YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite (Biographies) Konu Anlatımı : The Simple Past Tense

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)

Geçmiş zamanda – mesela, dün, geçen ay, geçen hafta, vb. gibi – belirli bir zamanda yapılan eylem(ler)i anlatmayı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Simple Past Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Di’li Geçmiş Zaman diye çevirebiliriz. Örnekleri inceleyiniz.


I had a surprise party for Jack.(Ben, Jack için sürpriz bir parti verdim.)
I called you last Saturday.
(Ben, geçen cumartesi sana telefon ettim.)
You made a phone call an hour ago.
(Sen, bir saat önce bir telefon görüşmesi yaptın.)
You studied English yesterday.
(Sen, dün İngilizce çalıştın.)
His uncle gave Ali a present yesterday.
(Amcası dün Ali'ye bir hediye verdi.)
He watered the flowers in the park.
(O, parktaki çiçekleri suladı.)
She saw a poster for an Italian circus.
(O, İtalyan sirkinin bir posterini gördü.)
Oya watched TV all day long yesterday.(Oya, dün gün boyu televizyon seyretti.)
An apple dropped on my head.
(Bir elma kafama düştü.)
Oya's cat drank its milk yesterday.
(Oya'nın kedisi dün sütünü içti.)
We cleaned our room yesterday morning.
(Biz, dün sabah odamızı temizledik.)
We found a wallet yesterday morning.
(Biz, dün sabah bir cüzdan bulduk.)
You read Ahmet's novels last year.
(Siz, geçen yıl Ahmet'in romanlarını okudunuz.)
You emptied the dustbins yesterday morning.
(Siz, dün sabah çöp bidonlarını boşalttınız.)
They went to the library last Wednesday.
(Onlar, dün çarşamba kütüphaneye gittiler.)
They helped their mother two days ago.
(Onlar, iki gün önce annelerine yardım ettiler.)

Bu yapı kullanılırken, (geçmişteki) eylemin ya etkisi vurgulanır, ya da zamanı önemlidir. Örnekleri inceleyiniz.

Atatürk founded the Turkish Republic.(Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.)
Leonardo Da Vinci painted Mona Liza.
(Leonardo Da Vinci, Mona Liza resmini yaptı.)
Sait Faik Abasıyanık wrote a lot of stories.
(Sait Faik Abasıyanık, pek çok hikâye yazdı.)
James Cook explored Australia and
New Zealand.

(James Cook, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı
keşfetti.)
Dede Korkut told folk tales and legends to
a lot of people.

Dede Korkut, pek çok insana halk hikâyelerini
ve destanları anlattı.)
Alexander Graham Bell invented the telephone.
(Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.)
Piri Reis published a map of the world in 1521.
(Piri Reis, 1521'de dünya haritası yayınladı.)
Ronald Amundsen explored the South Pole.
(Ronald Amundsen, Güney Kutbu'nu keşfetti.)
Herry Ford designed the first automobile.
(Herry Ford, ilk otomobili tasarladı.)
Thomas Edison invented the light bulb.
(Thomas Edison ampulü icat etti.)


Bu yapıda olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject  +  verb2  +  place expressions  +  time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; place expressions: yer zarfı; time expressions: zaman zarfı; demektir.)
Olumlu düz cümle yapısında verb (fiil) past (di’li geçmiş zaman) halindedir; yardımcı fiil kullanılmaz.


İngilizce’de fiiller, regular (düzenli) ve irregular (düzensiz) olarak iki gruba ayrılır.


Olumlu cümledeki fiil regular (düzenli) ise sona – d, - ed, veya – ied eklerinden birisini olarak past (ikinci hale) geçer. Şu noktalara dikkat ediniz:

Fiilin son harfi e ise, sonuna – d eklenir. Örnekleri inceleyiniz.

She typed ten letters in an hour.(O, bir saatte on tane mektup yazdı.)
His family lived in a small house last year.
(Onun ailesi, geçen yıl küçük bir evde yaşadı.)
You and I danced at a disco yesterday.
(Sen ve ben, dün bir diskoda dansettik.)
They moved to Ankara last year.
(Onlar geçen yıl Ankara’ya taşındılar.)

Fiilin son harfi y ise, bundan önceki harf de sessiz ise y atılır, yerine – ied getirilir. Örnekleri inceleyiniz.

