YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 5. Sınıf 7. Ünite (Party Time) Konu Anlatımı

Party Time (Parti Zamanı) başlıklı ünitede, parti ve parti düzenleme, aylar, mevsimler, doğum günü, izin isteme … gibi konularda temel yapıları öğreneceğiz.

Konuya ‘hazırlık soruları’ ile başlayalım:

When is your party?

(Partin ne zaman?)

What time is the party?

(Parti saat kaçta?)

Where is your party?

(Partin nerede?)

Who has got a party?

(Kimin bir partisi var?)

What kind of party is it?

(Ne tür bir parti?)

Is your birthday party on Sunday?

(Doğum günü partin pazar günü mü?)

Would you like come to my party?

(Partime gelmek ister misin?)

What time does the party start?

(Parti saat kaçta başlıyor?)

What time does the party end?

(Parti saat kaçta bitiyor?)

What do you need for your birthday party?

(Doğum günü partin için neye ihtiyacın var?)

When is your birthday?

(Doğum günün ne zaman?)

When is your father’s birthday?

(Babanın doğum günü ne zaman?)

Can I have my birthday party at school this year?

(Bu yıl, doğum günü partimi okulda yapabilir miyim?)

Can I make a shopping list for my party?

(Partim için bir alış veriş listesi yapabilir miyim?)

Can you go to my room and get ready for the party?

(Odama gidebilir ve parti için hazırlayabilir misin?)

Can I tidy up my room after the party?

(Partiden sonra odamı toplayabilir miyim?)

Can you buy a big cake for me?

(Benim için büyük bir kek satın alabilir misin?)

Can you come to my birthday party this weekend, please?

(Lütfen, bu haftasonu doğum günü partime gelebilir misiniz?)

Do you like balloons at the party?

(Partide balonları sever misin?)

Would you like to join us?

(Bize katılmak ister misin?)

Why don’t you join us?

(Niçin bize katılmıyorsun?)

Would you like to come to my New Year’s party on 31st December?

(31 Aralık’daki yılbaşı partime gelmek ister misiniz?)

How often do you go to the parties?

(Ne sıklıkla partilere gidersin?)

How many people come to my birthday party?

(Doğum günü partime kaç kişi gelir?)

Ünitenin kelimelerini öğrenelim:

Candy (şekerleme); cooky (kurabiye); party hat (parti şapkası); balloon (balon); clown (palyaço); candle (kandil; mum); fruit juice (meyva suyu); cake (kek); beverage (meyva suyu, meşrubat); whistle (ıslık; düdük); present (hediye); gift (hediye); party (parti); birthday party (doğum günü partisi); New Year’s party (yeni yıl partisi); fancy-dress party (kıyafet balosu); pyjamas party (pijama partisi); read a book (kitap okumak); do homework (evödevi yapmak); tidy up the room (odayı toplamak); wash the dishes (bulaşık yıkamak); throw a birthday party (doğum günü partisi vermek); cut the birthday cake (doğum günü pastasını kesmek); dance (dans etmek); take photos (fotograf çekmek); today (bugün); birthday (doğum günü); party (parti); dancing party (dans partisi); day (gün) ...

January (ocak); February (şubat); March (mart); April (nisan); May (mayıs); June (haziran); July (temmuz); August (ağustos); September (eylül); October (ekim); November (kasım); December (aralık) …

Spring (ilkbahar); summer (yaz); autumn (fall) (sonbahar); winter (kış) …

first (birinci); second (ikinci); third (üçüncü); fourth (dördüncü); fifth (beşinci); sixth (altıncı); seventh (yedinci); eighth (sekizinci); ninth (dokuzuncu); tenth (onuncu); eleventh (on birinci);, twelfth (on ikinci); thirteenth (on üçüncü); fourteenth (on dördüncü); fifteenth (on beşinci); sixteenth (on altıncı); seventeenth (on yedinci); eighteenth (on sekizinci), nineteenth (on dokuzuncu); twentieth (yirminci), twenty - first (yirmi birinci); twenty - second (yirmi ikinci); twenty - third (yirmi üçüncü); twenty - fourth (yirmi dördüncü); twenty - fifth (yirmi beşinci); twenty - sixth (yirmi altıncı), twenty - seventh (yirmi yedinci), twenty - eighth (yirmi sekizinci); twenty - ninth (yirmi dokuzuncu); thirtieth (otuzuncu); thirty - first (otuz birinci) ... Ordinal numbers (sıra sayıları) sonlarına aldıkları - st, - nd, - rd, - th eklerinden birisi ile sıralama bildiren sayılardır. İlk üçünün birinci (first), ikinci (second), üçüncü (third)nün özel yazılışları vardır. Dördüncü (fourth)dan sonra sayının sonuna - th eki getirilerek elde edilirler. (Kelime listesindeki sıralamayı dikkatle okuyup, ezberlemeye çalışınız.) Yirmi (twenty) den sonra birinci, ikinci gibi sayılar eklenerek sıralamaya devam edilir.

