YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman) (and - but - so - when - because - before - after) 2

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman)da, eylemin zamanını bildiren (yesterday; last week; the day before yesterday; two years ago, vb. gibi ...) adverbs of time (zaman zarfları)nı önceki bölümde öğrenmiştik. Şimdi de, when, before ve after gibi subordinate conjunctions (yan cümle bağlaçları) ile ana cümleye bağlanan ve eylemin zamanını belirten yapıları tanıyacağız.

When
(
dığı zaman, – dığında, – iken) anlamındadır; kendisinden sonra gelen yan cümlecik, ana cümledeki eylemin zamanı bildirir; her iki cümlecik de aynı zaman formunda olmalıdır. Örnekleri inceleyiniz.

I didn't have any mobile phones when I was a child. (Ben çocukken, hiç cep telefonuna sahip değildim.)
I was very happy when I was a child. (Ben, çocukken, çok mutluydum.)
Suna helped her teacher when she was at home. (Suna, okulda olduğu zaman, öğretmenine yardım etti.)
My father was in Antalya when he was young. (Babam, gençliğinde Antalya'daydı.)
When Sema was a child, her grandma told a lot of stories to her.
(Sema çocukken, büyük annesi ona pek çok hikâye anlattı.)
When Anne watched stars, she saw a UFO. (Anne, yıldızları seyrettiğinde, bir UFO gördü.)
Hakan started to run when he saw the big dog. (Hakan, büyük köpeği gördüğünde, koşmaya başladı.)
I heard a noise when I was in bed. (Ben yataktayken, bir gürültü duydum.)
Before (- den önce): birbirini takip eden veya birbiri ile bağlantılı (ilgili) iki eylemi bağlar; son eylemden önce kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
You bought a motorbike before you had a driving licence.
(Sen bir sürücü ehliyeti almadan önce, bir motorsiklet satın aldın.)
I cooked a big meal before I went to the cinema. (Ben sinemaya gitmeden önce, bol yemek pişirdim.)
Before she wrote the letters, she bought a pen.
(O, mektupları yazmadan önce, bir dolma kalem satın aldı.)
I told them a story before I did my homework. (Ben, ödevimi yapmadan önce, onlara bir hikâye anlattım.)
They washed their hands before they had their lunch.
(Onlar, öğle yemeğini yemeden önce, ellerini yıkadılar.)
I called you before I went to the bed. (Ben, yatmaya gitmeden önce, sana telefon ettim.)
They went swimming before they had a shower. (Onlar, duş almadan önce, yüzmeye gittiler.)
Before you watched a film, you played some computer games.
(Sen, bir film izlemeden önce, birkaç bilgisayar oyunu oynadın.)
After (- den sonra); birbirini izleyen eylemlerde ilk bitenden önce kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
I went to bed after I brushed my teeth. (Ben, dişlerimi fırçaladıktan sonra, yatmaya gittim.)
It began to snow after the teacher came in the classroom.
(Öğretmen, sınıfa girdikten sonra, kar yağmaya başladı.)
You took a bath after you did your homework. (Sen, ödevini bitirdikten sonra, yıkandın.)
After your mother washed the clothes, she ironed them.
(Annen, çamaşırları yıkadıktan sonra, onları ütüledi.)
After your father had his breakfast, he went to work. (Baban, kahvaltısını yaptıktan sonra, işe gitti.)
We walked to school after the school bus broke down.
(Okul servis otobüsü bozulduktan sonra, biz okula yürüdük.)
She slept very well after she took a shower. (O, duş aldıktan sonra, çok iyi (rahat) uyudu.)
After you went to Ankara, you stayed at a hotel. (Sen, Ankara'ya gittikten sonra, bir otelde kaldın.)
Coordinate conjunctions (birleştirme bağlaçları)ndan and (ve), but (fakat), so (bundan dolayı, bu yüzden) vb.lerini tanıyacağız.

And (ve); birbiriyle ilgili ve birbirini izleyen eylemleri birleştirir. Örnekleri inceleyiniz.
We rented a car and went camping. (Biz, bir otomobil kiraladık ve kampa gittik.)
I found a table and sat down in the restaurant. (Ben, lokantada bir masa buldum ve oturdum.)
I went to the club and played tennis with my friend. (Ben, kulübe gittim ve arkadaşımla tenis oynadım.)
They went to the laundromat and did the laundry. (Ben, çamaşırhaneye gittim ve çamaşır yıkadım.)
She served sandwiches and coffee every day last year.
(O, geçen yıl her gün sandviç ve kahve servisi yaptı.)
He took a taxi and he went to school on time. (O, bir taksiye bindi ve zamanında okula gitti.)
I saw four movies and I read a couple of books last week.
(Ben, geçen hafta dört film seyrettim ve birkaç kitap okudum.)
I had a piano lesson and I bought a sweater yesterday.
(Benim dün piyano dersim vardı ve bir kazak satın aldım.)

Bu İngilizce konu anlatımı 9,478 kez okundu.

Yorumlarınız

ceren d. 21 Mart 2016 17:58

bencede fazla güzel değil arkadasa katılıyorum

zeynep s. 9 Aralık 2015 22:45

bence güzel

doğukan y. 4 Ocak 2015 10:18

bence güzel değil

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.