YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite (Birthday) Konu Anlatımı

Birthdays (My Birthday) Doğum günleri (Doğum günüm) ünitesinde, ayların isimlerini, sıra sayılarını, doğum gününü, günün tarihini, yaşı söylemeyi ve bunlarla ilgili soruları cevaplamayı öğreneceğiz.

Ünitenin önemli kelimeleri: January (ocak), February (şubat), March (mart), April (nisan), May (mayıs), June (haziran), July (temmuz), September (eylül), October (ekim), November (kasım), December (aralık), first (birinci), second (ikinci), third (üçüncü), fourth (dördüncü), fifth (beşinci), sixth (altıncı), seventh (yedinci), eighth (sekizinci), ninth (dokuzuncu), tenth (onuncu), eleventh (on birinci), twelfth (on ikinci), thirteenth (on üçüncü), fourteenth (on dördüncü), fifteenth (on beşinci), sixteenth (on altıncı), seventeenth (on yedinci), eighteenth (on sekizinci), nineteenth (on dokuzuncu), twentieth (yirminci), twenty - first (yirmi birinci), twenty - second (yirmi ikinci), twenty - third (yirmi üçüncü); twenty - fourth (yirmi dördüncü), twenty - fifth (yirmi beşinci), twenty - sixth (yirmi altıncı), twenty - seventh (yirmi yedinci), twenty - eighth (yirmi sekizinci), twenty - ninth (yirmi dokuzuncu), thirtieth (otuzuncu), thirty - first (otuz birinci), today (bu gün), birthday (doğum günü), party (parti), dancing party (dans partisi), day (gün) ...

Ordinal numbers (sıra sayıları) sonlarına aldıkları - st, - nd, - rd, - th eklerinden birisi ile sıralama bildiren sayılardır. İlk üçünün birinci (first), ikinci (second), üçüncü (third)nün özel yazılışları vardır. Dördüncü (fourth)dan sonra sayının sonuna - th eki getirilerek elde edilirler. (Kelime listesindeki sıralamayı dikkatle okuyup, ezberlemeye çalışınız.) Yirmi (twenty) den sonra birinci, ikinci gibi sayılar eklenerek sıralamaya devam edilir.

What is the date today? ile (içinde bulunduğumuz gün) bugünün tarihi öğrenilir. Soruya cevap verilirken It is’densonra ay ve sıra sayısıyla cümle tamamlanır. Sıra sayısından önce the getirilir.

What is the date today? (Bu günün tarihi ne?)

It is January the ninth. (Ocağın dokuzu (Ocağın dokuzuncu günü).)

What is the date today? (Bu günün tarihi ne?)

It is February the twentieth. (Şubatın yirminci günü (Yirmi şubat).)

What is the date today? (Bu günün tarihi ne?)

It is March the sixteenth. (Martın on altıncı günü (On altı mart.))

What is the date today? (Bu günün tarihi ne?)

It is April the thirtieth. (Nisanın otuzuncu günü. (Otuz nisan.).)


What is the date? ile de günün tarihi öğrenilebilir. Bu soruya yukarıdaki örneklerdeki gibi cevap verilebilir. Ayrıca It is’den sonra önüne the almış sıra sayısı of ve ay ismiyle de yanıt verilebilir.

What is the date? ((Günün) Tarihi ne?)

It is December the first. (Aralığın birinci günü (Bir aralık.).)

It is the first of December. (Aralığın birinci günü (Bir aralık.).)

What is the date? ((Günün) Tarihi ne?)

It is the twelfth of January. (Ocağın on ikinci günü (On iki ocak.).)

What is the date? ((Günün) Tarihi ne?)

It is the twenty - seventh of November.

(Kasımın yirmi yedinci günü (Yirmi yedi kasım.).)

What is the date? ((Günün) Tarihi ne?)

It is the second of February. (Şubatın ikinci günü (İki şubat.).)

What is the date? ((Günün) Tarihi ne?)

It is the fourth of October. (Ekimin dördüncü günü (Dört ekim.).)


How old __________? ile kişinin yaşı sorulur.

How old is Erol? (Erol kaç yaşında?)

He is fourteen years old. (O on dört yaşında.)

How old is Elif? (Elif kaç yaşında?)

She is eleven years old. (O on bir yaşında.)

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am fifty - five years old. (Ben elli beş yaşındayım.)

How old is Rose? (Rose kaç yaşında?)

She is nine years old. (O dokuz yaşında.)

How old is Mr Aysu? (Bay Aysu kaç yaşında?)

He is thirty - four years old. (O otuz dört yaşında.)