Sıra sayıları, tarih bildirirken kullanılır. (Tarihi belirtirken iki farklı cümle yapısını kullanabiliriz. Örnekleri inceleyiniz.)

What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is April the third.

(Bugün üç nisan.)

What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is August the eighteenth.

(Bugün onsekiz ağustos.)

What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is February the twenty-fourth.

(Bugün yirmidört şubat.)


What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is the third April.

(Bugün üç nisan.)

What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is the eighteenth August.

(Bugün onsekiz ağustos.)

What is the date today?

(Bugünün tarihi nedir?)

It is the twenty-fourth February.

(Bugün yirmidört şubat.)


Sıra sayıları aşağıdaki örnek cümlelerdeki gibi de kullanılabilir.

Monday is the first day of the week.

(Pazertesi, haftanın ilk günüdür.)

Sunday is the seventh day of the week.

(Pazar, haftanın yedinci günüdür.)


January is the first month of the year.

(Ocak, yılın ilk ayıdır.)

June is the sixth month of the year.

(Haziran, yılın altıncı ayıdır.)


Spring is the first season of the year.

(İlkbahar, yılın ilk mevsimidir.)

Autumn is the third season of the year.

(Sonbahar, yılın üçüncü mevsimidir.)


Doğum günü; When is your birthday? sorusu ile öğrenilir. Cevapta ay belirtilecekse, It is in __________ . kalıbı kullanılır.

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is in August. (Ağustos ayında.)

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is in November. (Kasım ayında.)

Ay belirtecekse öncesinde in kullanmayı unutmayınız!


Cevapta tarih belirtilecekse It is on __________ . kalıbı kullanılır.

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is on September the fifteenth. (Eylül’ün onbeşinde.)

When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)

It is on the thirteenth (of) June. (Haziranın onüçünde.)

Tarih belirtilecekse öncesinde on kullanmayı unutmayınız!


Bir eylemin yapılması için izin isterken, Can veya May kullanılır.

Can I have some candies? (Biraz şeker alabilir miyim?)

Can I have my birthday party in the class this year?

(Bu yıl doğum günü partimi sınıfta düzenleyebilir miyim?)

Can I have some chocolate cake?

(Biraz çikolatalı pasta alabilir miyim?)

Can I wear my new dress tonight?

(Bu gece yeni elbisemi giyebilir miyim?)

Can I go out with my friends?

(Arkadaşlarımla dışarıya çıkabilir miyim?)


May I have a party? (Parti verebilir miyim?)

May I eat some cake? (Biraz kek yiyebilir miyim?)

May I make a guest list? (Misafir listesi yapabilir miyim?)

May I borrow your umbrella? (Şemsiyeni ödünç alabilir miyim?)


Would _____ like soru kalıbı ile bir eylemin yapılmasının arzu edilip edilmediği öğrenilir. Bu yapı, bir daveti veya isteği de sorar.

Would you like to come to my party?

(Partime gelmek ister misin?)

Would you like to come to my New Year’s party on 31st December?

(31 Aralık’taki yılbaşı partime gelmek ister misiniz?)

Would you like to join us?

(Bize katılmak ister misin?)

Would you like to join in my birthday party?

(Doğum günü partime katılmak ister misin?)

Would you like to call your girlfriend?

(Kız arkadaşını aramak (telefon etmek) ister misin?)

Would you like to dance with me?

(Benimle dans eder misin?)


Davete olumlu cevap verilecekse, aşağıdaki örnek cümlelerden birisi kullanılabilir.

Yes, of course. (Evet, tabiî ki…)

It is a good idea. (İyi bir fikir.)

Sure. (Eminim.)

Yes, all right. (Evet, tamam.)

That’s very kind of you. I would be happy to.

(Çok naziksiniz. Mutlu olurum.)

Thank you so much for inviting me.

(Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.)

Thank you fort his lovely party.

(Güzel parti için sana teşekkür ederim.)


Davete olumsuz cevap verilecekse, aşağıdaki örnek cümlelerden birisi kullanılabilir.

Thanks, but I have another appointment at that time.

(Teşekkür ederim, fakat o anda başka bir randevum var.)

I am sorry, I must study English.

