YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 6. Ünite (Weather Conditions) Konu Anlatımı

Weather Conditions (Hava Şartları) ünitesinde, şehrimizde, ülkemizde ve başka ülkelerde, hava koşullarını, ayları, mevsimleri ve her mevsimde gördüğümüz tabiat olaylarını, yaptığımız eylemleri anlamayı ve anlatmayı öğreneceğiz.

Önce konuya hazırlanmamızı sağlayacak soruları görelim.

What is your favourite season? (En sevdiğin mevsim hangisi?)

What is the weather like in your city today? (Şehrinde bugün hava nasıl?)

How is the weather in your hometown in autumn?

(Sonbaharda bulunduğunuz yerde iklim nasıldır?)

Do you listen to the weather news on TV every day?

(Her gün televizyonda hava durumu haberleri dinliyor musun?)

Do all the regions have the same climate in Turkey?

(Türkiye’deki bütün bölgelerde iklim aynı mıdır?)

In which cities is it sunny? (Hangi şehirler güneşli (olacak)?)

Do you like sunny weather or rainy weather?

(Güneşli havayı mı, yoksa yağmurlu havayı mı seversin?)

Do you like snowy or rainy days?

(Karlı mı yoksa yağmurlu günleri mi seversin?)

Do older people like snowy weather?

(Yaşlı insanlar, karlı havayı severler mi?)

In which season do the children make snowmen?

(Hangi mevsimde çocuklar kardan adamlar yaparlar?)

How many months are there in a year? (Bir yılda kaç ay vardır?)

How many seasons are there in a year? (Bir yılda kaç mevsim vardır?)

What are the four seasons of the year? (Yılın dört mevsimi hangileridir?)

What is your favourite season? (En sevdiğin mevsim hangisidir?)

Which season comes back before spring?

(Bahardan önce hangi mevsim gelir?)

Does it snow in your city in winter? (Kışın şehrine kar yağar mı?)

Does it snow a lot in Hakkari in winter? (Kışın Hakkari’ye çok kar yağar mı?)

Do you like snowy weather? (Karlı havayı sever misin?)

Does it rain in your city in summer? (Şehrine yazın yağmur yağar mı?)

Which season is rainy (snowy)? (Hangi mevsim yağmurlu (karlı)?)

Which season is usually warm and sunny?

(Hangi mevsim genellikle sıcak ve güneşlidir?)

What do you do in sunny weather? (Güneşli havada ne yaparsın?)

Who does your father go fishing with in summer?

(Baban yazın kiminle balık tutmaya gider?)

In which season do farmers plant? (Çiftçiler hangi mevsimde ekim yaparlar?)

What kind of clothes do you wear in summer? (Yazın ne tür kıyafetler giyersin?)

What kind of clothes do people wear in autumn?

(İnsanlar sonbaharda ne tür kıyafetler giyerler?)

What do you wear in winter? (Kışın ne giyersin?)

What can you wear on rainy days? (Yağmurlu günlerde ne giyebilirsin?)

When do you wear a raincoat and a hat?

(He zaman yağmurluk ve bir şapka giyersin?)

Which season is your birthday in? (Doğum gününüz hangi mevsimde?)

What is the temperature today? (Sıcaklık bugün ne (kadar)?)

When do you go skiing? (In autumn or in winter?)

(Kayak yapmaya ne zaman gidersin? Sonbaharda mı, yoksa kışın mı?)

Is there any snow in Antalya in winter? (Kışın Antalya’da hiç kar var mıdır?)

Is Kars very cold or wet in winter? (Kars, kışın çok soğuk mu yoksa nemli mi?)


Örnek cümle çözümlemelerine geçebiliriz.

There are seven geographical region in Turkey. (Türkiye’de yedi coğrafi bölge vardır.)

The sun is in the east in the morning. (Güneş, sabah doğudadır.)

The sun is in the east in the evening. (Güneş, akşam batıdadır.)

There are 365 days in a year. (Bir yılda üçyüzaltmışbeş gün vardır.)

The seasons change four times a year. (Mevsimler bir yılda dört defa değişir.)

Our summer holiday starts in June. (Yaz tatilimiz haziranda başlar.)

It is 35° C. (thirty-five degrees centigrade.) It is hot.

(Hava otuzbeş derece. Sıcak.)

It is sunny and hot until noon. Let’s go to the beach.

(Hava, öğlene kadar güneşli ve sıcak. Plaja gidelim.)

We usually go to the beach, swim ve play beach ball.

