YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Adjectives (Sıfatlar)

ADJECTIVES (Sıfatlar)

Present form of adjectivesComparative form of adjectives
Superlative form of adjectives
fine (güzel, hoş)finer (daha güzel, daha hoş)the finest (en güzel, en hoş)
nice (güzel, hoş)nicer (daha güzel, daha hoş)the nicest (en güzel, en hoş)
large (geniş, büyük)larger (daha geniş, daha büyük)the largest (en geniş, en büyük)
wide (geniş)wider (daha geniş)the widest (en geniş)
safe (güvenli)safer (daha güvenli)the safest (en güvenli)
brave (cesur)braver (daha cesur)the bravest (en cesur)
late (geç)later (daha geç)the latest (en geç)strong (kuvvetli)stronger (daha kuvvetli)the strongest (en kuvvetli)
weak (güçsüz)weaker (daha güçsüz)the weakest (en güçsüz)
old (yaşlı, eski)older (daha yaşlı, daha eski)the oldest (en yaşlı, en eski)
young (genç)younger (daha genç)the youngest (en genç)
new (yeni)newer (daha yeni)the newest (en yeni)
cold (soğuk)colder (daha soğuk)the coldest (en soğuk)
cool (serin)cooler (daha serin)the coolest (en serin)
warm (ılık)warmer (daha ılık)the warmest (en ılık)
dear (pahalı)dearer (daha pahalı)the dearest (en pahalı)
cheap (ucuz)cheaper (daha ucuz)the cheapest (en ucuz)
high (yüksek)higher (daha yüksek)
the highest (en yüksek)
low (alçak)lower (daha alçak)
the lowest (en alçak)
tall (uzun)taller (daha uzun)
the tallest (en uzun)
short (kısa)shorter (daha kısa)
the shortest (en kısa)
long (uzun)longer (daha uzun)
the longest (en uzun)
poor (fakir)poorer (daha fakir)
the poorest (en fakir)
rich (zengin)richer (daha zengin)
the richest (en zengin)
light (hafif)lighter (daha hafif)
the lightest (en hafif)
thick (kalın)thicker (daha kalın)
the thickest (en kalın)
clean (temiz)cleaner (daha temiz)
the cleanest (en temiz)
clever (akıllı)cleverer (daha akıllı)
the cleverest (en akıllı)
fast (hızlı)faster (daha hızlı)
the fastest (en hızlı)
small (küçük)smaller (daha küçük)
the smallest (en küçük)
hard (zor)harder (daha zor)
the hardest (en zor)
few (az)fewer (daha az)
the fewest (en az)big (büyük)bigger (daha büyük)
the biggest (en büyük)
hot (sıcak)hotter (daha sıcak)
the hottest (en sıcak)
thin (ince)thinner (daha ince)
the thinnest (en ince)
fat (şişman)fatter (daha şişman)
fattest (en şişman)fancy (süslü)fancier (daha süslü)
the fanciest (en süslü)
happy (mutlu)happier (daha mutlu)
the happiest (en mutlu)
unhappy (mutsuz)unhappier (daha mutsuz)
the unhappiest (en mutsuz)
heavy (ağır)heavier (daha ağır)
the heaviest (en ağır)
easy (kolay)easier (daha kolay)
easiest (en kolay)
busy (meşgul)busier (daha meşgul)
the busiest (en meşgul)
early (erken)earlier (daha erken)
the earliest (en erken)
dirty (kirli)dirtier (daha kirli)
the dirtiest (en kirli)
pretty (hoş)prettier (daha hoş)
the prettiest (en hoş)
lazy (tembel)lazier (daha tembel)
the laziest (en tembel)
funny (komik)funnier (daha komik)
the funniest (en komik)
empty (boş)emptier (daha boş)
the emptiest (en boş)
noisy (gürültülü)noisier (daha gürültülü)
the noisiest (en gürültülü)
healthy (sağlıklı)healthier (daha sağlıklı)
the healthiest (en sağlıklı)
unhealthy (sağlıksız)unhealthier (daha sağlıksız)
the unhealthiest (en sağlıksız)
friendly (dostça)friendlier (daha dostça)
the friendliest (en dostça)
unfriendly (düşmanca)
unfriendlier (daha düşmanca)
the unfriendliest (en düşmanca)
ugly (çirkin)uglier (daha çirkin)
ugliest (en çirkin)beautiful (güzel)more beautiful (daha güzel)
the most beautiful (en güzel)
handsome (yakışıklı)
more handsome (daha yakışıklı)
the most handsome (en yakışıklı)
boring (sıkıcı)
more boring (daha sıkıcı)
the most boring (en sıkıcı)
interesting (ilginç)more interesting (daha ilginç)
the most interesting (en ilginç)
exciting (heyecanlı)more exciting (daha heyecanlı)
the most exciting (en heyecanlı)
difficult (zor)
more difficult (daha zor)
the most difficult (en zor)
delicious (lezzetli)
more delicious (daha lezzetli)
the most delicious (en lezzetli)
crowded (kalabalık)more crowded (daha kalabalık)
the most crowded (en kalabalık)
hardworking (çalışkan)
more hardworking (daha çalışkan)
the most hardworking (en çalışkan)
intelligent (zeki)more intelligent (daha zeki)
the most intelligent (en zeki)
famous (ünlü)
more famous (daha ünlü)
the most famous (en ünlü)
important (önemli)more important (daha önemli)
the most important (en önemli)
comfortable (rahat)
more comfortable (daha rahat)
the most comfortable (en rahat)
modern (modern)more modern (daha modern)
the most modern (en modern)
dangerous (tehlikeli)
more dangerous (daha tehlikeli)
the most dangerous (en tehlikeli)much (çok)more (daha çok)
the most (en çok)
little (az)
less (daha az)
the least (en az)
many (çok)
more (daha çok)
the most (en çok)
far (uzak)
farther / further (daha uzak)
the farthest / the furthest (en uzak)
good (iyi)
better (daha iyi)
the best (en iyi)
bad (kötü)
worse (daha kötü)
the worst (en kötü)


(Bu çizelgenin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 6,658 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.