YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 5. Sınıf 8. Ünite (Fitness) Konu Anlatımı

FITNESS (Formda Olma; Sağlık ...)

Bu ünitede, sağlıklı kalmak için yaptığımız - alışkanlık haline getirdiğimiz; zorlanmadan yapabildiğimiz - eylem ve aktiviteleri tanımayı ve söylemeyi öğreneceğiz. Sevdiğimiz, sevmediğimiz, hiç hoşlanmadığımız aktiviteleri, favorilerimizi anlatacağız. Önce konunun kelimelerini görelim. 

diving : dalış; dalgıçlıkbaseball : beyzbolvolleyball : voleybol
basketball : basketboltennis : tenisfishing : balıkçılık
climbing : tırmanmışfootball : futbolhiking : yürüyüş yapma
swimming : yüzmecamping : kampçılıkfitness : formda olma; sağlık
windsurfing : rüzgâr sörfüfitness camp : sağlık kampıjogging : yavaş koşu
get fit : form tutmakget ill : hastalanmakget well : iyileşmek
running : koşuwork out : antreman yapmakdo exercise : spor yapmak
be fit : sağlıklı olmakhave fun : eğlenmektogether : beraber
rafting : raftingbecome friend : arkadaş olmakskating : buz pateni
horse riding : binicilikcycling : bisiklete binmeenjoy : zevk almak
like : beğenmek, sevmekdislike : sevmemek, beğenmemeklove : sevmek
gymnastics : jimnastikaerobics : aerobikweight-lifting : halter kaldırma
street dance : sokak dansıbody building : vücut geliştirmeyoga : yoga
judo : judofill : doldurmakenroll : üye olmak
do sit-ups : mekik çekmekinvite : davet etmekdo chin-ups : barfiks çekmek
skipping rope : ip atlama do push-ups : şınav çekmek bend over : eğilmek
do handspring : amuda kalkmak do ice-skating : buz pateni yapmak great : mükemmel; büyük

Bu ünitede hatırlayacağımız - öğreneceğimiz cümle yapılarını görelim.


- THE SIMPLE PRESENT TENSE -
(Basit Geniş Zaman)

Alışkanlık haline gelmiş veya sık sık tekrarlanan eylemleri anlatır. Örnekleri inceleyiniz.

I play volleyball with my friends in the park. (Ben, parkta arkadaşlarımla voleybol oynarım.)
Rose wants to be fit. (Rose, sağlıklı olmak (formda kalmak) istiyor.)
People go to fitness camps and get fit. (İnsanlar, sağlık kamplarına giderler ve formda kalırlar.)
She does exercises and gets well. (O, spor yapar ve sağlıklı kalır.)
They have fun together. (Onlar, birlikte eğlenirler.)
Jack usually goes trekking and rafting. (Jack genellikle doğa yürüyüşüne ve raftinge gider.)
You always do exercises every morning. (Sen, her sabah spor yaparsın.)
Most families go cycling at weekends in your city.
(Senin şehrinde ailelerin çoğu hafta sonlarında bisiklet binmeye giderler.)
They always play football three times a week. (Onlar, daima haftada üç defa futbol oynarlar.)
I like lifting heavy things. (Ben, ağır şeyleri kaldırmayı severim.)

- CAN + VERB1 -


Olanak, yetenek ve kabiliyet belirtmede kullanılır.
Verb (fiil) yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.

I can run fast. (Ben, hızlı koşabilirim.)
You can swim very well. (Sen, çok iyi yüzebilirsin.)
Can you ride a bicycle? (Sen, bisiklete binebilir misin?)
I can't do weight-lifting. (Ben, halter yapamam.)
She can do jumping jack and jogging. (O, hızla ayaklarını yana açabilir ve koşabilir.)

