2014/2015 İlkokul, Ortaokul ve Lise İngilizce Konu
Anlatımları ve Testleri sorumatik.com.tr de başladı...

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm

My Daily Routines – 1

Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

I have lunch at school canteen. 

(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)

He goes to school at eight o’clock. 

(O saat sekizde okula gider.)

You do your homework at home. 

(Sen ödevini evde yaparsın.)

We watch television at eight o’clock. 

(Biz saat sekizde televizyon seyrederiz.)

She plays chess in the afternoons. 

(O öğleden sonraları satranç oynar.)

My first lesson starts at nine o’clock. 

(Benim birinci dersim saat dokuzda başlar.)

I arrive home at half past seven. 

(Ben yedi buçukta eve varırım.)

Suna goes to bed at about ten. 

(Suna saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)

I brush my teeth every day. 

(Ben her gün dişlerimi fırçalarım.)

You read a book on weekdays. 

(Sen hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)

İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.


Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (he, she, it …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s, - es, - ies eklerinden birisini alır.

Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.

Hakan gets up at eight o’clock. 

(Hakan saat sekizde kalkar.)

Aysu returns home at five o’clock.

(Aysu saat beşte eve döner.)

Your cat sleeps on the sofa. 

(Kedin divanın üzerinde uyur.)


Son hecesi - ch, - sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.

My sister watches television after school. 

(Kız kardeşim okuldan sonra televizyon seyreder.)

My mother washes the dishes every day. 

(Annem her gün bulaşık yıkar.)

Ahmet fixes my bicycle every month. 

(Ahmet her ay benim bisikletimi onarır.)


Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:

Suna goes to school on weekdays. 

(Suna hafta içi günlerde okula gider.)

Halil does his homework at home. 

(Halil ödevini evde yapar.)


Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.

Robert has breakfast at home. 

(Robert evde kahvaltı yapar.)

Hülya has a bath every day. 

(Hülya her gün yıkanır.)


Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.

Jill studies her lessons every day. 

(Jill her gün derslerine çalışır.)

A pilot flies a plane. 

(Pilot uçağı uçurur.)

Hakan tries to learn French at school. 

(Hakan okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)


Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.

Hikmet pays for the tickets every week. 

(Hakan her hafta biletlerin parasını öder.


Basit Şimdiki Zamanda olumlu bir cümle şöyle kurulur:

Subject + verb1 + time expressions.

(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)

Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.


The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.

I always get up early in the mornings. 

(Ben sabahları daima erken kalkarım.)

She always get on the school bus. 

(O daima servis otobüsüne biner.)

We usually watch television after school. 

(Biz genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)

Hakan usually does his homework at home. 

(Hasan genellikle ödevini evde yapar.)

Suna sometimes surfs in the Internet. 

(Suna bazen internette sörf yapar.)

You sometimes walk in the park. 

(Sen bazen parkta yürürsün.)


Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.

Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:

Doeshe, she, it; doyou, we, you, they

Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.

Do you get up very early? 

(Sen çok erken kalkar mısın?)

Do they drink milk every morning? 

(Onlar her sabah süt içerler mi?)

Does he play tennis on Sundays? 

(O Pazar günleri tenis oynar mı?)

Do you get dressed at seven o’clock? 

(Sen saat yedide giyinir misin?)

Does she have breakfast at home? 

(O, evde kahvaltı yapar mı?)

Do classes at school start at 7.30? 

(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)

Does she play chess in the afternoons? 

(O öğleden sonraları satranç oynar mı?)

Does he wake up late every day? 

(O her gün geç uyanır mı?)

Do you do your homework at home? 

(Sen ödevini evde mi yaparsın?)

Does Roy go to bed at ten o’clock? 

(Roy saat onda yatmaya gider mi?)


Konunun devamını My Daily Routines – 2’de okuyabilirsiniz.

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 22,697 kez okundu.
Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI

Sitemizdeki içeriği izinsiz kopyalayıp yayınlamaya müsade edilmemektedir.

İngilizce test ve konu anlatımlarımız, MEB onaylı kitaplarımızın içeriği olup yayın hakları Ali Hikmet İNCE'ye aittir.