- İngilizce Oyunlar Bölümünde İlkokul 2. ve 3. Sınıf Yayında ... - Kıymetli Öğretmenlerimiz; Konu anlatımlarını ve testleri akıllı tahta yardımıyla sınıflarınızda ücretsiz, güvenle ve zevkle kullanabilirsiniz ... - Konu anlatımlarımızı ve testlerimizi beğendiyseniz, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz ...

Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In My City) Konu Anlatımı - 1 (Comparative of adjectives)

Comparative Degree (Sıfatlarda Üstünlük Derecesi)

Konuya giriş yapalım ve bu ünitede öğreneceğimiz adjectives (sıfatlar)ı tanıyalım. Aşağıdaki listeyi ezberlerseniz, konuyu anlamanız çok kolay olacaktır.


crowded : kalabalıkfast : hızlı
rich : zengin
busy : meşgul
large : geniş
far : uzak
beautiful : güzel
humid : nemli
peaceful : huzurlu
quiet : sessiz
popular : tanınmış
crowded : kalabalık
lovely : sevimli
green : yeşil
relaxing : dinlendirici
different : farklı
sage : güvenli
dry : kuru
tall : uzun (boylu)
careful : dikkatli
tight : dar ve sıkı
fat : şişman
expensive : pahalı
serious : ciddi
short : kısa
important : önemli
suitable : uygun
young : genç
slim : zayıf
generous : cömert
fair : açık tenli
big : büyük
strong : kuvvetli
slow : yavaş
clumsy : beceriksiz
low : düşük, alçak
warm : ılık
heavy : ağır
frightening : korkutucu
exciting : heyecanlı
famous : ünlü
harmful : zararlı
easy : kolay
cheap : ucuz
boring : sıkıcı
noisy : gürültülü
enjoyable : hoş, güzel
handsome : yakışıklı
clean : temiz
long : uzun
comfortable : rahat
healthy : sağlıklı
modern : çağdaş
fascinating : büyüleyici, etkileyici
cheerful : neşeliuseful : yararlısad : üzgün


Comparative Degree (Sıfatlarda Üstünlük Derecesi)


İki insan veya iki nesne arasında kıyaslama yapılırken, sıfatlarda üstünlük derecesi (comparative degree) kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.


Ali is younger than Ahmet.(Ali, Ahmet’den daha gençtir.)
Jim is shorter than you.(Jim, senden daha kısadır.)
Your mother is older than you. (Annen senden daha yaşlıdır.)
Jack is taller and fatter than you.
(Jack, senden daha uzun ve daha şişmandır.)
Hülya is funnier than Meral.(Hülya, Meral’den daha komiktir.)
My cat is luckier than your dog.(Kedim, köpeğinden daha şanslıdır.)
Mary’s hair is longer than Rose’s hair.(Mary’nin saçları, Rose’nin saçlarından daha uzundur.)
Sally is ten years younger than Jane.
(Sally, Jane'den on yaş daha gençtir.)
Hakan is cleverer than Zekiye.(Hakan, Zekiye’den daha zekidir.)
Zehra’s marks are worse than Gül’s marks.Zehra’nın notları, Gül’ün notlarından daha kötüdür.)
Jane is fairer than you.(Jane, senden daha açık tenlidir.)
Ali’s money is less than Ahmet’s.(Ali’nin parası, Ahmet’in parasından daha azdır.)
The city is more crowded than the village.(Şehir, köyden daha kalabalıktır.)
The city is more exciting than the village.(Şehir, köyden daha heyecan vericidir.)
Hakan is more hardworking than you.
(Hakan, senden daha çalışkandır.) 
Football is more popular than volleyball.
(Futbol, voleyboldan daha popülerdir.) 

