YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 8. Sınıf 5. Ünite (Atatürk) Konu Anlatımı

Atatürk: The Founder Of Turkish Republic (Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu) başlıklı ünitede, Atatürk’ün hayatından bazı kesitleri ve devrimleriyle ilgili yapıları öğreneceğiz. (Bu ünitede, the simple past tense (dili geçmiş zaman) yapısını tekrarlayacaksınız.)

Önce, hazırlık soruları ile konuya giriş yapalım:

When was Atatürk born? (Atatürk ne zaman doğdu?)

Where was Atatürk born? (Atatürk nerede doğdu?)

Who was Atatürk’s father? (Atatürk’ün babası kimdi?)

Who was Atatürk’s mother? (Atatürk’ün annesi kimdi?)

What was his father’s and mother’s name? (Babasının ve annesinin adı neydi?)

Who was Atatürk’s sister? (Atatürk’ün kız kardeşi kimdi?)

Who was Atatürk’s wife? (Atatürk’ün karısı kimdi?)

Which primary school Atatürk attend? (Atatürk, hangi ilkokula gitti?)

When did the First World War end? (Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti?)

When did Atatürk come to Ankara? (Atatürk, Ankara’ya ne zaman geldi?)

How did Mustafa Kemal go to Samsun? (Mustafa Kemal, Samsun’a nasıl gitti?)

When did Atatürk land in Samsun? (Atatürk, Samsun’a ne zaman çıktı?)

What did Atatürk do on 23rd of April, 1920? (Atatürk, 23 Nisan 1920’de ne yaptı?)

Who was the first president of Turkish Grand National Assembly? 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı kimdi?)

Who was the Chief Commander in the War of Independence? 

(Kurtuluş Savaşı’nda Başkomutan kimdi?)

Where did Mustafa Kemal start the Turkish Independence War? 

(Mustafa Kemal, Türk Bağımsızlık Savaşı’nı nerede başlattı?)

Who was the first president of the Turkish Republic? 

(Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdi?)

When did Atatürk found the Turkish Republic? 

(Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ne zaman kurdu?)

Which reforms did Atatürk make? (Atatürk hangi reformları yaptı?)

When do we celebrate the Republic Day? 

(Biz, Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutluyoruz?)

When did Atatürk die? (Atatürk ne zaman öldü?)


Hazırlık sorularından sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve yaptığı devrimleri anlatan örnek cümleleri söylemeyi öğrenelim.

Atatürk was born in Salonica in 1881. (Atatürk, Selanik’te 1881’de doğdu.)

His parents Ali Rıza Bey and Zübeyde Hanım. (Ailesi Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanımdı.)

He attended the Şemsi Efendi Primary School in Salonica. 

(Selanik'te Şemsi Efendi İlkokuluna devam etti.)

His father died when he was seven. (Yedi yaşındayken babası öldü.)

Mustafa Kemal went to army academy when he was twelve years old. 

(Mustafa Kemal, oniki yaşındayken, askeri akademiye girdi.)

Atatürk’s Maths teacher gave Mustafa his second name Kemal. 

(Atatürk'ün matematik öğretmeni, Mustafa'ya ikinci adını olan Kemal’i verdi.)

Atatürk liked reading very much. (Atatürk okumayı çok sevdi.)

He had a lot of books. (Pek çok kitabı vardı.)

He was interested in Mathematics, Literature and History in his education. 

(Eğitimi sırasında matematik, edebiyat ve tarih ile ilgilendi.)

In 1893, Mustafa Kemal Atatürk enrolled to a military high school.

(1893 yılında, Mustafa Kemal Atatürk, askeri liseye yazıldı.)

He graduated from Manastır Military School in 1899. 

(1899 yılında Manastır Askeri Okulu'ndan mezun oldu.)

He became an officer at the age of 21. (Yirmibir yaşında subay oldu.)

He came to İstanbul in 1899. (1899’da İstanbul’a geldi.)

He graduated from the General Staff College in 1905. 

(1905’de Harp Akademisi’nden mezun oldu.)

Atatürk fought in many wars when he was young.

(Atatürk, genç yaşında pek çok savaşta savaştı.)

His first military success was in Trablusgarb Battle.

(İlk askeri başarısını Trablusgarp Savaşı’nda kazandı.)

He was the Commander during the Anafartalar Victory on the 7th August, 1915. 

(7 Ağustos 1915 tarihindeki Anafartalar Zaferi’nde Komutan’dı.)

The First World War was between 1914-1918. 

Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 yılları arasında idi.)

He landed in Samsun in 1919. (1919’da Samsun’a çıktı.)

