YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Imperatives (Emir Cümleleri)

Imperatives (Emir Cümleleri)

Karşıdaki kişi veya kişelere yapmaları gereken hareketi - bu hareket bir emir, rica veya uyarı olabilir - bildiren cümleye
imperative sentence (emir cümlesi) denildiğini biliyoruz. Bu yapı, olumlu, olumsuz ve rica şeklinde olabilir. Bana bir cetvel ver! Kırmızı ışıkta dur! Lütfen, tahtayı sil! Lütfen, gürültü yapma! Sınıfta konuşma! Sınıf içinde koşma! şeklinde örnekleyebileceğimiz imperatives (emir cümleleri)nde özne yoktur. Örnekleri inceleyiniz.

Do your homework at home! (Ev ödevini evde yap!)
Close (Open) the books! (Kitapları kapat (aç)!)
Stop at the red light! (Kırmızı ışıkta dur!)
Don't write on the desk! (Sıranın üzerine yazı yazma!)
Don't talk in the classroom! (Sınıf içinde konuşma!)
Don't exceed the speed limit! ((Taşıt kullanırken) Hız sınırını aşma!)
Wear a safety helmet, please! (Lütfen, bir güvenlik kaskı giy(iniz)!
Don't feed the animals at the zoo, please!
(Lütfen, hayvanat bahçesindeki hayvanları besleme(yiniz)!
Give me your book, please! (Lütfen, kitabını bana ver!)
Bu örneklerden sonra, yapının kullanım yerlerini maddeler halinde sıralayalım.
1 Doğrudan emir, rica ve öneriler belirtilir.
Look at me! (Bana bak(ınız)!)
Follow me! (Beni izle(yiniz)!)
Read page 12, please! (Lütfen, sayfa onikiyi oku(yunuz)!)
Give me your ruler, please! (Lütfen, bana cetvelini ver(iniz)!)
Don't run in the classroom! (Sınıf içinde koşma(yınız)!)
Don't talk! (Konuşma(yınız)!)
2 Uyarılarda kullanılır.
See me before you go your home!
(Evine gitmeden önce beni gör!)
Brush your teeth three times a day!
(Günde üç defa dişlerini fırçala!)
Don't go for a walk in the forest, please!
(Lütfen, orman içinde yürüyüşe çıkma(yınız)!)
Fasten your seatbelt! (Emniyet kemerini tak(ınız)!)
3 Yönlendirmeler, yol tarifinde de kullanılır.
Walk along this street! (Cadde boyunca yürü(yünüz)!)
Cross when the light is green!
(Lamba yeşil olduğunda caddenin karşısına geç(iniz)!)
Go down the street until the traffic lights!
(Caddede trafik ışıklarına kadar git!)
Go straight ahead! Take the first turning on the left!
(Doğruca git! Soldaki ilk köşeden dön!)
4 Yasaklamalar anlatılır.
Keep off the grass! (Çimlere basmayınız!)
Don't run in the classroom! (Sınıf içinde koşma(yınız)!)
Don't feed animals at the zoo!
(Hayvanat bahçesinde hayvanları besleme(yiniz)!)
Don't smoke in the cars!
(Otomobillerin içinde sigara içme(yiniz)!)
5 Öğüt vermede kullanılır.
Don't shout in the library!
(Kütüphanede bağırma(yınız)!)
Don't eat anything during the lesson, please!
(Lütfen, ders boyunca hiçbir şey yeme(yiniz)!)
Switch off the light before you leave!
(Ayrılmadan önce ışıkları kapat(ınız)!)
Look at that road sign, please!
(Lütfen, o yol işaretine bak(ınız)!)
6 Önermeler bu yapı ile yapılabilir.
Don't drink cold water! (Soğuk su içme(yiniz)!)
Have a cheese sandwich! (Peynirli bir sandviç ye!)
Go to a dentist, please! (Lütfen, bir diş doktoruna git!)
Help your mother at home! (Evde annene yardım et!)
(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 21,914 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.