YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)

VerbPast SimplePast Participle
be (olmak)was / werebeen
beat (dövmek)
beat
beaten
become (olmak, haline gelmek)
became
become
begin (başlamak)
began
begun
bend (eğmek, bükmek)
bent
bent
bite (ısırmak)
bit
bitten
blow (esmek; üflemek)
blew
blown
break (kırmak; kopmak)
broke
broken
bring (getirmek)
brought
brought
build (inşa etmek)
built
built
burn (yakmak; yanmak)
burned / burnt
burned / burnt
burst (patlamak)
burst
burst
buy (ısmarlamak; satın almak)
bought
bought
can (olabilmek; yapabilmek)
could
been able
catch (yakalamak; yetişmek)
caught
caught
choose (seçmek)
chose
chosen
come (gelmek)
came
come
cost (mal olmak)
cost
cost
cut (kesmek)
cut
cut
dig (kazmak, çukur açmak)
dug
dug
do (yapmak)
did
done
draw (çizmek)
drew
drawn
dream (rüya görmek; hayal kurmak)
dreamed / dreamt
dreamed / dreamt
drink (içmek)
drank
drunk
drive (araba sürmek)
drove
driven
eat (yemek yemek)
ateeaten
fall (inmek; düşmek)
fell
fallen
feed (beslemek)
fed
fed
feel (hissetmek)
felt
felt
fight (dövüşmek; savaşmak)
fought
fought
find (bulmak)
found
found
fly (uçmak)
flew
flown
forget (unutmak)
forgot
forgotten
forgive (affetmek; bağışlamak)
forgave
forgiven
freeze (donmak)
froze
frozen
get (almak; elde etmek)
got
got
give (vermek)
gave
given
go (gitmek; hareket etmek)
went
gone / been
grow (büyümek; yetişmek)
grewgrown
hang (asmak)
hung
hanged / hung
have (sahip olmak)
had
had
hear (işitmek)
heard
heard
hide (saklamak; saklanmak)
hid
hidden
hit (çarpmak; vurmak)
hit
hit
hold ((ağırlık) taşımak)
held
held
hurt (acımak; yaralamak)
hurt
hurt
keep (saklamak)
kept
kept
kneel (diz çöpmek)
knelt
knelt
know (bilmek)
knew
known
lay (sermek)
laid
laid
lead (önderlik etmek)
led
led
learn (ezberlemek; dil öğrenmek)
learned / learnt
learned / learnt
leave (ayrılmak; terk etmek)
left
left
lend (ödünç (borç) vermek)
lent
lent
let (izin vermek)
let 
let 
lie (yatmak; yalan söylemek)
lay
lay
light (aydınlanmak; yanmak)
lit
lit
lose (kaybetmek)
lost
lost
make (yapmak)
made
made
mean (demek istemek; anlamına gelmek)
meant
meant
meet (karşılaşmak; buluşmak)
met
met
must (gerekmek)
had tohad to
pay (ödemek)
paid
paid
put (koymak)
put
put
read (okumak)
read 
read 
ride (binmek)
rode
ridden
ring (zil çalmak)
rang
rung
rise ((güneş / ay) doğmak)
rose
risen
run (çalıştırmak; koşmak)
ran
run
say (söylemek; demek)
said
said
see (bakmak; görmek)
saw
seen
sell (satılmak; satmak)
sold
sold
send (göndermek)
sent
sent
set (koymak; yerleştirmek)
set 
set 
shake (titremek; sallamak)
shook
shaken
shine (parıldamak; parlamak)
shone
shone
shoot (ateş etmek)
shot
shot
show (göstermek)
showed
shown
shut (kapatmak)
shut
shut
sing (şarkı söylemek)
sang
sung
sink (suya batmak)
sank
sunk
sit (oturmak)
sat
sat
sleep (uyumak)
slept
slept
slide (kaymak)
slid
slid
smell (kokmak; koklamak)
smelled / smelt
smelled / smelt
speak (konuşmak)
spoke
spoken
spend (harcamak)
spent
spent
spill (dökmek)
spilled / spilt
spilled / spilt
spoil (bozmak; şımartmak)
spoiled / spoilt
spoiled / spoilt
stand (durmak; ayakta dikilmek)
stood
stood
steal (hırsızlık yapmak, çalmak)
stole
stolen
stick (saplamak; yapıştırmak)
stuck
stuck
swim (yüzmek)
swam
swum
take (almak; (fotoğraf) çekmek)
took
taken
teach (öğretmek; ders vermek)
taught
taught
tear (yırtmak)
tore
torn
tell (söylemek; anlatmak)
told
told
think (düşünmek; sanmak)
thought
thought
throw (fırlatmak)
threw 
thrown
understand (anlamak)
understood
understood
wake (uyanmak; canlanmak)
woke
woken
wear (giymek; takmak)
wore
worn
win (galip gelmek, kazanmak)
won
won
write (yazmak)
wrote
written

(Bu çizelgenin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 6,708 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.