Atatürk make the first call for a national movement in Amasya Circular on 22nd June, 1919. 

(Atatürk; 22 Haziran 1919 tarihinde, Amasya Genelgesi ile milli hareket için ilk çağrıyı yaptı.)

In Erzurum and Sivas, Mustafa Kemal Atatürk organized congresses.

(Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenledi.)

Atatürk gave the national movement an offical status with Erzurum and Sivas congresses. 

(Atatürk; ulusal hareketi, Erzurum ve Sivas kongreleri ile resmi bir statüye kavuşturdu.)

Atatürk arrived in Ankara on December 27, 1919.

(Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi.)

Mustafa Kemal organized meetings in order to save the country. 

(Mustafa Kemal, ülkeyi kurtarmak için toplantılar düzenledi.)

He opened the Turkish Grand National Assembly in Ankara in 1920. 

(1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.)

The battle of Sakarya began in 1921. (Sakarya Savaşı 1921’de başladı.)

He was the Chief Commander in the War of Independence and he was very successful. 

(Kurtuluş Savaşı'nda Başkomutan’dı ve çok başarılıydı.)

He led the Turkish Army in the Independence War. 

(Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ordusu’nu yönetti.)

He saved the homeland. (Anavatanı kurtardı.)

Atatürk married Latife Hanım in İzmir. (Atatürk, İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.)

When Atatürk founded the Turkish Republic, he was forty-two years old. 

(Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunda, kırk iki yaşındaydı.)

On 24 July 1923, the National Assembly signed the Lausanne Peace Treaty. 

(24 Temmuz 1923 günü, Millet Meclisi, Lozan Barış Antlaşması'nı imzaladı.)

He became the first president in 1923. (1923’de ilk cumhurbaşkanı oldu.)

Atatürk abolished the sultanate. (Atatürk, saltanatı kaldırdı.)

Atatürk abolished the caliphate. (Atatürk, halifeliği kaldırıldı.)

Atatürk read his Great Speech on the 29th of October, 1923. 

(Atatürk, 29 Ekim 1923’de Büyük Nutuk’u okudu.)

Atatürk changed the alfabet on 1st of November, 1928.

(Atatürk, 1 Kasım 1928’de, alfabeyi değiştirdi.)

Atatürk nationalized the railways. (Atatürk, demiryollarını millileştirdi.)

Atatürk introduced the Latin numbers and alphabet. 

(Atatürk Latin rakamlarını ve alfabesini tanıttı.)

He adopted the international system of measurements, time and calendar systems. 

(Uluslar arası ölçü, zaman ve takvim sistemlerini benimsedi.)

He built modern universities around the country. (Ülke çapında modern üniversiteler kurdu.)

He built modern factories and he gave people jobs. 

(Modern fabrikalar kurdu ve insanlara iş verdi.)

Atatürk improved public education. (Atatürk; halk eğitimi geliştirdi.)

He brought modern agriculture. (Modern tarımı getirdi.)

He introduced modern clothes to his people. (Halka modern giysileri tanıttı.)

Atatürk abolished the fez and the veil on the 25th November, 1925. 

(Atatürk, 25 Kasım 1925 tarihinde fes ve çarşafı kaldırdı.)

Atatürk started the Surname System. (Atatürk, soyadı sistemini başlattı.)

Atatürk founded the Turkish Language Institution in 1932. 

(Atatürk, 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nu kurdu.)

Atatürk liked animals very much. His last dog’s name was fox. 

(Atatürk hayvanları çok sevdi. Son köpeğinin adı Tilki idi.)

The Turkish Grand National Assembly gave Mustafa Kemal the surname ‘Atatürk’ on November 24th, 1934. (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Kasım 1934 tarihinde, Mustafa Kemal'e 'Atatürk' soyadını verdi.)

Atatürk gave right of women on 5th of December, 1934. 

(Atatürk, 5 Aralık 1934’de kadınlara haklarını verdi.)

Atatürk became the president from 1923 to 1938. 

(Atatürk 1923’den 1938’e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı.)

Atatürk died on November 10, 1938. (Atatürk, 10 Kasım 1938’de öldü.)

Atatürk’s grave is in Anıtkabir. (Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’dedir.)

Anıtkabir is the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk. 

(Anıtkabir; Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarıdır.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 55,639 kez okundu.

