YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

The Simple Future Tense (Basit Gelecek Zaman)

The Simple Future Tense (Basit Gelecek Zaman)

Gelecekte yapılacak bir eylemin anlatılması için kullanılan yapıyı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Simple Future Tense denir; Türkçe’ye Basit Gelecek Zaman diye çevirebiliriz.
Bu yapı, konuşma anında verilen kararların anlatılmasında, tahminde bulunmada, isteklilik veya isteksizlik bildirmede, tekliflerde de kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.

I will read my horoscope.(Ben, günlük falımı okuyacağım.)
I will receive a large sum of money this month.
(Ben, bu ay büyük miktarda para alacağım.)
You will take a difficult examination next week.
(Sen, gelecek hafta zor bir sınava gireceksin.)
You will travel a lot this month.
(Sen, bu ay çok seyahat edeceksin.)
He will make many new friends
by the end of this month.

(O, bu ayın sonuna kadar
pek çok yeni arkadaş edinecek.)
This work will be difficult.(Bu iş zor olacak.)
It will be a good month for my holiday.
(Tatilim için iyi bir ay olacak.)
She will be a lot of rest this month.
(O, bu ay çok dinlenecek.)
We will give up smoking.
(Biz, sigara içmeyi bıracağız.)
She will come here next week.
(O, gelecek hafta buraya gelecek.)
Your mother will retire at the end of this year.
(Annen, bu yılın sonunda emekliye ayrılacak.)
I will do ironing my clothes after school.
(Okuldan sonra kıyafetlerimi ütüleyeceğim.)
They will go to school within an hour.
(Onlar, bir saat içinde okula gidecek.)
Hans will fix your television tomorrow.
(Hans, televizyonunu yarın tamir edecek.)
Grace will be twenty-one years old next month.
(Grace, gelecek yıl yirmibir yaşında olacak.)
You will lend me some money.
(Sen, bana biraz borç para vereceksin.)
You will meet me at the airport.
(Sen, beni hava alanında karşılayacaksın.)
My mother will change baby diapers.
(Annem, bebek bezi değiştirecek.)
We will know the results tomorrow.
(Biz, sonuçları yarın öğreneceğiz.)
It will be rainy tomorrow.
(Hava, yarın yağmurlu olacak.)
The gardener will mow the grass for me. (Bahçıvan, benim için çimleri biçecek.) 
Önceden planlanmış eylem(ler) bu yapı ile anlatılmaz.
Bu yapıda olumlu cümle şöyle kurulur:

Subject  +  will  +  verb 1 +  object  +  time adverbial.
(Subject (özne); verb (fiil - yalın halde -); object (nesne); time adverbial (zaman zarfı), demektir.
Tahminde bulunulurken, probably (muhtemelen) kelimesi getirilir. Örnekleri inceleyiniz.

She will probably go to the party tomorrow evening.
(O muhtemelen yarın akşam partiye gidecek.)

Hakan is ill. He will probably go to the hospital tomorrow. 
(Hakan hasta. O muhtemelen yarın hastaneye gidecek.)

I will probably be on holiday in June.
(Ben, muhtemelen haziran ayında tatilde olacağım.)

Tahmin, umut, beklenti ifade eden cümleler de bu yapı ile kurulur.
I think I will visit my grandmother tomorrow. 
(Sanıyorum ki; yarın büyük annemi ziyaret edeceğim.)
I think he won’t finish his school next year. 
(Sanıyorum ki; o gelecek yıl okulunu bitiremeyecek.)
I suppose you will write a story next week. 
(Sanıyorum, sen gelecek hafta bir hikâye yazacaksın.)
I suppose my mother will make a cake tomorrow. 
(Sanıyorum, annem yarın bir kek yapacak.)
I hope Jane will come to the party next week. 
(Umuyorum ki, Jane gelecek hafta partiye gelecek.)
I hope I will mend my bicycle tomorrow. 
(Umuyorum ki, ben yarın bisikletimi onaracağım.)

Olumsuz yapıda will + not = won't kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
You and me won't get married next month.
(Sen ve ben, gelecek hafta evlenmeyeceğiz.)
It won't snow tomorrow.
(Yarın kar yağmayacak.) 
He won't redecorate your house next year.
(O, gelecek yıl senin evini yeniden dekore etmeyecek.)
I won't call you this afternoon.
(Ben, bu öğleden sonra sana telefon etmeyeceğim.)
We won't be at our home tomorrow.
(Biz, yarın evimizde olmayacağız.)
You won't buy a new car and won't
 sell your old car.

(Sen, yeni bir otomobil satın almayacak ve
eski otomobilini satmayacaksın.)

They won't arrive home before midnight.
(Onlar, gece yarısından önce eve gelmeyecek.)
They won't build a bridge over the river.
(Onlar, nehrin üzerine bir köprü inşa etmeyecek.)
You won't lay in the sun all afternoon.
(Sen, tüm öğleden sonra güneşte uzanmayacaksın.)
She won't have a check-up tomorrow.
(O, yarın sağlık kontroluna girmeyecek.)
You won't listen to the music while
your brother does his homework.

(Erkek kardeşin ödevini yaparken,
sen müzik dinlemeyeceksin.)

She won't write to me before
she leaves Germany.

(O, Almanya'dan ayrılmadan önce,
bana yazmayacak.)

She won't visit her relatives
tomorrow morning.

(O, yarın sabah akrabalarını
ziyaret etmeyecek.)

I won't have a birthday party at my home
next Saturday.
(Ben, gelecek cumartesi evimde
bir parti vermeyeceğim.)

Jack and Mary won't give you
a wedding invitation.

(Jack ve Mary, sana evlenme davetiyesi
göndermeyecekler.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 9,406 kez okundu.

Yorumlarınız

azad 12 Ocak 2016 19:28

harikaaa

Nebi ç. 31 Aralık 2015 17:04

Sayenizde anladm sagolun:):)))

azra m. 5 Ocak 2015 20:52

Çok teşekkurler güzelmis konuyu anladim :-)

gamz2 u. 3 Ocak 2015 19:58

iyiymiş sewdimm :) :)

elaaksun 28 Aralık 2014 22:40

çok güzel

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.