YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar)
Adjectives (Sıfatlar)
; isimleri niteleyen, tanımlayan ve özelliklerini belirten kelimelerdir. Örnek verecek olursak: Short (kısa), long (uzun), high (yüksek), tall (uzun), nice (güzel), ugly (çirkin), lazy (tembel), hard-working (çalışkan) vb. gibi ... 
1 Bir ismin önünde (bir veya birden fazla olarak) kullanılırlar.

A red apple.
(Bir kırmızı elma.)

A tall and beautiful girl.
(Uzun boylu ve güzel bir kız.)

A new umbrela.
(Bir yeni şemsiye.)

A dangerous and wild animal.
(Tehlikeli ve vahşi bir hayvan.)

An ugly girl.
(Bir çirkin kız.)

An expensive and new car.
(Pahalı ve yeni bir otomobil.)

An old man.
(Bir yaşlı adam.)

An intelligent and harworking student.
(Akıllı ve çalışkan bir öğrenci.)

A cold day.
(Soğuk bir gün.)

Old trousers.
(Eski Pantolon.)

Örnek cümleleri inceleyiniz.
I have got an new umbrella.
(Ben yeni bir şemsiyeye sahibim.)

Your father has got a big nose.
(Babanın büyük (iri) bir burnu var.)

This is a red apple.
(Bu, kırmızı bir elmadır.)

Sally is an ugly girl.
(Sally, çirkin bir kızdır.)

There are a lot of expensive books here.
(Burada pahalı pek çok kitap var.)
Your grandpa is an old man, so he can't run.
(Büyük baban yaşlı bir adamdır, bundan dolayı koşamaz.)

They are my old trousers.
(Onlar, benim eski pantolonlarımdır.)

Oya is a tall and beautiful woman.
(Oya, uzun boylu ve güzel bir kadındır.)

Donald has got two new and expensive cars.
(Ronald, iki yeni ve pahalı otomobile sahip.)
You are an intelligent and hardworking student.
(Sen, zeki ve çalışkan bir öğrencisin.)

Bears are big, dangerous and wild animals.
(Ayılar, iri, tehlikeli ve vahşi hayvanlardır.)

2 Sıfatlar, be (olmak), become (olmak), look (görünmek), seem (görünmek), taste (tadı olmak), sound (ses çıkarmak), feel (hissetmek), vb. gibi fiillerden sonra kullanılır.
This pencil is long.
(Bu kurşun kalem uzundur.)

Tomorrow your mother will be well.
(Annen yarın iyi olacak.)

Your grandmother is old and overweight.
(Büyük annen yaşlı ve fazla kiloludur.)

My jeans are expensive and new.
(Benim pantolonlarım, pahalı ve yenidir.)

Oya is ugly and lazy.
(Oya, çirkin ve tembeldir.)

This laptop looks new.
(Bu bilgisayar yeni (gibi) görünüyor.)

You look bored.
(Sen, sıkılmış görünüyorsun.)

Your shirt seems dirty.
(Gömleğin kirli görünüyor.)

These problems seem difficult.
(Bu problemler zor görünüyor.)

The tangerine tastes very good.
(Mandalinanın tadı çok iyi.)

The fish tastes horrible. 
(Balığın tadı korkunç.)
Your radio sounds terrible.
(Radyon berbat (rahatsız eden) ses çıkarıyor.)
 
My new walkman sounds better. 
(Benim yeni walkman daha iyi ses veriyor.)
We feel wonderful.
(Biz, (kendimizi)
harika hissediyoruz.)
 
Burak feels happy.
(Burak, (kendini) mutlu hissediyor.)
 
3 Sıfattan önce kullanılan very (çok) kelimesi onu pekiştirir, büyütür. Very big (çok büyük); very old (çok yaşlı); very dirty (çok kirli); very expensive (çok pahalı), vb. gibi ... Örnekleri inceleyiniz ...
My grandma is very old woman. She can't walk fast.
(Büyük annem, çok yaşlı bir kadın. O, hızlı yürüyemez.)
Orhan is a very clever boy. He can solve these hard problems easily.
(Orhan, çok zeki bir çocuktur. O, bu zor problemleri kolayca çözebilir.)
These shoes are very comfortable. I bought them yesterday.
(Bu ayakkabılar, çok rahat. Ben, onları dün satın aldım.)
This laptop is very expensive. (Bu laptop, çok pahalıdır.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 15,880 kez okundu.

Yorumlarınız

mardin 10 Kasım 2016 17:55

Çok güzel beğendim sınava girmeden önce yapılabilecek bir deneme.

funda a. 17 Mart 2016 20:01

Yarin snvim var işallah iyi bir eyler alirim

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.