YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Should (Öğüt ve Tavsiye Verme)

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz.
You should be careful everyday.
(Her gün dikkatli olmalısın.)
Bobo should wash his face every morning.
(Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.)
They should go to school.
(Onlar okula gitmeliler.)
He should read this book.
(Bu kitabı okumalı.)
She should buy a kilo of tomatoes.
(Bir kilo domates satın almalı.)

Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır.
You shouldn’t drink cold water.
(Soğuk su içmemelisin.)
He shouldn’t put much sugar in his tea.
(Çayına çok şeker koymamalı.)
Oya shouldn’t tidy her brother’s room.
(Oya erkek kardeşinin odasını toplamamalı.)
They shouldn’t fight with their friends.
(Arkadaşlarıyla kavga etmemeliler.)
We shouldn’t make noise in the classroom.
(Sınıfta gürültü yapmamalıyız.)

Cümle should ile başlıyorsa soru halindedir. (+) cevabın olumlu, (-) cevabın olumsuz olacağını gösterir.
Should Hasan study English? (+)
(Hasan İngilizce çalışmalı mı?)
Yes, he should study English.
(Evet, İngilizce çalışmalı.)
Should I take notes? (+)
(Not tutmalı mıyım?)
Yes, you should take notes.
(Evet, not tutmalısın.)

Should I solve the problems alone? (-)
(Problemleri tek başıma mı çözmeliyim?)
No, you shouldn’t solve the problems alone.
(Hayır, problemleri tek başına çözmemelisin.)
Should they work on Saturdays? (-)
(Cumartesi günleri çalışmalılar mı?)
No, they shouldn’t work on Saturdays.
(Hayır, cumartesi günleri çalışmamalılar.)
Should; daha önceki bölümlerde gördüğümüz soru kelimeleri ile de kullanılır.
(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce ve sorumatik.com.tr'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 8,811 kez okundu.

Yorumlarınız

Bahar c. 25 Temmuz 2017 17:53

Çok güzel

azeri 7 Kasım 2016 19:39

yav gardaş bunu anladık ellerinizesağlık ama bana birinci sınavın örnek sorularını verin I. dönemin

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.