YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi)

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi )

Geçmiş zamanda. – mesela, dün, geçen ay, geçen hafta, vb. gibi – belirli bir anda başlayan, bir süre devam eden ve biten eylem(ler)i anlatmayı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Past Continuous Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Şimdiki Zamanın Hikâyesi diye çevirebiliriz. Örnek cümleleri inceleyelim:

Your sister was ironing your shirts
yesterday.
(Kız kardeşin, dün senin gömleklerini
ütülüyordu.)
You were looking your pen two days ago.
(Sen, iki gün önce dolma kalemini arıyordun.)
I was getting on a plane yesterday morning.
(Ben, dün sabah uçağa biniyordum.)
Şule was sweeping the floors yesterday
afternoon.

(Şule, dün öğleden sonra yerleri
süpürüyordu.)

Our English teacher was reading
a paragraph.

(İngilizce öğretmenimiz, bir paragraf
okuyordu.)

Lucy was speaking English a little.
(Lucy, biraz İngilizce konuşuyordu.)
You and I were having a big breakfast yesterday.
(Sen ve ben, dün iyi bir kahvaltı yapıyorduk.)
Hasan was having a walk.
(Hasan, yürüyordu.)
The children were tidying their rooms
two days ago.

(Öğrenciler, iki gün önce odalarını
topluyordular.)

Ayça was climbing down the tree carefully.
(Ayça, ağaçtan dikkatlice iniyordu.)
Yukarıdaki örnekler dikkatle incelendiğinde görülecektir ki; bütün eylemler geçmişte başlamış, bir süre devam etmiş ve sonra bitmiştir. Aşağıdaki örnekleri de inceleyiniz.
Osman was playing with his computer.
(Osman, bilgisayarı ile oynuyor.)
They were buying their tickets.
(Onlar, biletlerini satın alıyorlar.)
I was making a phone call. 
(Ben, (bir) telefon konuşması yapıyordum.)
He was taking some photos.
(O birkaç fotoğraf çekiyordu.)
She was peeling a potato.
(O, bir patates soyuyordu.)
The fat man was running after the car.
(Şişman adam, otomobilin arkasından koşuyordu.)

Şimdiki Zamanın Hikâyesi’de olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject  +  was / were +  verb1  +  - ing  +  time expression.
(Subject: özne; verb: fiil; time expression: zaman zarfı, demektir.)

Bu zaman kipinde, was ve were olmak üzere iki yardımcı fiil vardır. Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
WasI, he, she, it; wereyou, we, you, they … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir ve sonuna – ing eki alır. 
Fiillerin sonuna – ing eki getirilirken, şu noktalara dikkat edilir:
Son harfi – e olan fiilerde (move; close gibi …) bu harf düşer.

They were moving to Ankara.
(Onlar Ankara’ya taşınıyordular.)
Ayşe was closing the windows.
(Ayşe pencereleri kapatıyordu.)
Son iki harfi – ie olan fiillerde (lie; die gibi …) bu harflerin yerine – y yazılır.
I was lying on the bed.
(Ben yatağın üzerinde uzanıyordum.)
A dog was dying.
(Köpek ölüyordu.)
Son iki harfi – ee olan fiiller (see; agree gibi …), - ing eki alırken bir değişikliğe uğramazlar.
Suna was seeing him at the bus-stop.
(Suna otobüs durağında onu görüyordu.)
They were agreeing with you about this subject.
(Onlar bu konuda seninle anlaşıyordular.)
Bazı fiiller (run; travel gibi …) – ing eki alırken son harfleri bir kere daha yazılır.
The children were running in the garden.
(Çocuklar bahçede koşuyorlardı.)
Hikmet was travelling by car.
(Hikmet otomobille seyahat ediyordu.)
Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile was + not = wasn’t, were + not = weren’t birleşik yazılırlar. Olumsuz yapıda; geçmişte eylemin yapılmadığı belirtilir. Örnekleri inceleyiniz.
The doctor wasn't examining the patients.
(Doktor, hastaları muayene etmiyordu.)
You weren't laughing at Jack.
(Sen, Jack'e gülmüyordun.)
Jack wasn't smoking cigarettes yesterday.
(Jack, dün sigara içmiyordu.)
I wasn't telling a lie yesterday.
(Ben, dün yalan söylemiyordum.)
Your grandma wasn't standing near the door.
(Büyük annem, kapının yanında dikilmiyordu.)
We weren't filling the blanks in the exercises.
(Biz, alıştırmaların boşluklarını doldurmuyorduk.)
Suna wasn't waving to her friends.
(Suna, arkadaşlarına el sallamıyordu.)
They weren't going shopping.
(Onlar, alış verişe gitmiyordular.)
You weren't making beds.
(Sen, yatakları yapmıyordun.)
He wasn't sleeping under a tree yesterday.
(O, dün bir ağacın altında uyumuyordu.)
Cümle; was veya were ile başlıyorsa, soru halindedir. Örnekleri inceleyiniz.
Were you studying Biology a week ago?
(Sen, bir hafta önce biyoloji çalışıyor muydun?)
Was a teacher drawing a map on the board?
(Öğretmen, tahtaya bir harita çiziyor muydu?)
Were the children cycling to school
yesterday?

(Öğrenciler, dün okula bisikletle mi
gidiyorlardı?)

Was Oya looking for her cat yesterday?
(Oya, dün kedisini mi arıyordu?)
Was Mrs. Green baking a cake yesterday?
(Bayan Yeşil, dün bir kek mi pişiriyordu?)
Were the English students learning Turkish
last year?

(İngiliz öğrenciler, geçen yıl Türkçe mi
öğreniyorlardı?)

Were you catching fish yesterday?
(Sen, dün balık mı tutuyordun?)
Was the child crossing the street?
(Çocuk, caddenin karşısına mı geçiyordu?)
Was your brother taking a shower yesterday?
(Erkek kardeşin, dün duş mu alıyordu?)
Was Burak wearing a rain coat?
(Burak yağmurluk mu giyiyordu?)
Bu zaman kipinde kullanılan bazı time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Yesterday (dün), yesterday morning (dün sabah), yesterday afternoon (dün öğleden sonra), last night (geçen gece), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), this morning (bu sabah), last Sunday (geçen pazar), two days ago (iki gün önce), three weeks ago (üç hafta önce), vb. gibi …

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 30,403 kez okundu.

Yorumlarınız

seda u. 3 Nisan 2017 22:42

Gerçekten iyiymiş yaaaa

Gülistan t. 3 Nisan 2017 22:40

Keşke birde hikaye şeklinde oldaydi

yağmur a. 26 Mart 2016 19:46

cok güzel inşallah secmeli yabancı dilden 100 alırım cok güzel bu siteye bayılıyorum kim yapmıssa ellerine sağlık teşekkür ederim gercekten cok bayılıyorum kaç gündür bu siteye giriyorum çok teşekkür ederim

cerem g. 11 Nisan 2015 13:28

süper bi zeka

Ayça D. 29 Mart 2015 13:24

Keşke boşluk doldurmada olsaymıs daha iyi olurdu

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.