Yorumlarınız

can a. 4 Temmuz 2017 14:41

çok guzel olmus allah razı olsun

İbrahim 31 Mart 2017 17:35

Çok teşekkürler projeme yardımcı aldı

esma y. 21 Aralık 2016 19:21

harika müthişşş .Allah razı olsun...

hiramiramir 28 Temmuz 2016 22:48

çok güzel

sally 28 Temmuz 2016 22:45

thank you very much

avril 9 Ocak 2016 20:17

Guzeldi ama aradigimi bulamadim

alexsandra 7 Ocak 2016 17:02

FENA DEĞİL

Yago 2 Ocak 2016 12:21

Valla super projeme yardimci oldu

xXÖğrencİXx 28 Aralık 2015 21:21

Çok güzel.Ama hayatı da olsaydı daha kullanışlı olurdu.

SAYGILARIMLA...

alper 2 Eylül 2015 16:59

çok teşekkürler çok güzel yapmışsınız

andrea 23 Ağustos 2015 21:04

iyiiiiiiii

elif y. 20 Temmuz 2015 19:30

çok güzelmiş işime yaradı

gizem 19 Mayıs 2015 10:44

ayrıntılı anlatsaydı daha iyi olabilirdi :)

ibo 14 Mayıs 2015 15:09

saolun cok güzel

ismini v. 12 Mayıs 2015 18:23

Hakkınızı helal edin. Projem için alıyorum. Çok işime yaradı. Teşekkür ederim.

senanur u. 9 Mayıs 2015 18:53

bence çok güzel ama bence soruların cevaplarını verselerdi daha iyi olurdu:))))))<3

fbjk 8 Mayıs 2015 19:03

hazırlayana çok sağol süper çok işe yaradı

ezo s. 6 Mayıs 2015 13:18

mükemmel sağolun

teoggg 27 Nisan 2015 10:55

kelimeler olsa daha iyi olurdu mesela 5. ünite kelimeleri

ramazan 13 Nisan 2015 18:12

proje ödevi yapacağım çoğaltıcam o yüzden hakkınızı helal edin sayfa sahipleri

eray 2 Nisan 2015 23:45

çok iyi anlatmış adam her şey açıkca belirtmiş

buğra 31 Mart 2015 22:10

idare eder kaliteli değil çok detaya girmiş bize özet lazım

badenur 28 Mart 2015 17:29

beb bu siteyi çok beğendim abicim ya

ilayda 24 Mart 2015 19:05

thank you

FB 22 Mart 2015 16:05

beaitiful :) <3 süperrrr

maya s. 14 Mart 2015 13:59

çoooooooooooooooook guzel

ezgi 23 Şubat 2015 20:06

aslında bilgiler güzel ama biraz daha kelime ağırlıklı olsa sevinirim.Şimdiden yorumumu dikkate aldığınız için teşekkür ederim. :)

nuri t. 13 Şubat 2015 13:16

bayıldım

hüseyinilayda 11 Şubat 2015 10:58

çok güzel

hüseyin i. 11 Şubat 2015 10:52

çok güzel

hüso v. 16 Ocak 2015 13:26

çok küzel

sedafatmaberna 16 Ocak 2015 13:07

çooooooooooooooooook güzeln

ayşe 13 Ocak 2015 19:53

çok güzel bir site çok yardımcı oldu ...

ceren ı. 13 Ocak 2015 13:32

gerçekten mükemmel bir site

fırat 12 Ocak 2015 21:46

teşekkürler

emir 11 Ocak 2015 20:56

süper

serap z. 11 Ocak 2015 20:42

çok mu çok thank you (teşekkür ederim)
ı love you

eda 11 Ocak 2015 20:23

harika bilgilerr :)

öykü a. 11 Ocak 2015 18:53

yarın sınavım var çok teşekür ederim çok güzel.............

özge 11 Ocak 2015 18:25

iyi

asdfg 9 Ocak 2015 15:40

kelime olsaydı iyi olurdu

selma 8 Ocak 2015 20:17

süper:)

selma 8 Ocak 2015 19:57

çokkkkkkkkkkk iyi sorular

yakup 8 Ocak 2015 19:02

Çooooooooooook güzel

Sena 8 Ocak 2015 13:29

Güzel bir site.Cümleler felan güzel

ilayda ç. 7 Ocak 2015 14:11

çok güzel arkadaşlarımada tavsiye edecem.

ilayda ç. 7 Ocak 2015 14:09

aynen arkadaşlarımada tavsiye edecem

beyzanur 6 Ocak 2015 18:09

bunların aynısını ing öğretmeni bize yazdırdı

yasemin g. 6 Ocak 2015 17:19

Çok başarılı bir test

Tuğba 6 Ocak 2015 15:02

On numara beş yıldızlık bir site. çokk teşekkürler.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.