(Üzgünüm; İngilizce çalışmam gerekiyor.)

Sorry, I can’t. I have another plan on Sunday.

(Üzgünüm, yapamam. Pazar günü başka bir planım var.)

I am sorry, but I am busy on Sunday.

(Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm.)

I can’t come to your party, because I have got a stomach ache.

(Partine gelemem, çünki midem ağrıyor.)

Don’t worry about it. (Dert etme. (Üzülme.))


Should öneride bulunurken; must yapılması zorunlu eylemleri anlatırken kullanılır.

You should make a guest list. (Bir konuk listesi yapmalısın.)

You should clean the house. (Evi temizlemelisin.)

You should prepare the food. (Yemek(leri) hazırlamalısın.)

You should buy the beverages. (Meyva sularını satın almalısın.)


You must send the invitation cards. (Davetiyeleri göndermen gerekir.)

You must choose the music. (Müziği seçmen gerekir.)

You must decorate the room. (Odayı dekore etmen gerekir.)

You must ask for permission to your teacher. (Öğretmeninden izin istemen gerekir.)


Ünitedeki cümle yapılarından sonra diğer cümle örneklerini görelim:

There is a birthday party today.

(Bugün bir doğum günü partisi var.)

This is Jack’s birthday party.

(Bu, Jack’in doğum günü partisi.)

His party is at a cafe.

(Partisi bir kafede.)

His party is on June 15.

(Partisi onbeş haziranda.)

His party is at five past five.

(Partisi beşi beş geçe.)

The party is in the afternoon.

(Parti öğleden sonra.)

My birthday party is at four o’clock on Sunday in my house.

(Doğum günü partim pazar günü saat dörtte evimde.)

The party starts at 5:30 p.m. at my home.

(Parti, evimde saat beş buçukta başlıyor.)

We have a fancy dress party on Sunday.

(Pazar günü kıyafet balomuz var.)

Suna is very excited. Because he has a birthday party.

(Suna çok heyecanlı. Çünki, bir doğum günü partisi var.)

I must buy a gift for Suna, because today is her birthday.

(Suna’ya bir hediye satın almalıyım, çünki bugün onun doğum günü.)

She likes music, so I want to buy some music CDs for her.

(Müziği sever, bundan dolayı ona birkaç tane müzik CDsi satın almak istiyorum.)

You can bring a friend of you.

(Bir arkadaşını getirebilirsin.)

You can’t bring some music CDs to the party, because you have got any music CDs.

(Partiye birkaç müzik CDsi getirmemelisin, çünki senin hiç müzik CDin yok.)

Don’t forget to wear your costume!

(Kıyafetini giymeyi unutma!)

Let’s invite all of our friends!

(Arkadaşlarımızın hepsini davet edelim!)

This party is for you. You must join the party.

(Bu parti senin için (düzenleniyor). Partiye katılmalısın.)

This is a lovely present, thank you.

(Bu çok sevimli bir hediye, teşekkür ederim.)

Happy birthday to you, Orhan.

(doğum günün kutlu olsun, Orhan.)

I am planning a surprise welcome party for Sally this weekend.

(Bu haftasonu Sally için sürpriz bir parti (yapmayı) planlıyorum.)

The clown has got a big nose.

(Palyaçonun büyük bir burnu var.)

There are six candles on the cake.

(Pastanın üzerinde altı mum var.)

My friends always brings me presents.

(Arkadaşlarım daima bana hediyeler getirir.)

Rose is throwing a party on Sunday.

(Rose pazar günü bir parti veriyor.)

She likes dancing at the parties.

(Partilerde dans etmekten hoşlanır.)

I like listening to music at the party.

(Partide müzik dinlemekten hoşlanırım.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 147,601 kez okundu.

Yorumlarınız

Bir i. 24 Mayıs 2017 21:04

Gerçekten ingilizce seçmeli ve ingilizce dersinin tum yazılılarından«100» aldım yarın son yazılım var bu siteden çalışıyorum İnşallah bu yazılımdan da «100»alırım

Eda G. 17 Mayıs 2017 21:17

Yarın sınavım var. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah iyi bir not alırım.
Allah bu siteden razı olsun.

