YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 8. Sınıf 9. Ünite (Success Stories) Konu Anlatımı

Success Stories (Başarı Hikâyeleri) başlıklı ünitede, the present perfect tense’nin kullanımının ikinci ayağını öğreniyoruz.

Önce konuya ilişkin hazırlık sorularını görelim:

Are you interested in science?

(Bilimle ilgileniyor musun?)

Are you interested in scientific researches?

(Bilimsel araştırmalarla ilgilenir misin?)

Are you interested in techological researches?

(Teknolojik araştırmalarla ilgilenir misin?)

How long have you been interested in science?

(Ne zamandır bilimle ilgileniyorsun?)

Have you read any science articles recently?

(Son zamanlarda hiç bilimsel makaleler okudun mu?)

Do you watch programmes about the scientists from all over the world?

(Dünyanın her tarafındaki bilim adamları hakkındaki programları izler misin?)

How long have you been in this research project?

(Ne zamandır bu araştırma projesindesin?)

Why have you been joined this project? 

(Bu projeye niçin katıldın?)

How long have you been here? 

(Ne zamandır buradasın?)

Have you written any books? 

(Hiç kitap yazdın mı?)

How long have you worked in this school? 

(Ne zamandır bu okulda çalışıyorsun?)

Have the students had TUBİTAK awards before?

(Öğrenciler daha önce TUBİTAK ödülü aldılar mı?)

Can you change the lives of some people with your success?

(Başarınla bazı insanların hayatını değiştirebilir misin?)

How many patients has he operated on? 

(Kaç hastayı ameliyat etti?)

Have you ever had a stomach ache? 

(Miden hiç ağrıdı mı?)

How long have you known your English teacher?

(İngilizce öğretmenini ne zamandır tanıyorsun?)

How long have you lived in your town? 

(Ne zamandır şehrinde yaşıyorsun (yaşamaktasın)?)

How long have you slept? 

(Ne zamandır uyuyorsun (uyumaktasın)?)

What have you eaten at breakfast today? 

(Bugün kahvaltıda ne yedin?)


Şimdi örnek cümlelerine geçebiliriz:

I have been interested in science since I started primary school.

(İlkokula başladığımdan beri bilimle ilgileniyorum.)

I have been interested in psychology for the last five hours.

(Son beş saatten beri psikolojiye ilgi duyuyorum.)

I have never been a member of a research team before.

(Daha önce bir araştırma takımının üyesi değildim.)

My hobbies are reading scientific magazines and watching documentary films.

(Hobilerim: bilim dergileri okumak ve belgesel filmler seyretmektir.)

You have read about my research in the magazine.

(Dergide benim araştırmamı okudun.)

I like reading scientific magazines. 

(Bilim dergileri okumayı severim.)

You have been very interested in science projects since your early ages.

(Küçük yaşından beri bilim projelerine ilgi duyarsın.)

Sunay has been a doctor for three years.

(Sunay üç yıldan beri doktordur.)

Dr Mehmet Öz has worked as a doctor in the USA for twenty years.

(Doktor Mehmet Öz, ABD’de yirmi yıldır doktor olarak çalışmaktadır.)

He has been a surgeon since 2000. 

(İkibin yılından beri cerrahtır.)

He has been a professor for over 35 years.

(Otuzbeş yaşında profesördü.)

Mr Ay has come to this city to operate on a child.

(Bay Ay, bir çocuğa ameliyat yapmak için bu şehre geldi.)

He has operated on over 7500 patients. 

(Yaklaşık yedibinbeşyüz hastayı ameliyat etti.)

Mr Ay has published his experiences in paper.

(Bay Ay, deneyimlerini - gazetede - yayınladı.)

You have designed a new web page of their company.

(Şirketlerinin yeni bir web sayfasını tasarladın.)

If you want to be successful, you have to study harder.

(Başarılı olmak istiyorsan, daha sıkı çalışmak zorundasın.)

