YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)

VerbPast SimplePast Participle
be (olmak)was / werebeen
beat (dövmek)beatbeaten
become (olmak, haline gelmek)becamebecome
begin (başlamak)beganbegun
bend (eğmek, bükmek)bentbent
bite (ısırmak)bitbitten
blow (esmek; üflemek)blewblown
break (kırmak; kopmak)brokebroken
bring (getirmek)broughtbrought
build (inşa etmek)builtbuilt
burn (yakmak; yanmak)burned / burntburned / burnt
burst (patlamak)burstburst
buy (ısmarlamak; satın almak)boughtbought
can (olabilmek; yapabilmek)couldbeen able
catch (yakalamak; yetişmek)caughtcaught
choose (seçmek)chosechosen
come (gelmek)camecome
cost (mal olmak)costcost
cut (kesmek)cutcut
dig (kazmak, çukur açmak)dugdug
do (yapmak)diddone
draw (çizmek)drewdrawn
dream (rüya görmek; hayal kurmak)dreamed / dreamtdreamed / dreamt
drink (içmek)drankdrunk
drive (araba sürmek)drovedriven
eat (yemek yemek)ateeaten
fall (inmek; düşmek)fellfallen
feed (beslemek)fedfed
feel (hissetmek)feltfelt
fight (dövüşmek; savaşmak)foughtfought
find (bulmak)foundfound
fly (uçmak)flewflown
forget (unutmak)forgotforgotten
forgive (affetmek; bağışlamak)forgaveforgiven
freeze (donmak)frozefrozen
get (almak; elde etmek)gotgot
give (vermek)gavegiven
go (gitmek; hareket etmek)wentgone / been
grow (büyümek; yetişmek)grewgrown
hang (asmak)hunghanged / hung
have (sahip olmak)hadhad
hear (işitmek)heardheard
hide (saklamak; saklanmak)hidhidden
hit (çarpmak; vurmak)hithit
hold ((ağırlık) taşımak)heldheld
hurt (acımak; yaralamak)hurthurt
keep (saklamak)keptkept
kneel (diz çöpmek)kneltknelt
know (bilmek)knewknown
lay (sermek)laidlaid
lead (önderlik etmek)ledled
learn (ezberlemek; dil öğrenmek)learned / learntlearned / learnt
leave (ayrılmak; terk etmek)leftleft
lend (ödünç (borç) vermek)lentlent
let (izin vermek)let let 
lie (yatmak; yalan söylemek)laylay
light (aydınlanmak; yanmak)litlit
lose (kaybetmek)lostlost
make (yapmak)mademade
mean (demek istemek; anlamına gelmek)meantmeant
meet (karşılaşmak; buluşmak)metmet
must (gerekmek)had tohad to
pay (ödemek)paidpaid
put (koymak)putput
read (okumak)read read 
ride (binmek)roderidden
ring (zil çalmak)rangrung
rise ((güneş / ay) doğmak)roserisen
run (çalıştırmak; koşmak)ranrun
say (söylemek; demek)saidsaid
see (bakmak; görmek)sawseen
sell (satılmak; satmak)soldsold
send (göndermek)sentsent
set (koymak; yerleştirmek)set set 
shake (titremek; sallamak)shookshaken
shine (parıldamak; parlamak)shoneshone
shoot (ateş etmek)shotshot
show (göstermek)showedshown
shut (kapatmak)shutshut
sing (şarkı söylemek)sangsung
sink (suya batmak)sanksunk
sit (oturmak)satsat
sleep (uyumak)sleptslept
slide (kaymak)slidslid
smell (kokmak; koklamak)smelled / smeltsmelled / smelt
speak (konuşmak)spokespoken
spend (harcamak)spentspent
spill (dökmek)spilled / spiltspilled / spilt
spoil (bozmak; şımartmak)spoiled / spoiltspoiled / spoilt
stand (durmak; ayakta dikilmek)stoodstood
steal (hırsızlık yapmak, çalmak)stolestolen
stick (saplamak; yapıştırmak)stuckstuck
swim (yüzmek)swamswum
take (almak; (fotoğraf) çekmek)tooktaken
teach (öğretmek; ders vermek)taughttaught
tear (yırtmak)toretorn
tell (söylemek; anlatmak)toldtold
think (düşünmek; sanmak)thoughtthought
throw (fırlatmak)threw thrown
understand (anlamak)understoodunderstood
wake (uyanmak; canlanmak)wokewoken
wear (giymek; takmak)woreworn
win (galip gelmek, kazanmak)wonwon
write (yazmak)wrotewritten
(Bu çizelgenin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 6,562 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.