I carried your suitcases. 
(Ben, senin valizlerini taşıdım.)
The students studied English.
(Öğrenciler, İngilizce çalıştılar.)
You emptied the dustbin yesterday.
(Sen, dün çöpü döktün.)
Suna tried to wear her mother's shoes.
(Suna, annesinin ayakkabılarını giymeyi denedi.)

Düzenli fiillerin büyük çoğunluğu sonlarına – ed takısı alır.
Bazı fiiller - ed eki alırken son harfleri bir daha yazılır. Örnekleri inceleyiniz.

You travelled by car last week.(Sen, geçen hafta otomobille seyahat ettin.)
The thief admitted his crime to the judge.
(Hırsız, hakime suçunu itiraf etti.)
The policemen stopped the cars yesterday.
(Polisler, dün arabaları durdurdular.)

Olumlu cümledeki fiil irregular (düzensiz) ise, yukarıda açıklanan kurallara uyulmaz. Bazı fiiller değişir, bazıları aynı kalırlar. (Bu fiiller için (7. Sınıf Konu Anlatımları bölümündeki) Irregular Verbs (Düzensiz Fiiler) Listesi'ne bakınız.

The students sat around the table yesterday.
(Öğrenciler, dün masanın etrafında oturdu.)
The boy sold all the magazines.
(Çocuk, tüm dergileri sattı.)
My father took a photo this morning.
(Babam, bu sabah resim çekti.)
I bought some souvenirs for you last week.
(Ben, geçen hafta sana hediyeler aldım.)
My brother drank two glasses of milk at breakfast.
(Erkek kardeşim, kahvaltıda iki bardak süt içti.)
He heard a big noise ten minutes ago.
(On dakika önce büyük bir gürültü duydum.)

Yardımcı fiil did, olumsuzluk eki not ile did + not = didn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, cümleyi olumsuz yapar; verb (fiil) yalın haldedir.

You didn't hear your father's accident.
(Babanın kazasını duymadım.)
Suna didn't ride her bicycle this morning.
(Suna, bu sabah bisikletine binmedi.)
My family didn't go on a holiday last year.
(Ailem, geçen yıl tatile gitmedi.)
I didn't go to a disco yesterday night.
(Ben, dün gece diskoya gitmedim.)
We didn't spend all of our money last week.
(Biz, geçen hafta bütün paramızı harcamadık.)
He didn't make any mistakes in the exam.
(O, sınavda herhangi bir hata yapmadı.)
You didn't celebrate your birthday this year.
(Sen, bu yıl doğum gününü kutlamadın.)
Our teacher didn't check our homework yesterday.
(Hocamız dün ödevlerimizi kontrol etmedi.)
She didn't eat any bread and eggs at breakfast.
(O, kahvaltıda hiç ekmek ve yumurta yemedi.)
Your football team didn't lose the match
last week.

(Sizin futbol takımı, geçen haftaki maçı
kaybetmedi.)
We didn't study English yesterday.
(Biz, dün İngilizce çalışmadık.)
My father didn't watch the news on TV last weekend.
(Babam, geçen hafta sonu haberleri izlemedi.)

Cümle; did ile başlıyorsa, soru halindedir; verb (fiil) yalın haldedir.

Did they sleep well last night?(Onlar, geçen gece iyi uyudular mı?)
Did your parents live in England
when they were young?

(Ailen gençken İngiltere'de
yaşadı mı?)
Did Richard do puzzles and read
your books last summer?

(Richard, geçen yaz bulmaca çözdü ve senin
kitaplarını okudu mu?)
Did she have many toys last year?
(O, geçen yıl pek çok oyuncağa sahip miydi?)
Did they wake up late yesterday morning?
(Onlar, dün sabah geç uyandılar mı?)
Did Hakan like the story?
(Hakan, hikâyeyi sevdi mi?)
Did you find a very big diamond?
(Sen, çok büyük bir elmas buldun mu?)
Did the students get on the school bus yesterday?
(Öğrenciler, dün okul servisine bindiler mi?)
Did your father drink much coffee yesterday
morning?

(Baban, dün sabah çok kahve
içti mi?)
Did Hans buy a dress for Rose yesterday
afternoon?

(Hans, dün öğleden sonra Rose için bir elbise
satın aldı mı?)

Did ile yapılmış, içinde or bulunmayan sorulara olumlu cevap Yes, olumsuz cevap No ile başlar.


Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.


Who visited you at your home last Saturday?
(Geçen cumartesi seni evinde kim ziyaret etti?)
How long did you stay there?
(Sen, orada ne kadar süre kaldın?)
What did they have at the cafe?
(Onlar, kafede ne yediler (içtiler)?)
How many problems did you solve in the exam?
(Sen, sınavda kaç tane problem çözdün?)
Why did you ask this question to one of your friends?
(Neden arkadaşlarından birine bu soruyu sordun?
Who won the competition yesterday?
(Dünkü yarışmayı kim kazandı?)
Where did the Superman come from?
(Superman nereden geldi?)
When did the bus arrive in İstanbul?
(Otobüs, İstanbul'a ne zaman vardı (ulaştı)?)
What time did the plane take off?
(Uçak, ne zaman kalktı?)
How did you travel?
(Nasıl seyahat ettin?)
Who knocked at the old woman's door?
(Yaşlı kadının kapısını kim çaldı?)
Why did you arrive to work late this morning?
(Sen, bugün işe neden geç geldin?)

Bu zaman kipinde kullanılan bazı time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Yesterday (dün), yesterday morning (dün sabah), yesterday afternoon (dün öğleden sonra), last night (geçen gece), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), this morning (bu sabah), last Sunday (geçen pazar), two days ago (iki gün önce), three weeks ago (üç hafta önce) gibi …


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 40,484 kez okundu.

Yorumlarınız

fenerbahçe 2 Nisan 2017 13:49

çok kotü kamra karısık

Şeyma D. 28 Ocak 2017 18:34

Çok güzel fakat kelimeler de olsaydı daha güzel olurdu

MEHMET A. 8 Ocak 2017 15:37

GÜZEL OLMUŞ FAKAT BİRAZ FAZLA UZUN OLMUŞ

isimsiz 27 Aralık 2016 22:15

bende beğendim

wolfian_11_24 26 Kasım 2016 13:54

thank you so much

yorucu 7 Kasım 2016 19:34

6. sınıftada burdan baktım şimdidi tsk çok iyi

emine M. 30 Ekim 2016 16:29

Bizim kurduğumuz cümleler daha kolay ve daha kısa bunlar çok uzun.

Ensar 23 Ekim 2016 15:11

ÇOK GÜZEL BİR SİTE CÜMLE KURMAYI FİLAN BURDAN ÖĞRENDİM İNŞALLAH SINAVDAN YÜKSEK NOT ALIRIM ALLAH İÇİN DUA EDİN NOLUR.

MELİS 20 Mart 2016 16:54

ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER :) SİZİN SAYENİZDE 100 ALDIM :) <3 THANK YOU

OSMANLI-TORUNU 14 Ocak 2016 19:19

GÜZEL SİTE.TEŞEKKÜRLER... :D :D:D:D:D

Enes F. 7 Ocak 2016 00:29

Cok guzel faydali bi site

ece a. 3 Ocak 2016 14:15

gerçekten güzel bir site her şeyi anlıyorum ellerinize sağlık inşallah sınavdan 100 alırım

kardelen1903 29 Aralık 2015 18:05

Harika çok teşekkür ederim harika olmuş allah sizden razı olsun

nahcekcom 28 Aralık 2015 14:38

beğendim

MATİNA K. 26 Aralık 2015 18:50

very beatiful sizin dilinizde nasıl denir çok güzell öyleydi demi

abc 14 Aralık 2015 14:36

çok güzel bir site ellerinize sağlık elleriniz dert görmesin:):):):):):):)

Banu D. 13 Aralık 2015 21:18

Çok çalıştım çok iyi bi site inşallah 100 alırım dua edin bu siteyi yapana thank you

anastasya 10 Aralık 2015 20:59

Süper projemi buradan yaptım thank

Eren Ş. 7 Aralık 2015 19:23

MUHTEŞEM BİR ANLATIM YAPILMIŞ VALLA HAYRAN KALDIM

serhat k. 6 Aralık 2015 18:09

çok güzel

emine d. 30 Kasım 2015 15:50

çok güzel

destan 30 Kasım 2015 15:31

benim için çok yararlı oldu size çok teşekkür ederim umarım arkadaşlarımızda bu sayfadan çok yararlanır ama başka bilgilerde olsaydı daha kolay olurdu.