İki nesne ya da insanı kıyaslarken kullandığımız kısa sıfatın sonuna – r, - er, veya – ier eklerinden birisi getirilerek üstünlük derecesi alırlar. Önce sonuna – r alan sıfatlardan bazılarını tanıyalım.

nice (güzel)nicer (daha güzelwide (geniş)wider (daha geniş)
safe (güvenli)safer (daha güvenli)large (geniş)larger (daha geniş)
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
A rose is nicer than a carnation.(Gül, karanfilden daha güzeldir.)
A village is safer than a city.
(Köy, şehirden daha güvenlidir.)
My room is wider than your room.
(Benim odam, senin odandan daha geniştir.)
Ankara is larger than Karaman.
(Ankara, Karaman'dan daha geniştir.)


Sonuna – er eki alan bazı kısa sıfatlar:

young (genç)younger (daha genç)new (yeni)newer (daha yeni)
tall (uzun)taller (daha uzun)cold (soğuk)colder (daha soğuk)

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

You are younger than your English teacher.
(Sen, İngilizce öğretmeninden daha gençsin.)
Your brother is taller than you.(Erkek kardeşin, senden daha uzundur.)
My jacket is newer than your jacket.
(Benim ceketim, senin ceketinden daha yenidir.)
Marmara Region is colder than Mediterranean Region.
(Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesinden daha soğuktur.)


Bazı kısa sıfatlara – er eki getirilirken, son harfleri bir daha yazılır: Hot (sıcak), hotter (daha sıcak); fat (şişman), fatter (daha şişman) gibi … Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Antalya is hotter than Ankara in summer.(Yaz mevsiminde, Antalya, Ankara'dan daha sıcaktır.)
Your grandpa is fatter than your father.
(Büyük baban, babandan daha şişmandır.)
China is bigger than England.
(Çin, İngiltere'den daha büyüktür.)
Rose is thinner than you.
(Rose, senden daha incedir.)


Son harfi – y, ondan önceki harf de sessiz ise, kısa sıfat sonuna – ier eki alırken – y harfi kaldırılır:

funny (komik)funnier (daha komik)lucky (şanslı)luckier (daha şanslı)
easy (kolay)easier (daha kolay)heavy (ağır)heavier (daha ağır)

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Rose is funnier than you.
(Rose, senden daha komiktir.)
English is easier than History.
(İngilizce (dersi), tarih (dersi)den daha kolaydır.)
Your sister is luckier than you.
(Kız kardeşin, senden daha şanslıdır.)
An elephant is heavier than a lion.
(Fil, aslandan daha ağırdır.)


Kuralsız sıfatlar da vardır:

good (iyi)better (daha iyi)bad (kötü)worse (daha kötü)
far (uzak)farther (daha uzak)little (az)less (daha az)

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

My marks are better than your marks.
(Benim notlarım, senin notlarından daha iyidir.)
Erzurum is farther than İstanbul.
(Erzurum, İstanbul'dan daha uzaktır.)
My German is worse than my English.
(Almancam, İngilizcemden daha kötüdür.)
Two is less than ten.
(İki, ondan daha azdır.)


Kısa sıfatların kullanıldığı cümlelerde söz dizini şöyledir:
Subject  +  to be  +  adjective +  - r ,- er, - ier  +  than  +  object.
(Subject (özne); to be (amisare …); adjective (sıfat); , - r, - er, - ier (takılardan birisi kullanılır); than (den); object (nesne), demektir.)


A plane is safer than a bus.(Uçak, otobüsten daha güvenlidir.)
Tuna is younger than his father.(Tuna, babasından daha gençtir.)
A worm is thinner than a snake.(Solucan, yılandan daha incedir.)
English is easier than Japanese. (İngilizce, Japonca’dan daha kolaydır.)

Uzun (çok heceli) sıfatlar önlerine more (daha) getirilerek üstünlük derecesi alırlar.

delicious 
(lezzetli)
more delicious 
(daha lezzetli)
comfortable 
(rahat)
more comfortable 
(daha rahat)
expensive 
(pahalı)
more expensive 
(daha pahalı)
beautiful 
(güzel)
more beautiful 
(daha güzel)

Örnek cümleleri inceleyiniz.