If you work hard and be patient, you will success.

(Çok çalışır ve sabırlı olursan, başarılı olacaksın.)

Success never comes easily and quickly, so you should be patient and you should work hard. 

(Başarı asla kolay ve çabuk gelmez, dolayısıyla sabırlı olmalı ve çok çalışmalısın.)

Suna has never read about a book about famous scientists.

(Suna, ünlü bilim adamları hakkında bir kitap - bile - okumadı.)

Your Science teacher has written a lot of essays on chemistry since last year. 

(Fen bilgisi öğretmenin geçen yıldan beri kimya hakkında pek çok makaleler yazmaktadır.)

You have experimented this drug since last year.

(Geçen yıldan beri bu ilacı test etmektesiniz.)


Bir önceki ünitede The Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman)ı öğrenmiştik. Already, just, never, ever, yet gibi zaman zarflarını da görmüştük. Şimdi kısaca hatırlayalım. - Örnek cümleleri dikkatle inceleyiniz. –

My mother has already made a big cake. 

(Annem zaten büyük bir pasta yaptı.)

Hakan has already tidied his room. 

(Hakan zaten odasını derleyip topladı.)

Suna has already invited me to her party. 

(Suna zaten beni partisine davet etti.)

He has already finished his doctorate in Hacettepe. 

(Zaten doktorasını Hacettepe’de tamamladı.)


Jack has just drunk a glass of milk. 

(Jack sadece bir bardak süt içti.)

Your sister has just hurt her leg. 

(Kızkardeşin demin bacağını incitti.)

The baby has just woken up. She is crying.

(Bebek demin uyandı. Ağlıyor.)

My mother has just made the dessert. (Annem demin tatlı yaptı.)

You have just received an e-mail. (Demin bir elektronik posta aldın.)


I have never joined a project before. 

(Daha önce hiç (bir) projeye katılmadım.)

I have never been a member of a research team before. 

(Daha önce asla bir araştırma takımının üyesi olmadım.)

You have never read science articles recently. 

(Son zamanlar hiç bilimsel makaleler okumadın.)

I have never been to Italy. 

(Hiç İtalya’da bulunmadım.)

She has never made mantı. 

(Hiç mantı yapmadı.)


Have you ever taken your dog for a walk? 

(Köpekle hiç dolaştınız mı?)

Have you ever had a stomach ache? 

(Hiç mide ağrısı çektin mi?)

Have you ever peeled the potatoes? 

(Hiç patates soydun mu?)

Have you ever ridden a horse? 

(Hiç ata bindin mi?)

Have your parents ever had a holiday without you?

(Ailen hiç sensiz tatil yaptılar mı?)


I haven’t argued with my brother yet. 

(Henüz erkek kardeşimle tartışmıyoruz.)

I haven’t finished making my bed yet. 

(Yatağımı yapmayı henüz bitirmedim.)

Cemil and Emin haven’t painted the house yet. 

(Cemil ve Emin henüz evi boyamadılar.)

Your shoes are very dirty. You haven’t cleaned them yet.

(Ayakkabıların çok kirli. Onları henüz temizlenmiş değil.)

I haven’t had my breakfast yet. 

(Henüz kahvaltımı yapmadım.)

Your aunt hasn’t cooked the meals yet. 

(Teyzen henüz yemekleri pişirmedi.)

I haven’t found my key yet. 

(Henüz anahtarımı bulamadım.)


For; eylemin ne kadar sürdüğünü gösterir. Örnekleri inceleyelim.

It has rained for five hours. 

(Beş saattir yağmur yağıyor.)

I have been interested in psychology for the last five years.

(Son beş yıldır psikoloji ile ilgileniyorum.)

I haven’t seen him for a long time. 

(Uzun zamandan beri onu görmedim.)

My brother has been here for fifteen days. 

(Erkek kardeşim onbeş gündür burada bulunuyor.)