(Genellikle plaja gider, yüzer ve plaj topu oynarız.)

You don’t get up early and go to school in summer.

(Yazın erken kalkmaz ve okula gitmezsin.)

I have a holiday with my family in summer. (Yazın ailemle tatil yaparım.)

We can swim all day and eat ice cream every day.

(Hergün gün boyu yüzebilir ve dondurma yiyebiliriz.)

It is sunny. Put on your cap and sunglasses.

(Hava güneşli. Şapkanı ve güneş gözlüğünü tak.)

You want to drink cold drinks a lot in summer.

(Yazın çok fazla soğuk içecek içmek istiyorsun.)

You can wear your sunglasses to protect your eyes from the sun.

(Gözlerini güneşten korumak için güneş gözlüğünü takabilirsin.)

You can swim and sunbathe in summer.

(Yazın yüzebilir ve güneş banyosu yapabilirsin.)

Hakan always goes to a swimming pool in summer.

(Hakan yazın daima bir yüzme havuzuna gider.)

You can wear sunglasses on a sunny day.

(Güneşli bir günde güneş gözlüğü takabilirsin.)

The days are long in summer. (Yazın günler uzundur.)

June, July and August are summer months.

(Haziran, temmuz ve ağustos yaz aylarıdır.)

Polar bears can’t live in hot weather.

(Kutup ayıları sıcak havada yaşayamazlar.)

In summer, the weather is always hot and you don’t get ill.

(Yazın hava daima sıcaktır ve sen hasta olmazsın.)

My father likes walking on sunny days.

(Babam güneşli günlerde yürümeyi sever.)

I use my suncream on sunny days.

(Güneşli günlerde güneş kremimi kullanırım.)

It is very hot. Wear your T-shirt and shorts.

(Hava çok sıcak. Tişörtünü ve şortunu giy.)

It is hot today. What should I wear?

(Bugün hava sıcak. Ne giyeyim?)

Summer comes from spring. (Yaz, ilkbahardan sonra gelir.)

Summer is the hottest season of the year.

(Yaz yılın en sıcak mevsimidir.)

It never snows in summer. (Yazın hiç kar yağmaz.)

People always wear light clothes in summer.

(İnsanlar yazın daima ince kıyafetler giyerler.)

Your sister usually makes a sand castle at the beach.

(Kız kardeşin genellikle plajda kumdan kale yapar.)

You eat watermelons and melons in summer.

(Yazın karpuz ve kavun yersin.)

Rose always rides her bicycle in summer.

(Rose yazın daima bisikletine biner.)

I can ski and skate on ice. (Buzda kayabilir ve paten yapabilirim.)

We like playing in the snow. (Karda oynamayı severiz.)

The leaves turn yellow and red in autumn.

(Sonbaharda yapraklar sarı ve kırmızıya döner.)

You stay at home after school in autumn.

(Sonbaharda okuldan sonra evde kalırsın.)

You usually wear a raincoat and a hat in autumn.

(Sonbaharda genellikle yağmurluk ve şapka giyersin.)

You need an umbrella on a rainy day.

(Yağmurlu bir günde şemsiyeye ihtiyaç duyarsın.)

You go to school and study your lessons in autumn.

(Sonbaharda okula gider ve derslerine çalışırsın.)

In autumn, the weather is sometimes warm and sunny.

(Sonbaharda hava bazen ılık ve güneşlidir.)

Children can’t go out and play volleyball in the gardens in autumn.

(Çocuklar, sonbaharda dışarıya çıkamaz ve bahçelerde voleybol oynayamazlar.)

The weather is foggy. He can’t see anywhere outside.

(Hava sisli. Dışarıda hiçbir yeri göremez.)

Sailors don’t like foggy weather. (Denizciler sisli havayı sevmezler.)

It is windy. Be careful with your hat. (Hava rüzgârlı. Şapkana dikkat et.)

Your hat flies on a windy day. (Rüzgârlı günde şapkan uçar.)

You can fly your kite in windy weather.

(Rüzgârlı havada uçurtmanı uçurabilirsin.)

Snowflakes make snow. (Kar taneleri, kar yapar.)

Snowflakes always have six sides. (Kar taneleri daima altı köşelidir.)

It snows on cold days. (Soğuk günlerde kar yağar.)

Roads are icy in Hakkari in winter. (Hakkari’de kışın yollar buzludur.)

The days are short in winter. (Kış mevsiminde günler kısadır.)