- SOME QUESTIONS WITH QUESTION WORDS -


- What is your favourite exercise? (En sevdiğin sporun (alıştırman) nedir?)
- My favourite exercise is jogging. (En sevdiğim spor (alıştırma) yavaş koşudur.)
- What fitness activity do you like? (Hangi spor etkinliğini (yapmayı) seversin?)
- I like cycling. (Ben, bisiklete binmeyi severim.)
- When can you go to the fitness center? (Spor merkezine ne zaman gidebilirsin?)
- I can go to the fitness center at weekends. (Ben, hafta sonlarında spor merkezine giderim.)
- Which sports can you do at the fitness center?
(Spor merkezinde hangi sporları yapabilirsin?)
- I can do yoga / judo / karate at the fitness center.
(Spor merkezinde yoga, judo, karate yapabilirim.)
- Which activities do you want to work out? (Hangi etkinlikleri çalışmak istersin?)
- I want to do weight-lifting. (Ben, ağırlık kaldırmak istiyorum.)
- When does Rose do this activity? (Rose, bu etkinliği ne zaman yapar?)
- She does this activity every day. (O, bu etkinliği her gün yapar.)


- LIKE + NOUN / VERB1 + ING -


Beğenilen nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

I like football. (Ben, fotbolu severim.)
I like lifting heavy things. (Ben, ağır şeyleri kaldırmayı severim.)
I don't like rafting. (Ben, rafting yapmayı sevmem.)
She likes dancing and singing. (O, dans etmeyi seve şarkı söylemeyi sever.)

- ENJOY + NOUN / VERB1 + ING -


Zevk alınan nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

I enjoy getting fit. (Sağlıklı olmaktan zevk alırım.)
My father enjoys jogging. (Babam yavaş koşmaktan zevk alır.)
They don't enjoy playing golf together. (Onlar, birlikte golf oynamaktan zevk almazlar.)
Does Linda enjoy swimming in the pool? (Linda, havuzda yüzmekten zevk alır mı?)

- LOVE + NOUN / VERB1 + ING -


Sevilen nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

You love playing volleyball and swimming. (Sen, voleybol oynamayı ve yüzmeyi seversin.)
Do you love going trekking and rafting? (Sen, doğa yürüyüşüne ve raftinge gitmeyi sever misin?)
I don't love doing exercises. (Ben, spor yapmayı sevmem.)
Robert loves working out. (Robert, antreman yapmayı sever.)

- DISLIKE + NOUN / VERB1 + ING -


Hoşlanılmayan nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

I dislike cycling. (Ben, bisiklete binmekten hoşlanmam.)
You dislike hiking. (Yürüyüşü sevmem.)
Does Linda dislike horse riding? (Linda, ata binmeyi sevmez mi?)
Do you dislike working out? (Sen, antreman yapmayı sevmez misin?)

- FAVOURITE ACTİVİTY - (En Sevilen Etkinlik ...)

__________ favourite activity is __________ . kalıbı ile en sevilen etkinlik anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.

My favourite activity is cycling. (En sevdiğim aktivite bisiklete binme.)
Your girl friend's favourite activity is jogging. (Kız arkadaşının en sevdiği etkinlik yavaş koşu.)
Their favourite activity is rafting. (Onların en sevdikleri aktivite rafting.)

- BE GOOD AT + NOUN / VERB1 + ING -


Bir iş veya eylemin yapılmasında iyi olmayı bildirir. 
Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

I am good at basketball. (Ben, basketbolda iyiyim.)
Your team is very good at soccer. (Takımın futbolda çok iyi.)
He is not good at trekking. (Doğa yürüyüşünde iyi değil.)
You are good at climbing the mountains. (Sen, dağlara tırmanmada iyisin (başarılısın).)

- BE FOND OF + NOUN / VERB1 + ING -


Bir konuya veya bir eyleme ilgi duymak veya hoşlanmak, be fond of yapısı ile de anlatılır. Bu kalıptan sonra bir nesne veya eylem gelir. Eylem sonuna - ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.