Soup is more delicious than rice.(Çorba, pirinç pilavından daha lezzetlidir.)
The city is more crowded than the country.(Şehir, köyden daha kalabalıktır.)
An armchair is more comfortable than a chair.(Koltuk, sandalyeden daha rahattır.)
Adana is more humid then Konya.(Adana, Konya'dan daha nemlidir.) 
A jacket is more expensive than a shirt.(Ceket, gömlekten daha pahalıdır.)
This book is more interesting that that book.(Bu kitap, o kitaptan daha ilginçtir.)
Canan is more beautiful than Melek.(Canan, Melek’ten daha güzeldir.)
French is more difficult than English.
(Fransızca, İngilizce'den daha zordur.) 

Olumsuz cümle örneklerini de görelim.

The country life isn't easier than the city life.(Köy hayatı, şehir hayatından daha kolay değildir.)
Junk food isn't healthier than fruit.
(Abur cubur, meyvadan daha sağlıklı (yiyecek) değildir.)
The city isn't cleaner than the country.
(Şehir, köyden daha temiz değildir.)
The train isn't faster than the plane.
(Tren, uçaktan daha hızlı değildir.)
The soap opera isn't more exciting than
the adventure movie.

(Pembe dizi, bir macera filminden daha
heyecanlı değildir.)
Ilgaz isn't higher than Uludağ.
(Ilgaz, Uludağ'dan daha yüksek değildir.)
Konya isn't more humid than İstanbul.
(Konya, İstanbul'dan daha nemli değildir.)
Tuz Lake isn't larger than Van Lake.
(Tuz gölü, Van gölü kadar geniş değildir.)

Soru cümlesi örnekleri ile konumuzu tamamlayalım.

Is Konya larger than Ankara?
(Konya, Ankara'dan daha geniş midir?)
Is Mediterranean Sea saltier than Aegean Sea?
(Akdeniz, Ege denizinden daha tuzlu mudur?)
Is Bursa more crowded than Istanbul?
(Bursa, İstanbul'dan daha kalabalık mıdır?)
Is volleyball more popular than football?
(Voleybol, futboldan daha popüler midir?)
Is Black Sea Region greener than
Central Anatolia Region?

(Karadeniz bölgesi, iç anadolu bölgesinden
daha yeşil midir?)
Is Marmara Region colder than
Mediterranean Region?

(Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesinden daha
soğuk mudur?)


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 41,247 kez okundu.

Yorumlarınız

zeynep ş. 4 October 2016 17:54

Thank you very much.Such an expression had much need for schoolwork.Everyone who contributed to this page thank you very muchreally a lot of work to create

ulaş 2 May 2016 16:13

çok güzel işime çok yaradı inşallah 100 alırım

asdfg 1 May 2016 12:55

işime yaradı

Allison A. 14 April 2016 18:32

Abi çok iyi ya . Sağolasın kardeşşşş!!!!

saolll 13 April 2016 11:00

Yarın sınavın var konuyu daha iyi anladım saolun

Esmanur 5 April 2016 11:09

Gayet güzel çok teşekkür ederim projeme gayet yardımcı oldu herkese tavsiye edicem çok teşekkür ederim...

kamer a. 4 April 2016 15:09

çok teşekkür ederim projeme çok yardımcı oldu benim projemde 40 tane karşılaştırma cümleleriydi inşallah biter dostlar neyse bay

Hilal t. 26 March 2016 19:56

Teşekkürler

sanane 20 March 2016 20:27

işime yaramadı ama yinede iyi saolun

jjss 10 March 2016 15:49

çok karışık ve gereksiz şekilde uzun bencee

tuvana u. 29 February 2016 18:48

cok super

Saane 11 January 2016 21:17

Çok güzel yarın sınav var bunları ezberlemem gerek

English M. 11 January 2016 17:13

Çok güzemiş thank you

arda . 10 January 2016 19:25

yarın sınavım var cok guzel bi site insallah 100 alırım

mehmet 10 January 2016 19:06

yardımcı oluyor iyi

ARDA A. 10 January 2016 18:34

YATIN YAZILIM VAR ÇOK GUZEL Bİ SİTE İNSALLAH 100 ALIRIM

ARDA A. 10 January 2016 18:32

YARIN YAZILIM VAR COK GUZEL BİR SİTE İNSALLAH YARIN 100 ALIRIM

Sila c. 10 January 2016 13:58

Çok teşekkürler

Uğur M. 7 January 2016 22:39

GERÇEKTEN SÜPER ÖTESİ BİR ANLATIM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM YARINKİ SINAVDAN 90 ALIRSAM NR MUTLU BANA §