It is 0° C. (zero degrees centigrade) It is cold.

(Hava sıfır derece. Soğuk.)

Flowers don’t grow in winter. (Çiçekler kışın büyümezler.)

In winter the weather is cold and dark. (Kışın hava soğuk ve karanlıktır.)

The temperature is below zero. The lake can freze.

(Sıcaklık sıfırın altında.Göl dondurabilir.)

Water freezes at 0 degrees centigrade.

(Su, sıfır derecede donar.)

People feel cold in winter. (İnsanlar kışın üşüdüklerini hissederler.)

The sun is behind the clouds on a cloudy day.

(Bulutlu bir günde, güneş bulutların arkasındadır.)

It is very cold. You should wear your pullover.

(Hava çok soğuk. Kazağını giymelisin.)

He has hot chocolate on cold days. (Soğuk günlerde sıcak çikolata içer.)

It never snows in Ethiopia. (Etiyopya’ya hiç kar yağmaz.)

We can usually make a snowman on a snowy day.

(Biz karlı bir günde genellikle bir kardan adam yapabiliriz.)

It is snowing. You can play snowballs in the garden.

(Kar yağıyor. Bahçede kartopu oynayabilirsiniz.)

It is very cold and snowy in Ağrı in winter.

(Ağrı kışın çok soğuk ve karlıdır.)

The winter in Rome is chilly and quite dry.

(Roma’da kış serin ve kurudur.)

It is very cold. Wear your coat and boots.

(Hava çok soğuk. Paltonu ve botlarını giy.)

You wear your thick clothes on cold days.

(Soğuk günlerde kalın giysilerini giymelisin.)

It is not safe to drive on icy roads.

(Buzlu yolda araba kullanmak güvenli değil.)

You must drive your car slowly, because the streets are icy.

(Arabayı yavaş sürmelisin, çünki yollar buzlu.)

Hans always goes skiing in winter. (Hans, kışın hep kayağa gider.)

Leaves on trees are green in spring.

(İlkbaharda ağaçlardaki yapraklar yeşil renge bürünür.)

The weather is hot and sunny in Antalya in spring.

(İlkbaharda Antalya’da hava sıcak ve güneşlidir.)

You need an umbrella and a raincoat in spring.

(İlkbaharda bir şemsiye ve yağmurluğa ihtiyacın var.)

Suna likes watching the rain. (Suna yağmuru seyretmeyi sever.)

It is not safe to drive in rainy weather.

(Yağmurlu havada araba kullanmak güvenli değil.)

It is raining heavily now. (Çok şiddetli yağmur yağıyor.)

In İzmir, the weather is warm and sunny in March.

(İzmir’de mart ayında hava ılık ve güneşlidir.)

Schools close at the end of the spring.

(Okullar, ilkbaharın sonunda kapanır.)

The weather is warm and the trees are green. (Hava ılık ve ağaçlar yeşil.)

There is always the risk of rain and fog in autumn.

(Sonbaharda her zaman yağmur ve sis riski vardır.)

In spring, it usually rains. (İlkbaharda hep yağmur yağar.)

It is raining. Take your umbrella. (Yağmur yağıyor. Şemsiyeni al.)

It is rainy and cool during the day. (Hava, gün boyunca yağmurlu ve serin.)

The weather is sunny and hot. You can go on a picnic.

(Hava güneşli ve sıcak. Pikniğe gidebilirsiniz.)

The weather changes very quickly / slowly.

(Hava çok hızlı / yavaş değişir.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)Bu İngilizce konu anlatımı 41,720 kez okundu.

Yorumlarınız

alev n. 12 Mayıs 2018 16:05

herkesin yorumu süper o zaman güzel site tavsiye ediyosubuz yani

kübra 8 Mayıs 2018 22:47

Süperrr ;-) ;-)

berat t. 17 Mayıs 2017 16:18

çok güzel abi ya

aleyna t. 1 Şubat 2017 12:10

güzel ben beyendim

a.sıla 11 Mayıs 2016 19:48

Resimli olsa daha ilginç dikkat çekici olurdu

gamze b. 13 Nisan 2016 20:18

Çok uzun hem ben konu anlatımı istedim soru ve onların cevaplarını değil

Poyraz y. 12 Nisan 2016 14:52

Elinnze sağlık çok güzel olmuş

metincan 4 Nisan 2016 18:57

eksikleriniz şunlar = konu anlatımı yok . uzun olduğu için insanı sıkıyor. ilk soruların cevapları yok . yüz ifadeleri yok . (vb)