I am fond of horse riding. (Ben ata binmeye meraklıyım (düşkünüm).)
She is fond of doing aerobics. (O, aerobik yapmaya meraklıdır (düşkündür).)
Roy is not fond of weight lifting. (Roy, ağırlık kaldırmaya düşkün değildir (sevmez).)
Are you fond of skipping a rope? (İp atlamayı sever misin?)

- SUGGESTIONS (Öneriler) -


Yanımızdaki kişi veya kişilere yapılan öneri kalıplarını görelim.


- LET'S + VERB1 -


Let's den sonra gelen fiil yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.

I am bored. Let's do something! (Canım sıkılıyor. Bir şeyler yapalım!)
Let's do yoga! Let's go to your yoga center! (Yoga yapalım! Senin yoga merkezine gidelim!)
Let's go trekking! (Yürüyüşe gidelim!)
Let's play football in the football pitch! (Futbol sahasında futbol oynayalım!)

- SHALL WE + VERB1 _____ ? -Öneri soru halinde (Yapalım mı, edelim mi?) yöneltilir. Örnekleri inceleyiniz.

Shall we do cycling? (Bisiklete binelim mi?)
Shall we have a break? (Bir ara (tenefüs) verelim mi?)
Shall we do exercises? (Antreman (Spor) yapalım mı?)
Shall we go to fitness center? (Spor merkezine gidelim mi?)

- WHAT ABOUT / HOW ABOUT + VERB1 + ING _____ ? -Öneri yine soru halindedir. Ne dersin, şeklinde cevrilebilir. Örnekleri inceleyiniz.

What about jogging? (Hafif koşuya ne dersin?)
How about drinking a glass of milk? (Bir bardak süt içmeye ne dersin?)
What about hiking? (Yürüyüş yapmaya ne dersin?)
How about going rollerskating? (Patenle kaymaya gitmeye ne dersin?)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 125,864 kez okundu.

Yorumlarınız

Gamze 23 Eylül 2018 16:10

çok güzel tüm üniteleri buradan bakarak yaptım ödevi çok iyi olmuş.

İrem G. 22 Mayıs 2017 17:29

Great idea!!! Thank you

Emir 16 Mayıs 2017 21:35

Tşk abi inşallah 100 alırım amin

hk 9 Mayıs 2017 19:53

great! thank you

zehranur t. 8 Mayıs 2017 20:21

biraz güzel olmuş

tom . 4 Mayıs 2017 20:48

thank you. It is so beautiful !!!

zehra.n 1 Mayıs 2017 13:47

amuda kalmak ne ya takla atmak o neyse güzel olmuş sağolunnn

veniz k. 27 Nisan 2017 20:14

çok güzel işime cok yaradı mam ornekler daha cok olsa

bilgenur 27 Nisan 2017 10:38

çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

Ebkhis 19 Nisan 2017 22:01

Çok güzel ama ben bu sitede testi ni çözmek istiyorum bilgi nize

ENES B. 19 Nisan 2017 20:52

THANKS

elif . 19 Nisan 2017 20:39

çooooooooooooooook güzelllllllllllllllllllllll

merve n. 13 Nisan 2017 19:54

çok güzel

Mert K. 12 Nisan 2017 00:17

Güzel bir konu anlatım fakat etkinlikte olmalıymış. NİLSU

Lisa B. 11 Nisan 2017 13:25

I love this site I am developing english (my mother tongue) thank you yapana

hasan k. 9 Nisan 2017 12:28

çok güzellll

E. Ö. 3 Nisan 2017 16:47

Thank you ( teşekkür ederim ) ama benim burada istediğim şey yok

İLKNUR 2 Nisan 2017 21:55

thankyou

nedim 31 Mart 2017 21:45

baya isime yaradı elinizi saglk

5k 31 Mart 2017 20:01

bunu yazmaya üsenmemisiniz bende okumaya üsenmedim elinize sağlık
:D

en . 30 Mart 2017 20:40

TEK KELİME MUHTEŞEM ÖTESİ

MERKEZ 7. 30 Mart 2017 20:15

Sağolun hocalarimizla sizi takdir ediyoruz!