What is the __________ month? şeklindeki soru ile __________ ayın adı öğrenilir.

What is the first month? (Birinci ay hangisi?)

January is the first month. (Ocak birinci ay.)

What is the second month? (İkinci ay hangisi?)

February is the second month. (Şubat ikinci ay.)

What is the third month? (Üçüncü ay hangisi?)

March is the third month. (Mart üçüncü ay.)

Örneklerde gördüğümüz soru kalıbı What is the first month of the year? (Yılın birinci ayı hangisi?) biçiminde de kullanılabilir.


Kişinin doğum günü When is your birthday? sorusu ile öğrenilir. Cevapta It is in __________ . kalıbı kullanılır. Noktalı yere ay ismi getirilir.

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is in November. (Kasım ayında.)

When is Bob’s birthday? (Bob’un doğum günü ne zaman?)

It is in March. (Mart ayında.)

When is its birthday? (Onun doğum günü ne zaman?)

It is in September. (Eylül ayında.)

When is Dodo’s birthday? (Dodo’nun doğum günü ne zaman?)

It is in August. (Ağustos ayında.)

Ay isminden önce in kullanılır.

Doğum günü tarih bildirilerek yanıtlanırsa, cevapta on kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is on the first of April. (Nisanın birinci günü (Bir nisan.).)

When is Dodo’s birthday? (Dodo’nun doğum günü ne zaman?)

It is on the ninth of May. (Mayısın dokuzuncu günü (Dokuz mayıs.).)

When is Suna’s birthday? (Suna’nın doğum günü ne zaman?)

It is on the fourth of February. (Şubatın dördüncü günü (Dört şubat.).)

When is Halil’s birthday? (Halil’in doğum günü ne zaman?)

It is on the twenty - ninth of August. (Ağustosun yirmi dokuzuncu günü.)


There are __________ days in __________  . kalıbı ile hangi ayda kaç gün olduğu belirtilir. İlk noktalı bölüme sayı, ikinci noktalı bölüme ay ismi getirilir.

There are thirty - one days in January. (Ocak ayında otuz bir gün var.)

There are twenty - eight days in February. (Şubat ayında yirmi sekiz gün var.)

There are thirty - one days in March. (Mart ayında otuz bir gün var.)

There are thirty days in April. (Nisan ayında otuz gün var.)

There are thirty - one days in July. (Temmuz ayında otuz bir gün var.)

There are thirty days in November. (Kasım ayında otuz gün var.)

There are thirty - one days in December. (Aralık ayında otuz bir gün var.)


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 65,269 kez okundu.

Yorumlarınız

melisa g. 28 Eylül 2018 19:29

çok güzel

melisa g. 28 Eylül 2018 19:26

çok basit ve güzelllllllllllllllllllllllll

avcı 18 Eylül 2016 12:50

SÜPER

anomin 26 Mayıs 2016 21:59

enteresanmış kısaca muntazam

Ada a. 25 Mayıs 2016 22:16

Çok kötü

eda 20 Mayıs 2016 18:18

katılıyorum çok güzel bir site özeliklede bu site çok işime yaradı

Erhan 4 Mart 2016 18:39

hikmet ince ye teşekkürler biz çocukların çok işimize yaradı çok teşekkürler çok güzel

neymar 4 Mart 2016 15:59

coooooooooooooook guzel

Burak Ş. 27 Şubat 2016 20:47

Video çektim ve öğrenci arkadaşlarıma bu siteyi önerdim ve artık sadece oyun videosu cekmedigim doğrudur. Abone olmayı unutmayın :)

arda k. 22 Ocak 2016 22:29

çok güzell

burak e. 6 Ocak 2016 18:25

muthısss

adsız 4 Ocak 2016 15:12

yarın sınavım var çok teşekkürler inşallah 100 alırım..

ilknur a. 17 Kasım 2015 10:49

Çok ve çok güzelllllllll

Merve 29 Ekim 2015 18:22

Süpeer

Buse 27 Mayıs 2015 11:28

yarın yazılım var çok işime yaradı

misafir 26 Mayıs 2015 12:36

Cok isime yaradi Teşekkürler :))

adımı v. 4 Mayıs 2015 19:16

çoooooooooooooooook güzel.ama biz daha 10.cu ünüteye geçmedik

:) 19 Nisan 2015 18:39

Çok iyi

komsu 2 Nisan 2015 07:22

Basit ama guzel cok

esin d. 31 Mart 2015 19:35

Bence saat kacta gibi sorsaydınız ama işime yaramadı

ilknur a. 4 Şubat 2015 17:52

çok ve çok güzelllllllllllllllll

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.