nuray 28 Mart 2016 11:55

Çok güzelde değil çok kötüde değil orya yani

lara 27 Mart 2016 18:32

güzell

AYŞENUR 24 Mart 2016 20:02

EH İŞTE YANİ BİRAZ

HTC 23 Mart 2016 17:28

ben çok beğendim iyi bir site ama hep örnekler var ben konu anlatımı sandım puanın kac derlerse 10 üzerinden 7

ibo . 22 Mart 2016 17:36

fena değil

bana k. 13 Mart 2016 15:23

çok uzun ya ama okudum mecburen

eren g. 13 Mart 2016 13:13

çok güzel bir site ama birazda kısa olursa daha güzel oler

eda g. 10 Mart 2016 18:51

cok begendim guzel iyi

RABİA 28 Şubat 2016 19:00

ÇOK GÜZELMİŞ TEŞEKKÜR EDERİM.GÜZEL BİLGİLER VAR

hamza 8 Şubat 2016 23:53

güzel cevaplar

ŞEBNEM 8 Şubat 2016 17:04

KUİZ SINAVIM VARDI ÇOK İYİ OLDU HEM TEKRAR EDİP HEM KONUYU İYİ ANLIYORUM COK İYİ OLDU

irem 2 Şubat 2016 23:47

iyyi

selin 22 Ocak 2016 12:43

bu okadar çok gğüzel ki benim bidaha yapmak grliyo içimden

selin 22 Ocak 2016 12:42

bu test çok guzel

arzu . 13 Ocak 2016 07:44

tavsiye ederim çok iyi

yusuf 12 Ocak 2016 20:22

çok kazançlı bir şey

sude 11 Ocak 2016 19:50

ilk verdiğiniz soruların cevaplarını da verseydiniz

Bir İ. 4 Ocak 2016 23:01

Ben fazlambeğenemedim daha konu anlatılması lazımdı

tuğçee 2 Ocak 2016 21:35

çok güzel olmuş amaneden cevap vermedin niz lütfen cevap verin

yunus a. 1 Aralık 2015 21:30

sınavda 100 aldım

fadile.olaki 4 Haziran 2015 20:50

güzel ama cümle olsaydı daha güzel olurdu

emre ç. 28 Mayıs 2015 18:00

bu çok güzel site

fenomen 23 Mayıs 2015 13:39

güzel güzelde birazdaha iyi olabilirdi

elif 10 Mayıs 2015 14:04

Cok ama cok tsk projeme xoknyardimi oldi

enes 17 Nisan 2015 10:34

video olsaydı iyi olurdu ama yinede güzeeeeellll

melike y. 14 Nisan 2015 17:37

emotıons yani duygular yok onun dışında güzel

niyazi 10 Nisan 2015 11:06

süper site tşk ederim suanvımda yardımcı oldunuz :D :D :D

ayşe 7 Nisan 2015 21:35

buranın sayasinde sınavdan 100 aldım :)

maya 6 Nisan 2015 21:14

çooook güzel bilgiler

ece 25 Mart 2015 19:04

çok güzel bir site

PELİN B. 23 Mart 2015 11:50

Harika çoooook teşekkür ederim .. Süper anlatmışsınız cok beğendim . Çok işime yarayacak :) :)

fidan d. 22 Mart 2015 15:41

çok güzel anlatmışlar saolun

yezda ç. 21 Şubat 2015 13:37

superrrr

zehra b. 11 Şubat 2015 16:05

gerçekten minnettarım ingilizcem kötü umarım düzelir

leyla g. 11 Şubat 2015 13:55

harikaaaaaaaaaaaa süper bu siteyi çok sevdi güle güle

ayaz g. 11 Şubat 2015 13:55

bu site iyiki var çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrr

leyla z. 11 Şubat 2015 13:49

çooooook güzelllllllllllllll

yıldız d. 11 Şubat 2015 13:46

harika çooooooooook güzellllll

ahmet d. 9 Şubat 2015 16:48

güzel yani öyle fena deyil

abuzer ç. 30 Ocak 2015 19:41

güzel bir site . sınıfın 6,7,8,9,10. ünitelerinede böyle site kursanız olurmu

fatma 12 Ocak 2015 17:12

bende beğendi çok güzel olmuş ama soruların cevapları da olsaymış ama çok güzel olmuş teşekkürler

müslüm e. 11 Ocak 2015 18:54

Abi çok iyi yaa

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.