YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Comperative Degree (Sıfatlarda Üstünlük Derecesi)

Comperative degree (sıfatlarda üstünlük derecesi), iki nesneyi veya varlığı kıyaslarken kullanılır.
Okan is faster than Mehmet.
(Okan, Mehmet’ten daha hızlıdır.)
An elephant is bigger than a mouse.
(Bir fil, bir fareden daha büyüktür.)
Garip is poorer than Mr Galip.
(Garip, Bay Galip’ten daha fakirdir.)
Mr Obur is fatter than Mr Cılız.
(Bay Obur, Bay Cılız’dan daha şişmandır.)
My shoes are older than your shoes.
(Ayakkabılarım, senin ayakkabılarından daha eskidir.)

Kısa sıfatlar sonlarına -er eki getirilerek üstünlük derecesi kazanırlar. Son iki harfi sessiz son harfi y olanlarda bu harf kalkar ve yerine -ier eklenir. 

Uzun (çok heceli) sıfatlar bu kurala uymaz. Önlerine more getirilerek üstünlük derecesi alırlar. Kıyaslanan nesne veya varlığın önünde than kullanılır.
Soup is more delicious than rice.
(Çorba, pirinç pilavından daha lezzetlidir.)
An armchair is more comfortable than a chair.
(Koltuk, sandalyeden daha rahattır.)
A jacket is more expensive than a shirt.
(Ceket, gömlekten daha pahalıdır.)
Canan is more beautiful than Melek.
(Canan, Melek’ten daha güzeldir.)
A mouse is more sympathetic than a cat.
(Fare, kediden daha sempatiktir.)
A whale is more dangerous than a monkey.
(Balina, maymundan daha tehlikelidir.)

Sonuna - er veya önüne more almayan bazı sıfatlar da vardır. Good (iyi), bad (kötü), far (uzak), little (az) vb. örnek olarak verebiliriz.

Cümle bir yardımcı fiille başlıyorsa soru halindedir. (+) olumlu, (-) olumsuz cevap verileceğini gösterir.
Are you happier than your son? (-)
(Oğlundan daha mı mutlusun?)
No, I am not happier than my son.
(Hayır, oğlumdan daha mutlu değilim.)

Is Sinem prettier than Suna? (+)
(Sinem, Suna’dan daha güzel midir?)
Yes, she is prettier than Suna.
(Evet, o Suna’dan daha güzeldir.)

 Which ile hangi nesne veya cismin, who ile de kimin farklı olduğu sorulur.


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce ve sorumatik.com.tr'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 6,812 kez okundu.

Yorumlarınız

Rubina A. 17 Aralık 2015 18:05

It is very helpfull for me.Thanks you

selen e. 7 Kasım 2015 10:38

teşekür ederim çok lazım olmiştu

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.