rana 25 Kasım 2015 18:45

Sogolun sınavdan100 alcam

Ada 17 Kasım 2015 23:07

muhteşem

gülçin 17 Kasım 2015 23:05

çok teşekürler

yağmur a. 14 Kasım 2015 19:40

bune yaaa çook uzun keşke vidio olsaydı

Müberra B. 5 Kasım 2015 19:14

Çok teşekkür ederim sizin sayenizde sınıfımdaki herkesten yüksek alabilirim :)))

limon k. 1 Kasım 2015 11:22

thank you fakat kopyalansaymış iyiymi böyme hiç çalışamıyorum yaaaa bu konumda eksik offf

elif T. 30 Ekim 2015 22:34

Çok güzel bir yazı olmuş

Rumeysa 30 Ekim 2015 20:31

Cooooooook guzel coooooook begendim =)

İmran 27 Nisan 2015 23:16

Okuldaki dersi biraz da olsun dinlediyseniz bu anlatımı da okuduktan sonra kolaylıkla anlarsınız ve aklınızda kalır. Benim için öyle oldu. Emeğinize sağlık.

bora 26 Nisan 2015 22:20

Çok çetrefil bir konuyu ilk defa bu kadar kolay anladım. Sitenizin öğretmenlerine teşekkürü bir borç bilirimgzl ama sadece cumle vr dha fazla şey olabilirdiçok üzel anatıyoCok tesekkurler cok güzel olmuş ellerinize sağlık emeği geçen herkese selamlarkonuyu sayenizde iyice pekiştirebildim,teşekkürler.Bide düzensiz fiillerin 2. hallerini de listeleseydiniz çok iyi olurduSınavlarımı burdan çalışıyorum hatta saate bakarsanız şu anda saat 5:25 yani sabahın körü deil dibi ama bu site çok ii çalışmaya çok uygun bir site hemde anlaşılabilir bir site çok teşşekkür ederim size okuyanlarada teşekkür ederim (çalışmanın saati yoktur)konuyu sayenizde iyice pekiştirebildim,teşekkürler.Bide düzensiz fiillerin 2. hallerini de listeleseydiniz çok iyi olurdu

Berkant Ö. 20 Nisan 2015 21:30

bence test ve boşluk doldurmada olabilirdi ama yinede çok güzel olmuş
emeğe saygı

emircan e. 19 Nisan 2015 15:21

birşey yok resim bile yok ama ii anlatmış

alper 26 Mart 2015 05:26

Sınavlarımı burdan çalışıyorum hatta saate bakarsanız şu anda saat 5:25 yani sabahın körü deil dibi ama bu site çok ii çalışmaya çok uygun bir site hemde anlaşılabilir bir site çok teşşekkür ederim size okuyanlarada teşekkür ederim (çalışmanın saati yoktur)

elva 25 Mart 2015 17:08

Çokkk beyendim

şule e. 28 Şubat 2015 13:35

anlamsız bir anlatım şekli olmuş

prenses 19 Şubat 2015 15:16

bu ne yaaaa arada bir resim bi bişey olur yaaa bu ne böyle ! ! ! :) :D ;)

görkem 5 Ocak 2015 18:30

güzel ama ingiliççe

Beste D. 4 Ocak 2015 23:44

Neden bu sitede başka derslerin konu anlatımı yok? ama tebrikler iyi anlatıyor

dilan.m 28 Aralık 2014 19:57

ben hiç birşey anlmadım çok karışık bence.

abdullah 24 Aralık 2014 17:47

Allah razi olsun sizden

hatice :. 16 Aralık 2014 17:36

valla çok tşk yarın sınavdan işşallah yüksek alırım

Emıly 16 Aralık 2014 16:20

Güzel ama özetle önemli şeyler olabilirdi.

berfu 13 Aralık 2014 20:25

inşallah iyi alırım çok çalıştım. dua edin

emir d. 11 Aralık 2014 18:15

güzel ama uzun iyişallah iyi alırım :D

emir t. 10 Aralık 2014 14:54

çok güzel allah razı olsun

Kevser 9 Aralık 2014 19:25

çok teşekkürler

haydarbaba 8 Aralık 2014 22:11

çok iyi beğendim yardım eddiniz yazılıya giricem ingilizceden saolunn haydarbaba...

beşiktaş 8 Aralık 2014 21:58

thank you:)

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.