Where have you been for an hour? 

(Bir saattir neredeydin?)

I have been in this project for about a month now. 

(Şimdi, yaklaşık bir aydır bu projedeyim.)

He has been a top footballer for five years. 

(Beş yıldır tanınmış bir futbolcudur.)

Your family has lived in İstanbul for ten years. 

(Ailen on yıldır İstanbul’da yaşıyor (yaşamaktadır).)

Your sister has been here for ten years. 

(Kızkardeşin on yıldır burada bulunuyor.)

Eren has looked out of the window for an hour. 

(Eren bir saatten beri pencereden dışarıya bakıyor (bakmaktadır).)

Suna has had a new car for a week. 

(Suna bir haftadır yeni bir arabanın sahibidir.)

They have lived in Rome for twenty years. 

(Yirmi yıldır Roma’da yaşamaktadırlar.)

Your daughter has washed the dishes for an hour. 

(Kızın bir saattir bulaşık yıkamaktadır.)

I have worked as a researcher for twenty years. 

(Yirmi yıldır araştırmacı olarak çalışmaktayım.)

Your family has been on a holiday for a week. 

(Ailen bir haftadır tatilde.)

You have been interested in taking photos for five years.

(Beş yıldan beri fotoğraf çekmekle ilgilenmekteyim.)


Since; eylemin başlangıcını bildirirb Örnek cümleleri inceleyelim.

You have been a professional singer since 2005.

(2005 yılından beri profesyonel şarkıcısın.)

I haven’t been snowboarding since last winter.

(Geçen kıştan beri kar kaykayı yapmıyorum.)

Joe has been a student here since April.

(Joe, nisan ayından beri burada öğrenci.)

I have visited them twice since I came to Ankara.

(Ankara’ya geldiğimden beri, onları iki defa ziyaret ettim.)

Your life has changed alot since you got married.

(Evlendiğinden beri hayatın çok değişti.)

They have studied here since two o’clock.

(Saat ikiden beri burada ders çalışmaktadırlar.)

He has been a footballer since he was ten years old.

(On yaşından beri futbolcudur.)

We have had credit cards since 1950.

(1950 yılından beri kredi kartlarımız vardır.)

We have had the Windows Programmes since 1985.

(1985 yılından beri Windows programlarımız vardır.)

You have lived alone since last year.

(Geçen yıldan beri tek başına yaşıyorsun.)

Sally has watched two cartoons films since this afternoon.

(Sally, bu öğleden sonra beri iki çizgi film seyretti.)

I have known Mel Gibson since I was a child.

(Çocukluğumdan beri Mel Gibson’ı tanımaktayım.)

Hakan has been handsome since he was young.

(Hakan, gençliğinden beri yakışıklıdır.)

Your teacher hasn’t been at school since ten o’clock.

(Öğretmenin saat ondan beri okulda değil (bulunmuyor.)

Robert has been to England since his childhood.

(Robert, çocukluğundan beri İngiltere’de bulunmaktadır.)

You have been in interested in Maths since you started primary school.

(İlkokula başladığından beri matematiğe ilgi duymaktasın.)

You have worn this old jacket since you were ten years old.

(On yaşından beri bu eski ceketi giymektesin.)

Hakan has worked as a worker since he finished his school.

(Hakan okulunu bitirdiğinden beri işçi olarak çalışmaktadır.)

I have been good at playing football since I graduated primary school.

(İlkokulu bitirdiğimden beri futbolda başarılıyım.)

His life hasn’t changed much since he started to work.

(İşe başladığından beri hayatı çok değişmedi.)


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 31,747 kez okundu.

