YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Question Words (Soru Kelimeleri) How - How many - How much - How often ... 2

Question Words (Soru Kelimeleri) How - How many - How much - How often ... 2
How (nasıl); soru kelimesi ile eylemin nasıl başarıldığı (yapıldığı) öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

How was your first day at work? (İşteki ilk günün nasıldı?)
It was wonderful. (Muhteşemdi.)
How can you behave in a restaurant in Japan? (Sen, Japonya'da bir lokantada nasıl davranabilirsin?)
I can make loud noise when I eat in a restaurant in Japan.
(Ben, Japonya'da bir lokanta yemek yerken gürültü yapabilirim.)
How can I get there easily, by bus or by train?
(Ben, oraya kolayca nasıl varabilirim, otobüsle mi, yoksa trenle mi?)
You can get there easily by train. (Sen, oraya trenle kolayca varabilirsin.)
How many (kaç tane); özne ve nesnenin kaç tane olduğu veya eylemin bir zaman sürecinde kaç defa yapıldığı sorulur.
How many people are you travelling with you? (Sen, (yanında) kaç kişi ile seyahat ediyorsun?)
I am travelling ten people with me. (Ben, (yanımda) on kişi ile seyahet ediyorum.)
How many hours a day do you watch TV? (Sen, bir günde kaç saat televizyon seyredersin?)
I watch TV two hours a day. (Ben, bir günde iki saat televizyon seyrederim.)
How many times a day does your mother cook? (Annen, bir günde kaç kez (defa) yemek pişirir?)
She cooks once a day. (Annem, günde bir kez yemek pişirir.)
How many books do you usually read in a month? (Sen, genellikle bir ayda kaç tane kitap okursun?)
I usually read five or six books in a month. (Ben, genellikle bir ayda beş veya altı kitap okurum.)
How many classes a day does your teacher teach? (Öğretmenin, bir günde kaç saat ders verir?)
He (She) usually teaches four classes a day. (O, genellikle bir günde dört saat ders verir.)
How much (ne kadar; kaç para); nesnenin miktarını veya fiyatını öğrenmemizi sağlar.
How much does a kilo of cheese? (Bir kilo peynirin fiyatı nedir?)
A kilo of cheese is 10 Turkish Liras. (Bir kilo peynir, on Türk lirasıdır.)
How much money have you got with you? (Yanında ne kadar para var?)
I have got a hundred dollars with you. (Benim yanımda yüz dolar var.)
How much water do you drink a day? (Sen, bir günde ne kadar su içersin?)
I drink 2 or 3 litres of water a day. (Ben, bir günde iki veya üç litre su içerim.)
How much sugar do you eat a day? (Sen, bir günde ne kadar şeker yersin?)
I eat a little sugar a day. (Ben, bir günde çok az şeker yerim.)
How much are these two sandwiches? (Bu iki sandviçin fiyatı ne kadar?)
They are one dollar. (Onlar, bir dolar.)
How often (ne sıklıkta); eylemin (belli bir zaman diliminde) ne sıklıkta yapıldığını sorar. Cevapta, günde bir defa, haftada iki defa, ayda üç defa gibi ... belli bir zaman dilimi belirtilebilir veya frequency adverbs (süreklilik zarfları)ndan birisi, always (daima), usually (genellikle), often (sık sık), sometimes (bazen) veya never (asla) kullanılabilir.
How often does your mother cook meals at your home? (Annen, hangi sıklıkta evinizde yemek pişirir?)
She cooks meals three times a week. (Annem, haftada üç defa yemek pişirir?)
How often do you have lunch with your best friend?
(Sen, en iyi arkadaşınla hangi sıklıkta öğle yemeği yersin?)
I sometimes have lunch with my best friend.
(Ben, bazen (ara sıra) en iyi arkadaşımla öğle yemeği yerim.)
How often does Rose visit her family? (Rose, hangi sıklıkta ailesini ziyaret eder?)
She visits her family every weekend. (O, her hafta sonu ailesini ziyaret eder.)
How often do you ride your bicycle? (Sen, hangi sıklıkta bisikletine binersin?)
I never ride my bicycle. (Ben, asla bisikletime binmem.)
How often does Ayça study English? (Ayça, hangi sıklıkta İngilizce çalışır?)
She always studies Engilish every day. (O, her gün daima İngilizce çalışır.)
How long (ne kadar süre); eylemin ne kadar süre devam edeceğini sorar.
How long does it take to go to Bursa from Ankara? (Ankara'dan Bursa'ya gitmek ne kadar sürer?)
I takes seven hours to go to Bursa from Ankara. (Ankara'dan Bursa'ya gitmek yedi saat sürer.)
How long do elephants usually live? (Filler genellikle kaç yıl yaşar?) 
They usually live forty years. (Onlar, genellikle kırk yıl yaşar.)
How long does it take to travel from Paris to Rome by the AVE train?
(Paris'ten Romaya hızlı trenle seyahat ne kadar sürer?)
It takes four hours to travel from Paris to Rome by the AVE train.
(Paris'ten Roma'ya hızlı trenle seyahat dört saat sürer.) 
How long would you like to stay at home? (Sen, evde ne kadar süre kalacaksın?) 
I would like to stay three hours at home. (Ben, evde üç saat kalmak istiyorum.)
How far (ne kadar uzak); iki yerleşim merkezi arasındaki mesafeyi (uzaklık)ı öğrenmemizi sağlar.
How far can you swim? (Sen, ne kadar (uzağa) yüzebilirsin?
I can swim ten kilometers. (Ben, yüz kilometre yüzebilirim.)
How far is it from Ankara to İstanbul?  (Ankara'dan İstanbul'a uzaklık kaç kilometredir?)
454 kilometers. (454 kilometre.)
How far can you run in an hour? (Sen, bir saat içinde ne kadarlık mesafeyi koşabilirsin?)
I can ten kilometers in an hour. (Ben, bir saat içinde on kilometre koşabilirim.)
How far is your school from here? (Okulun buradan ne kadar uzaklıktadır?)
It is one hundred meters from here. (O, buradan yüz metre uzaklıktadır.)
How fast (ne kadar hızlı)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 12,728 kez okundu.

Yorumlarınız

seko ". 22 Mart 2016 20:44

güzel be helll olsun

ZEYNEP 20 Aralık 2015 20:21

Thank you

Memo 31 Ekim 2015 17:17

Sağolun
Teşekkürler

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.