YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

AÖF İngilizce 1 - İkinci Ünite Konu Anlatımı

Tekil cins ismin tek (bir tane) olduğunu göstermek için önünde a (bir, herhangi bir) veya an (bir, herhangi bir) kullanılır. Tekil ismin ilk harfi sessiz ise önüne a getirilir.

a pen (bir dolma kalem)a wallet (bir cüzdan)
a cell phone (bir cep telefonu)a dictionary (bir sözlük)
a notebook (bir defter)a calendar (bir takvim)
İsmin ilk harfi a, e, i, o, u gibi sesli harf veya okunmayan h ise önüne an getirilir.

an umbrella (bir şemsiye)an hour (bir saat(lik süre))
an apple (bir elma)an eraser (bir silgi)
an orange (bir portakal)an address book (bir adres defteri (rehberi))

Tekil cins isim çoğul yapılırken önündeki a veya an kaldırılır, sonuna s getirilir.

a pencil (bir kurşun kalem)pencils (kurşun kalemler)
an eraser (bir silgi)erasers (silgiler)
an umbrella (bir şemsiye)umbrellas (şemsiyeler)
a notebook (bir defter)notebooks (defterler)
an address book (bir adres defteri)address books (adres defterleri)
a cell phone (bir cep telefonu) cell phones (cep telefonları)

Tekil cins isim o, x, ss, sh, ch harflerinden birisi ile bitiyorsa, sonuna es getirilerek çoğul yapılır.

a tomato (bir domates)tomatoes (domatesler)
a potato (bir patates)potatoes (patatesler)
a fox (bir tilki)
foxes (tilkiler)
a box (bir kutu)boxes (kutular)
a glass (bir bardak)glasses (bardaklar)
a class (bir sınıf)classes (sınıflar)
a brush (bir fırça)brushes (fırçalar)
a bush (bir çalı)bushes (çalılar)
a watch (bir kol saati)watches (kol saatleri)
a sandwich (bir sandviç)sandwiches (sandviçler)
Sonu y ile biten ve daha önceki harfi de sessiz olan tekil cins isim (y kalkar) sonuna ies alarak çoğul yapılır.

a story (bir hikâye)stories (hikâyeler)
a baby (bir bebek)babies (bebekler)
a dictionary (bir sözlük)dictionaries (sözlükler)

Yukarıdaki kurallara uymayan tekil cins isimler de vardır.

a man (bir adam)men (adamlar)
a child (bir çocuk)children (çocuklar)
a woman (bir kadın)women (kadınlar)
a foot (bir ayak)feet (ayaklar)
a tooth (bir diş)teeth (dişler)
a mouse (bir fare)mice (fareler)

Yakındaki tekil nesne This is a / an __________ . kalıbı ile gösterilir.

This is a pencil. (Bu bir kurşun kalem.)This is an umbrella. (Bu bir şemsiye.)
This is a notebook. (Bu bir defter.)This is an MP4 player. (Bu bir MP4 çalar.)

Yakındaki çoğul nesneler These are __________ . kalıbı ile gösterilir.


These are pencils. (Bunlar kurşun kalemler.)These are umbrellas. (Bunlar şemsiyeler.)
These are notebooks. (Bunlar defterler.)These are MP4 players. (Bunlar Mp4 çalarlar.)

Is this a / an __________ ? bir soru yapısıdır. Olumlu cevap verilecekse Yes, olumsuz cevap verilecekse No kullanılır. Cevapta this yerine - cansız nesne sorulduğunda - it getirilir.

Is this a notebook? (Bu bir defter mi?)
Yes, it is. (a notebook.) (Evet, o bir defter.)
Is this an umbrella? (Bu bir şemsiye mi?)
Yes, it is. (an umbrella.) (Evet, o bir şemsiye.)
Is this a pencil? (Bu bir kurşun kalem mi?)
No, it isn't. (a pencil.) (Hayır, o bir kurşun kalem değil.)
Is this an MP4 Player? (Bu bir MP4 çalar mı?)
No, it isn't. (an MP4 player.) (Hayır, o bir MP4 çalar değil.)

Are these __________ ? bir soru yapısıdır. Olumlu cevap verilecekse Yes, olumsuz cevap verilecekse No kullanılır. Cevapta these yerine - cansız nesneler sorulduğunda - they getirilir.

Are these notebooks? (Bunlar defterler mi?)
Yes, they are. (notebooks.) (Evet, onlar defterler.)
Are these umbrellas? (Bunlar şemsiyeler mi?)
Yes, they are. (umbrellas.) (Evet, onlar şemsiyeler.)
Are these pencils? (Bunlar kurşun kalemler mi?)
No, they aren't. (pencils.) (Hayır, onlar kurşun kalemler değil.)
Are these MP4 players? (Bunlar MP4 çalar mi?)
No, they aren't. (MP4 players.) (Hayır, onlar MP4 çalar değil.)

What is this? sorusu ile tekil nesnenin ne olduğu, what are these? ile de çoğul nesnenin ne olduğu öğrenilir. Cevapta this yerine It, these yerine they kullanılır.

What is this? (Bu nedir?)It's a notebook. (O bir defter.)
What is this? (Bu nedir?)
It's an umbrella. (O bir şemsiye.)
What are these? (Bunlar nedir?)They're notebooks. (Onlar defterler.)
What are these? (Bunlar nedir?)
They're umbrellas. (Onlar şemsiyeler.)

Prepositions (edatlar), yer veya konum bildirir.

On (üzerinde) temas eder vaziyette üzerinde demektir.

The videos are on the desk. (Videolar, sıranın üzerinde.)
My glasses are on my head. (Gözlüklerim başımın üzerinde.)

In kapalı veya açık mekanın içinde bulunuşu anlatır.

Orhan is in the classroom. (Orhan sınıfta (sınıfın içinde).)
The children are in the cafeteria. (Çocuklar kafeteryadalar.)
At (-de, -da) anlamındadır; belirli bir mekan veya nokta bulunuşu anlatır.

Sally is at her home. (Sally evinde.)
I'm at the gym. (Ben jimnastik salonundayım.)

Under (altında) anlamındadır.

My bag is under the table. (Çantam masanın altında.)
Robert is under his umbrella. (Robert şemsiyesinin altında.)
Next to (yanında, bitişik) anlamındadır.
The cat is next to the chair. (Kedi sandalyenin yanında.)
My school is next to my home. (Okulum evime bitişik.)
In front of (önünde) anlamındadır.
The teacher is in front of the blackboard. (Öğretmen tahtanın önünde.)
The school bus is in front of my teacher's car.. (Okulum evime bitişik.)
Where ile nesne(ler)nin veya kişi(ler)nin nerede olduğu sorulur.

Where are the videos? (Videolar nerede?)
They're on the desk. (Onlar masanın (sıranın) üzerinde.)
Where are the students? (Öğrenciler nerede?)
They're in the cafeteria. (Onlar kafeteryadalar.)
Where is Sally? (Sally nerede?)
She's at her home. (O evinde.)
Where is my bag? (Çantam nerede?)
It's under the table. (O masanın altında.)
Where is your school? (Okulun nerede?)
It's next to my home. (Evimin yanında.)
Where is the teacher? (Öğretmen nerede?)
He (She)'s in front of the blackboard. (O tahtanın önünde.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 9,994 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.