Ayşe G. 7 Mayıs 2017 20:27

Harika bir şey

Zehra N. 1 Mayıs 2017 13:16

çok sağolun her şey çok işime yaradı inşallah sınavdan 100 alırım... SEVGİLERLE:) :) :) :)

Fatih y. 17 Nisan 2017 20:09

Çoooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkk güüüüüüüüüüzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeellllllllllll

ahmet b. 16 Nisan 2017 08:48

güzel

asena y. 13 Nisan 2017 21:31

çokkkkkkkk ggggggüüüüüüüüzeeeeeel

ömer e. 11 Nisan 2017 18:18

bu çok güze bir yayın

Pro 10 Nisan 2017 11:46

Teşekürler çok yardımcı oldunuz aradığım her şeyi buldum ama keşkr bu nu değilde özet şeklinde yayınlasaydınız bu bir pro yazısıdır dikkate aln lütfen emeğe sayğı

zeynep y. 8 Nisan 2017 21:57

valla bulamadım ama bazıları işime yaradı teşekkürler

Ömer f. 5 Nisan 2017 20:49

Çok teşekkür ederim bu bana çok yardımcı oluyor

semih e. 4 Nisan 2017 19:50

lütfen 7. ünite 5. sınıf çıkmiş soruları gösterin lütfennnnnnnn :( :( :( :( :(

hamza 27 Mart 2017 17:27

en iyisi

memet 27 Mart 2017 10:33

adamsınız site süper

Yiğit A. 27 Mart 2017 10:33

Çok iyi yazılıya burdan çalıştım ve sınavım çok iyi geçti.

Zeynep 26 Mart 2017 22:02

Çokk teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu yarın sınavım var inşallah 100 alırımm♡♡

İrem k. 25 Mart 2017 19:13

Çok güzellllll

NAZ 23 Mart 2017 20:45

tşk

kaan 23 Mart 2017 09:46

Guzel ama biraz degişik geldi

melek 22 Mart 2017 17:17

yaşasın sınavada 100 aldım! çpk mutluyum

halil 21 Mart 2017 12:38

çok teşkurederim

Fk 20 Mart 2017 20:09

Çok güzel

sude :. 20 Mart 2017 20:07

Harika ya hemde çok harika

Fk 20 Mart 2017 20:07

Süper süper süper

Kamil T. 19 Mart 2017 23:42

This site is a great.
Wonderful. Thank you, A. Hikmet İnce and site manager. Good work.

Hanım Ş. 19 Mart 2017 23:35

Oğlumu bu siteden çalıştırıyorum. Konular derli toplu, doyurucu. Testler de çok güzel. Konunun anlaşılmasına yardımcı oluyor. A. Hikmet İnce'ye ve site kurucusuna çok teşekkür ediyorum.

Kamil T. 19 Mart 2017 23:31

Sizi çok seviyorum.Teşekkürler:)

Nisa 17 Mart 2017 20:55

çoook teşekkürler
emeğinize sağlık...

Adsız 17 Mart 2017 16:50

Çok ama çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu

Bilinmeyen 17 Mart 2017 16:48

Çok ama çok teşekkürler :)

MESSİ44 16 Mart 2017 10:09

TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK YARDIMCI OLDU

alperen 15 Mart 2017 18:37

mükemmel süper en iyi 5.sınıf için eniyi konu anlıtımlı site

dutgu ç. 14 Mart 2017 21:10

ben beyendim.Sizde deneyin

Hüseyin b. 13 Mart 2017 21:19

Güzel

Cemile C. 13 Mart 2017 20:36

Kelime yerine başka şeyler var

Sümeyy . 9 Mart 2017 17:08

Gerçektennnnnnnnnnnnnnn çok uzun

sema s. 6 Mart 2017 21:29

Tek kelimeyle HarikaTŞK

adsız 4 Mart 2017 21:01

berbattı bence

Ervanur K. 2 Mart 2017 19:15

Çok beğendim ama etkinlik yok

sıla d. 2 Mart 2017 17:46

süper

5D 1 Mart 2017 21:20

Tşk

Bilinmedik k. 27 Şubat 2017 21:28

Harika
Sınıfta sunum yapıyorum hep bu siteden yapıyorum ama tek konu anlatımı değilde tek diyalog Falan da yapmanızı öneriyorum

5/D 27 Şubat 2017 20:30

LEGANDRY

sueda s. 27 Şubat 2017 08:08

çok güzel

sueda 27 Şubat 2017 08:08

çok güzel beğendim

HAKAN 16 Eylül 2016 19:21

5. Sınıfa hazırlık yapıyorum ve bu siteden öğrenmeye çalışıyorum siteniz harika

MİSAFİR 1 Haziran 2016 20:54

HARVKULADE

derya 31 Mayıs 2016 18:47

süperrrrrrr

ece 24 Mayıs 2016 20:34

Tek kelimeyle harika

sare . 12 Mayıs 2016 21:59

çokk güzel uygulama çok şey öğretiyor

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.