Ayşe N. 7 January 2016 22:01

Yarın yazılımız var. Benim için lütfen dua eder misiniz 1.yazılım 90 inşallah bındanda bir 95 alıyım ama öğretmenimiz çok kolay soruyor Ben Muğladan selamlarımla...Daha yeni başlıycam

Ata 7 January 2016 21:23

Iyiye benziyo yarin sinav var inşallah yardimci olur

kumsall 7 January 2016 20:07

Bu ne ya uzatmadan ger ayrıntıya gırme .

berk 6 January 2016 20:02

kopyala yapıştır olmuyor site harika ama bu yüzden kada yazmak zorundayımmmm neden böyle aaacaba

NURTEN Ç. 5 January 2016 17:17

Çokkkkkk güzel ellerinize sağlık tam ardığım şey. THANKyou very much

berat 4 January 2016 19:25

çok güzel tam aradığım şey

Lee S. 3 January 2016 23:21

Güzzel Bayyyyyaaaaa ayrıntılı

mâşALLAH tütütütütütü

sıınav!!! 3 January 2016 11:16

oley be sınavdan 54 aldım

thor 2 January 2016 19:30

Sınavıma çok yardımcı oldu ama eksik ankatılan yerler var

aykut 2 January 2016 15:32

çok yararlı

Amine... 2 January 2016 02:16

Çok tesekkür ederim sınavdan YÜZ aldım...

elif c. 30 December 2015 21:21

thanks, it's awesome .thanks, hopefully I'll take 100 in the control of this site and the notebook I wrote all of it will be just fine in my book I have a test tomorrow so I hope it's a good site very good site thanks thousands to tens of thousands of

Hüseyin 30 December 2015 20:49

İşime yaramadı

elf c. 30 December 2015 16:56

fena halde iyi yarınki guizime çooookkkk yerdımcı oldu aynı zamanda defter konrolüne allah beni hocanın şerrinden kousun(aminn)

FERHAT 30 December 2015 15:03

ADAMLAR HARBİDEN ZEKİ

Bir D. 28 December 2015 19:40

Harikasınız ya süper çok teşekkür ederim

emre ç. 28 December 2015 16:07

biraz karmaşık ama güzel sağolun

Cread 27 December 2015 14:17

Çok İşime Yaradı

meleki 27 December 2015 06:53

Güzel beğendim :)

mustafa k. 24 December 2015 20:54

güzel

sena d. 23 December 2015 17:29

eksik

oğuz 23 December 2015 15:49

bu cuma sınavıöm işime yaradı kelimeleri ezberledim saolun çok teşekkür ederim

pepe 20 December 2015 17:26

iyi bir site sağolun

Furkan 20 December 2015 13:23

Çok güzel site teşekkürler...

sanem 20 December 2015 10:26

Yarın yazılım var sayenizde güzel bir not alacağım .Çok ayrıntılı ve açıklayıcı. Hazırlayanın ellerine sağlık.Çok yardımcı oldu.

EnfeksiyonPRO 17 December 2015 23:39

Çok ödevim vardı.Hepsini Bitrdim Çok Teşekkür ederim
☆☆☆☆☆☆☆

Zeynep ö. 17 December 2015 16:09

Çok saolun bu iş için emeği geçen herrrkeze çoook tşk

zeynep 17 December 2015 08:36

çok teşekkür ederim . güzel bir yer

serhat a. 16 December 2015 18:24

işime yaramadı

gökhan b. 16 December 2015 10:58

fena değir

elif 15 December 2015 21:01

çok teşekürler

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.