YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi)

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), geçmişte belli bir süre devam eden eylemleri anlatır.
Bobo was studying Maths.
(Bobo, matematik çalışıyordu.)
They were building a dam last year.
(Onlar geçen yıl bir baraj inşa ediyorlardı.)
I was posting the letters yesterday afternoon.
(Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.)
Roby was flying yesterday morning.
(Roby dün sabah uçuyordu.)
We were going on a holiday yesterday.
(Dün tatile gidiyorduk.)
You were coughing last week.
(Sen geçen hafta öksürüyordun.)

Fiil sonuna -ing eki alır.
Sonu e ile biten fiiller ek alırken bu harf düşer: Come coming, live living olur. Sonunda iki e bulunan fiiller bu kurala uymaz. See seing, agree agreeing olur. Son iki harfi ie olan fiilerde, bu harfler yerine y getirilir. Lie lying, die dying olur. Run, travel, begin, sit gibi fiiler - ing eki alırken sonlarındaki sessiz harf bir defa daha yazılır. Running, travelling, beginning, sitting gibi...
İki yardımcı fiili was ve were’dür. Was; I, he, she, it ile, were; you, we, you ve they ile kullanılır.

Olumsuz yapıda was not wasn’t, were not weren’t şeklinde kısa yazılır. Bu durum eylemin yapılmadığını gösterir.
Tim wasn’t crying yesterday morning.
(Tim dün sabah ağlamıyordu.)
I wasn’t visiting my grandpa last Sunday.
(Geçen pazar büyükbabamı ziyaret etmiyordum.)
Musa wasn’t playing the piano yesterday evening.
(Musa dün akşam piyano çalmıyordu.)

Cümle was veya were ile başlıyorsa soru halindedir.
Was she staring at me?
(O bana bakıyor muydu?)
Were you guiding the tourists?
(Turistlere rehberlik yapıyor muydun?)
Were they having good time?
(İyi vakit geçiriyor muydular?)

Bu zamanda en çok kullanılan bazı zaman zarfları şunlardır: Yesterday (dün), yesterday morning (dün sabah), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), last year (geçen yıl) ...
(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce ve sorumatik.com.tr'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 5,361 kez okundu.

Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.