YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Articals (Belirteçler)

Artical (belirteç), Türkçe’de bulunmayan, İngilizce’de bir veya belirleyici anlamına gelen sözcüklerdir. En bilinenleri a, an ve the’dir.

A veya an; countable nouns (sayılabilen isimler)in için kullanılır.

Countable nouns (sayılabilen isimler)in canlı veya cansız olması, belirtecin kullanılmasını değiştirmez.

an apple (bir elma)

a book (bir kitap)

a boy (bir erkek çocuk)

an iron bir ütü

A veya an belirteci, tekil sayılabilen ismin önünde kullanılır.

Countable noun (sayılabilen isim)in ilk harfi a, e, o, i gibi sesli harflerden birisi ise önünde artical (belirteç) olarak an kullanılır

an orange (bir portakal)

an iron (bir ütü)

an aeroplane (bir uçak)

an envelope (bir zarf)

İlk harfi sesli olmasına rağmen, bu kurala uymayan countable nouns (sayılabilen isim)ler de vardır. Uniform (önlük: üniforma) bunlardan birisidir.

Bu nesnenin bir tane olduğunu belirtmek için, önüne an değil de a getirilir.

a uniform (bir önlük)

I have got a uniform.

(Ben, bir önlüğe sahibim.)

Bir diğer örneğimiz, university (üniversite)dir. Bu kelime de önüne an değil, a belirteci alır.

Suna is attendiğin a university in İstanbul. (Suna, İstanbul’da bir üniversiteye devam ediyor.)

İsmin ilk harfi sesli olmasına rağmen, okunuşunda dolayı ünlü sesi veren harfler için de bu kural geçerlidir. Hour (saat) da bunlardan birisidir.

an hour (bir saat(lik süre))

A; ilk harfi ünsüz olan sayılabilen ismin önünde kullanılır.

a book (bir kitap)

a dress (bir elbise)

a map (bir harita)

a notebook (bir defter)

A veya an belirtici, çoğul isimlerle kullanılmaz.

a book (bir kitap)  books (kitaplar)

an umbrella (bir şemsiye)  umbrellas (şemsiyeler)

a notebook (bir defter)  notebooks (defterler)

an iron (bir ütü)  irons (ütüler)

A veya an belirteci, sayılamayan isimlerin önünde kullanılmaz.

A veya an belirteci, sıfat tamlamalarının önünde kullanılır.

a good man (iyi bir adam)

Mr Brown is a good man. (Bay Brown, iyi bir adam.)

an old woman

My English teacher is an old woman. (İngilizce öğretmenim yaşlı bir kadın.)

a hardworking student (çalışkan bir öğrenci)

Hakan is a hardworking student. (Hakan çalışkan bir öğrenci.)

A veya an belirteci, tamlama durumunda olmayan sıfatların önünde kullanılmaz.

A veya an belirteci, uncountable noun (sayılamayan isimler)den kullanılmaz.

The belirteci, tekil veya çoğul sayılabilen veya sayılamayan isimlerden önce kullanılır.

the book (kitap) (countable (sayılabilen) (singular (tekil))

The book is on the table. (Kitap, masanın üzerinde.)

the notebooks (defter) (countable (sayılabilen)) (plural (çoğul))

The notebooks are in your school-bag. (Defterler, senin okul çantanın içinde.)

the water (su) (uncountable (sayılamayan)) (singular (tekil) kabul edildiğini unutmayınız.

The kullanıldığında, bilinen bir nesneden bahsedildiği anlaşılır.

The; işaret sıfatları olan this, that, these, those veya miktar sıfatları some, any, a lot of, a few, a little ile kullanılmaz.

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce ve sorumatik.com.tr'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 13,633 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.