Yorumlarınız

aslı 9 Mayıs 2018 13:13

hiç beğenmedim

yusuf 24 Mayıs 2017 19:25

elinize sağlık

yusuf 24 Mayıs 2017 17:16

böylede kötü anlatılmaz ki ağabey ya

isimsiz 15 Mayıs 2016 21:51

Cok iyi

Hasan T. 12 Mayıs 2016 10:02

cok güzel ama işe yaramıyor

serra n. 8 Mayıs 2016 18:20

çok farklı ama güzel

açelya 1 Şubat 2016 12:27

guzel değil bence

kerem d. 1 Haziran 2015 17:07

100 aldım diye yalan söylemeyin bence :)

wasileva 28 Mayıs 2015 10:18

Hic guzel deilmis ben begenmedim

karabiberimm 15 Mayıs 2015 16:33

ben bi tane liseye koleje ön kkayıt yaptırdım beni denemek içinde haftaya paz. sınava çağırıyolar gerçekten çok güzel bir ssite ck saolun

b.... 11 Mayıs 2015 11:06

çok fazla örnek verilmiş

htc 6 Mayıs 2015 16:28

Lütfen diğer uniteleri paylaşın çok acill 14 15 16 gerekiyo

htc 24 Nisan 2015 14:05

Lütfen yeni üniteleri paylaşın 13 den itibaren konu bulamıyorum

ENIS 15 Nisan 2015 20:10

Site cok guzelmis yarin ingilizce sinavim var ve buradan calisiyorum emegi gecen herkese tesekkur ederim bide DIGER UNITELERI KOYARMINIZ LUTFEN

htc 15 Nisan 2015 16:08

Artık diğer uniteleri paylaşır mısınızzz ???

isimsiz k. 7 Nisan 2015 21:55

harika bu site mükemmel

busra 6 Nisan 2015 19:34

Isime yaramadi ama yinede guzelmis

Sinan E. 2 Nisan 2015 21:02

Çok güzel

Ebrar . 26 Mart 2015 18:42

A.Hikmet İNCE ' ye teşekkürler

çok iyi olmuş iyiki bu site var

anonim 19 Mart 2015 20:46

İşime yaramadı ama örnekler güzelmiş

sedef m. 17 Mart 2015 18:42

iyimiş ama ççççooookkkk uzun

yakup a. 17 Mart 2015 13:51

çok fazla örnek var bu bana yeterli gelmedi ama güzeldi.

semih 16 Mart 2015 19:47

biraz güzeldi ama çok uzundu daha sınav olmadıkkkkk

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

senem g. 16 Mart 2015 19:11

Çok güzel bende 100 aldimmm

nisa 15 Mart 2015 21:09

güzel ama yazılılarımız çoooooooooooooook zor oluyo en düşük dersim ingilizce.
ingilizce ortalamam 95.63 tü

elif g. 15 Mart 2015 20:35

çok güzel sağolun

merve 14 Mart 2015 21:58

işime yaradı

halil 13 Mart 2015 06:28

Cok ormek var ama cok guzel

kemal 9 Mart 2015 14:59

çooook örnek az anlatım var bu biraz bana eksi bir yan gibi geldi

yasemin 8 Mart 2015 18:54

çok güzelllllllllllllllll sınavdan 100 aldım

özlem ö. 7 Mart 2015 20:19

Güzel ama örnekler çok okumakta zolandım

ogün a. 3 Mart 2015 16:55

çok iyi

emine 25 Şubat 2015 22:43

Gayet guzelmis

özlem 24 Şubat 2015 19:25

çok güzel olmuş elerinize sağlık

savas 22 Şubat 2015 13:46

cok ıyı

ahmet g. 21 Şubat 2015 19:38

çok güzel teşekkürler alah herkesin yardımcısı olsun

zehra 11 Şubat 2015 15:44

bu konuları beğendim harika

amine n. 7 Şubat 2015 19:33

Çok güzelmiş bu site ya:-):-):-)

ayla d. 6 Şubat 2015 17:41

bu ünitede tek konumu var

aslı 6 Şubat 2015 17:40

güzelmiş****

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.