarım.)

I go to school at eight o’clock. (Ben saat sekizde okula giderim.)

They watch television on Saturdays. (Onlar cumartesi günleri televizyon seyrediyorlar.)

I have breakfast at half past seven. (Ben, yedi buçukta kahvaltı yaparım.)

We do shopping on Sundays. (Biz Pazar günleri alış veriş yaparız.)

You do your homework in the afternoons. (Sen ödevlerini öğleden sonraları yaparsın.)

We learn English at school. (Biz okulda İngilizce öğreniriz.)

You drink a cup of coffee every morning. (Sen her sabah bir fincan kahve içersin.)

I live in a small town in the south of Turkey. (Ben, Türkiye’nin güneyinde küçük bir kasabada yaşıyorum.)

You take a shower every morning. (Sen her sabah duş alırsın.)


Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (he, she, it …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna – s, - es, - ies eklerinden birisini alır.

Fiillerin çoğunun sonuna – s eklenir.

Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

Carol drinks milk every morning. (Carol her sabah süt içer.)

Pablo plays the organ on Sundays. (Pablo pazar günleri org çalar.)

Mrs. Alleyne reads a book every day. (Bayan Alleyne her gün bir kitap okur.)

Your cat sleeps on the sofa. (Senin kedin divanın üzerinde uyur.)

The baby sleeps for ten hours every day. (Bebek her gün on saat uyur.)

Son hecesi – ch, - sh veya – x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.

She brushes her teeth after breakfast. (O, kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalar.)

Rose watches television in the afternoons. (Rose, öğleden sonraları televizyon seyreder.)

Ayla washes her face every morning. (Ayla her sabah yüzünü yıkar.)

Your mother kisses you every day. (Annen her gün seni öper.)

Şamil Sam boxes excellently. (Şamil Sam mükemmel dövüşür.)

Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:

Oya does her homework every day. (Oya her sabah ödevini yapar.)

Osman goes to school every day. (Osman her gün okula gider.)

The Earth goes round the Sun. (Dünya güneşin etrafında döner.)

Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.

Jill studies her lessons every day. (Jill her gün derslerine çalışır.)

A pilot flies a plane. (Pilot uçağı uçurur.)

Hakan tries to learn French at school. (Hakan okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)

Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.

Hikmet pays for the tickets every week. (Hikmet her hafta biletlerin parasını öder.)

She says she is ill. (O hasta olduğunu söylüyor.)

Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.

Robert has breakfast at home. (Robert evde kahvaltı yapar.)

Hülya has a bath every day. (Hülya her gün yıkanır.)

Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:

Subject + + verb1 + time expressions.

(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)

Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.


Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.

Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:

Does – he, she, it; do – you, we, you, they …

Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.

Do you get up very early? (Sen çok erken kalkar mısın?)

Do they drink milk every morning? (Onlar her sabah süt içerler mi?)

Do the tourists visit the historical places every year? (Turistler her yıl tarihi yerleri ziyaret ederler mi?)

Does Ayça go jogging every day? (Ayşe her gün yürüyüşe çıkar mı?)

Does your secretary answer the telephone every day? (Sekreterin her gün telefona cevap verir mi?)

Does he play tennis on Sundays? (O Pazar günleri tenis oynar mı?)

Soru cümlesinde fiil yalın haldedir.


Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not = don’t; does + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar.

I don’t drink coffee every morning. (Ben her sabah kahve içmem.)

You don’t drink fizzy cold drinks in winter. (Sen kışın köpüklü soğuk içecekleri içmezsin.)

You don’t work on Sundays. (Sen Pazar günleri çalışmazsın.)

They don’t play computer games every day. (Onlar her gün bilgisayar oyunları oynamazlar.)

Your brother doesn’t listen to jazz music every day. (Erkek kardeşin her gün jaz müziği dinlemez.)


The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.

I always get up early in the mornings. (Ben sabahları daima erken kalkarım.)

Do they always have lunch at school? (Onlar öğle yemeklerini daima okulda mı yerler?)

We usually watch television every evening. (Biz her akşam genellikle televizyon seyrederiz.)

She doesn’t usually sleep in the afternoons. (O genellikle  öğleden sonraları uyumaz.)

I often iron my trousers. (Ben pantolonumu sık sık ütülerim.)

You don’t often play football. (Sen sık sık futbol oynamazsın.)

I often play tenis at the weekends. (Ben hafta sonları sık sık tenis oynarım.)

My father never smokes cigarettes. (Babam asla sigara içmez.)


Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.

What does a barber do? (Bir berber ne yapar?)

A barber cuts hair. (Bir berber saç keser.)

What do you do every day? (Her gün ne yaparsın?)

What time does the film start? (Film saat kaçta başlar?)

It starts at 8.30. (O, saat sekiz buçukta başlar.)

What time do you usually go to school? (Sen genellikle saat kaçta okula gidersin?)

I usually go to school at half past nine. (Ben genellikle dokuz buçukta okula giderim.)

What time does Kate finish her work? (Kate işini saat kaçta bitirir?)

She finishes her work at 6 o’clock. (O, işini saat altıda bitirir.)

Bu zaman kipinde kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 26,184 kez okundu.

Yorumlarınız

beyza a. 22 Ekim 2014 16:32

çok teşekkürler süper olmuş .D

hazal k. 19 Ekim 2014 19:00

sağolasınız

alican g. 15 Ekim 2014 23:08

teşekkürler see you...

Batuhan E. 9 Ekim 2014 18:51

Saol

sümeyra s. 7 Ekim 2014 11:01

teşekkürler

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz
Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.


Son Haberler
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 1. Üniteye Ait Bir Yeni Test Yayınlandı. 22 Ekim 2014
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In My City) Konu Anlatımı - 1 (Comparative of Adjectives) Yayınlandı. 21 Ekim 2014
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In My City) Konu Anlatımı - 1 (The Present Continuous Tense) Yayınlandı. 20 Ekim 2014
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In My City) Konu Anlatımı - 1 (Degrees Of Adjectives) Yayınlandı. 19 Ekim 2014
  • Ortaokul 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite (Sports)ye Ait İki Yeni Test Yayınlandı. 18 Ekim 2014
ÖNEMLİ UYARI

Sitemizdeki içeriği izinsiz kopyalayıp yayınlamaya müsade edilmemektedir.

İngilizce test ve konu anlatımlarımız, MEB onaylı kitaplarımızın içeriği olup yayın hakları Ali Hikmet İNCE'ye aittir.