Ayça k. 28 Mart 2017 20:28

Burada benim istediklerim yok

Vaaavv 27 Mart 2017 16:08

Thank you very much. Bu çok işime yaradı saol ve buradan bakarım artık ilk bakışım da ... neyse yine de saolun

gs 25 Mart 2017 18:37

bence de güzel

S.B 21 Mart 2017 17:37

çok güzel bi site çok hayran kaldım

selma 17 Mart 2017 23:18

çok güzel işime yaradı

Nehir y. 2 Mart 2017 16:58

Çok harika projem de çok emeğiniz var

Kezban A. 6 Haziran 2016 16:20

Böyle bir sitenin olması çok güzel bir şey. Hem açıklayıcı anlatıyor. bu siteye herkes girip bakmalı. TEŞEKKÜRLER...

u..... 1 Haziran 2016 18:38

çok güzell

dilara 1 Haziran 2016 18:34

bence çokgüzel ama biraz daha açık yapın

MELİKE N. 1 Haziran 2016 08:56

çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz sizin sayenizde ingilizceden 100 alacağım

Ekim 31 Mayıs 2016 21:00

Bence bu sitede konu baya bir iyi anlatılmış. Yazanın ellerine sağlık.

la l. 28 Mayıs 2016 15:37

çok güzel

Beren 26 Mayıs 2016 19:50

yarın ingilice sınavım var inşallah yüksek alırım ve bu site gerçektende çok yararlı bence bunun gibi daha çok site açmalısın veya adını herye duyurmalısın yani böyle internet sitelerinfe reklamların olmalı

M.ali 26 Mayıs 2016 10:13

Sınav da inşallah 100 alırım

dilek t. 25 Mayıs 2016 21:30

Olms very nice . çok güzel olmş .

Buse A. 24 Mayıs 2016 00:11

Bence bu sitenin adını herkeze yaymalısın... Çok güzel bir site. Bu sitedeki bilgileri diğer insanlar da öğrenirler ise geleceğimize katkıda bulunmuş olursun. Bunun için senden çok teşşekür ederim ve böyle başka sitelerde açmanı öneririm :)

100 a. 17 Mayıs 2016 22:22

Çooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkk ggggggüüüüüüzzzzzzzzzzzeeeeeeeeellllllllllllll tttttttşşşşşşşşşşkkkkkkkk

nehir t. 12 Mayıs 2016 20:34

It is wonderfull you can read there and write there I love this site because we can learn simple present tense

adsız ö. 10 Mayıs 2016 10:51

site çok güzel bunu yaptıysa devam etirmeli :

Can F. 10 Mayıs 2016 08:47

Konu ile ilgili testi çözmek için sayfamızı ziyaret ediniz.

http://www.testlik.com/test/5-sinif-unite-8-fitness-genel-degerlendirme-testi/

10016088073 r. 9 Mayıs 2016 20:59

Gayet güzel ama biraz daha bilgi verseydi

batuhan v. 9 Mayıs 2016 16:37

çok ama çok fazla beyendim sınavdan 96 aldım Thank you

muhammet s. 7 Mayıs 2016 17:00

İngilizce için çok güzel bir bilgi

mihrima . 3 Mayıs 2016 20:38

thank you

Adınız S. 28 Nisan 2016 21:45

My favorite site is sorumatik.com.tr

ALANUR M. 21 Nisan 2016 21:35

UMARIM 100 ALIRIM ALIRSAM ARTIK BU SİTEDEN ÇALIŞÇAM DEMEK OLUR
TŞK...

zeyno s. 20 Nisan 2016 20:34

THANK YOU COK YARDİMCİ OLDUNUZ

aleyna 18 Nisan 2016 21:12

Çok güzel sinavdan 100 aldım cok mutluyum yehuuuuu thank yoy

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.