YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman) With Regular and Irregular Verbs 1

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman) With Regular and Irregular Verbs 1

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman); geçmişte belli bir zamanda (dün, geçen hafta, geçen yıl, vb. gibi) yapılmış ve bitmiş eylemi anlatır. Türkçe'de sonu - dı, di, tı, ti .. ile biten cümlelerin zamanının - Di'li Geçmiş Zaman'ın - tam karşılığıdır. I had a nice breakfast yesterday morning. (Ben, dün sabah iyi bir kahvaltı yaptım.) My sister went to Paris last year. (Kız kardeşim, geçen yıl Paris'e gitti.) Your father went to work by bus. (Babam, bu sabah işe otobüsle gitti.) They learned Spanish last year. (Onlar, geçen yıl İspanyolca öğrendi.) vb. gibi cümlelerde belirtilen eylemlerin hepsi de geçmişte yapılmış ve bitmiştir.
The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman) affirmative form (olumlu cümle)de main verb (asıl fiil) past (geçmiş (ikinci halde))dir; yardımcı fiil did kullanılmaz. Örnekleri inceleyiniz. 

I ate two slices of bread at breakfast. (Ben, kahvaltıda iki dilim ekmek yedim.)
I passed the final exams successfully. (Ben, son sınavlardan başarıyla geçtim.)
You came back home very late yesterday night. (Sen, dün gece eve çok geç geldin.)
You celebrated your birthday two days ago. (Sen, iki gün önce doğum gününü kutladın.)
He cut his finger yesterday afternoon. (O, dün öğleden sonra parmağını kesti.)
Jack married to Rose last month. (Jack, geçen ay Rose ile evlendi.)
She did her assignment at school yesterday. (O, dün ödevini okulda yaptı.)
Rose started a new job last week. (Rose, geçen hafta yeni bir işe başladı.)
Our dog disappeared three days ago. (Bizim köpek, üç gün önce kayboldu.)
It rained all day yesterday. (Dün bütün gün yağmur yağdı.)
You learned English and French three years ago. (Siz, üç yıl önce İngilizce ve Fransızca öğrendiniz.)
You took the school bus early yesterday morning. (Siz, dün sabah erkenden okul otobüsüne bindiniz.)
We travelled to Rome last year. (Biz, geçen yıl Roma'ya gittik.)
We went swimming in the river every day last month. (Biz, geçen ay her gün nehirde yüzmeye gittik.)
They had a picnic the day before yesterday. (Onlar, dünden önceki gün bir piknik yaptı.)
They cooked nice dishes in the caravan. (Onlar, karavanda güzel (lezzetli) yemekler pişirdi.)
I got lost in Rome last year on vacation. (Ben, geçen yıl tatilde Roma'da kayboldum.)
Liz fell asleep during dinner yesterday. (Liz, dün akşam yemeği boyunca uyukladı.)
We rented a car and went camping. (Biz, bir otomobil kiraladık ve kampa gittik.)
He ran outside and got on his bike. (O, dışarıda koştu ve bisikletine bindi.)
Bu zamanda geçmiş ifade eden adverbs of time (zaman zarfları) kullanılır. Yesterday (dün); yesterday morning (dün sabah); yesterday afternoon (dün öğleden sonra); last night (dün gece); last week (geçen hafta); last month (geçen ay); last year (geçen yıl); two days ago (iki gün önce); an hour ago (bir saat önce); two months ago (iki ay önce); three years ago (üç yıl önce) vb. gibi ...

Verb
(fiil)
; eylem bildiren kelimedir. İngilizce'de fiiller regular (düzenli) ve irregular (düzensiz) olarak ikiye ayrılır. Regular verbs (düzenli fiiller) sonlarına - d, - ed veya - ied eklerinden birini alarak Past Simple ve Past Participle haline geçer. 

1 Fiilin son harfi e ise, sonuna d eklenir.

You lived in Rome for a long time. (Sen, uzun süre Roma'da yaşadın.)
I arrived at home late last night. (Ben, dün gece eve geç saatte geldim.)
He caused an accident yesterday morning. (O, dün sabah bir kazaya sebep oldu.)
You celebrated your birthday two days ago. (Sen, iki gün önce doğum gününü kutladın.)
My father graduated from the university in 1995. (Babam, 1995 yılında üniversiteden mezun oldu.)
2 Fiillerin çoğunun sonuna - ed eki getirilir.
You rented a movie on DVD yesterday. (Sen, dün bir DVD film kiraladın.)
She knocked at the door an hour ago. (O, bir saat önce kapıyı çaldı.)
Carol missed the school bus and took a car yesterday morning.
(Carol, dün sabah okul servisini kaçırdı ve bir taksiye bindi.)
We played football at school. (Biz, okulda futbol oynadık.)
Philip started working in a bank two years ago. (Philip, iki yıl önce bir bankada çalışmaya başladı.)
3 Bazı fiiller - ed eki alırken, sondaki sessiz harf bir daha yazılır.
Your teacher cancelled the lecture two days ago. (Öğretmenin, iki gün önce dersi iptal etti.)
Jack admitted his mistakes yesterday. (Jack, dün hatalarını kabul etti.)
I chatted with my girlfriend on the Net yesterday evening.
(Ben, dün akşam kız arkadaşımla internette konuştum.)
We travelled to Rome last year. (Biz, geçen yıl Roma'ya gittik.)
They planned their trip to France last wednesday. (Onlar, geçen çarşamba Fransa'ya geziyi planladı.)
4 Fiilin son harfi y, bundan önceki sessiz ise, y atılır ve sonuna - ied eklenir.
Jack married to Rose last month. (Jack, geçen hafta Rose ile evlendi.)
A porter carried your suitcases yesterday. (Bir hamal, dün senin bavullarını taşıdı.)
Mike studied very hard for the last exam. (Mike, son sınav için çok fazla çalıştı.)
This baby cried a lot yesterday night. (Bu bebek, dün gece çok ağladı.)
Julie tried yoga at lunchtime yesterday. (Julie, dün öğle yemeği vaktinde yoga denedi.)
Irregular verbs (düzensiz fiiller)de yukarıda sıralananlar gibi kurallar yoktur. Bazıları aynı kalır, bazıları değişir. Bu fiiller sayıca az olduğundan, ezberlenmesi konunun anlaşılması ve başarılması için yararlı olur. (Düzensiz fiillerin - en bilinenlerinin - geniş bir listesi Anadolu Lisesi 9. Sınıf konuları arasında verilmiştir. Lütfen, List of Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller Listesi), bölümüne bakınız.) Örnekleri inceleyiniz.
My wife had a baby girl last night. (Dün gece, karımın bir kız bebeği oldu.) 
They wrote an article for this magazine last week. (Onlar, geçen hafta bu dergi için bir makale yazdı.)
I took a shower and made some coffee. (Ben, bir duş aldım ve biraz kahve yaptım (pişirdim).)
She went snorkeling in Hawaii, but she got a bad sunburn.
(O, Hawai'ye dalışa gitti ve güneşte kötü yandı.)
I found a table and sit down in the restaurant. (Ben, lokantada bir masa buldum ve oturdum.)
Our neighbours sold their house last week. (Komşularımız, geçen hafta evlerini sattı.)
She bought a training suit last summer. (O, geçen yaz bir eşofman satın aldı.)
She made a friend called Jack yesterday. (O, dün Jack isimli biri ile arkadaş oldu.)
My mother drank eight glasses of water yesterday. (Annem, dün sekiz bardak su içti.)
Your sister wore baggy clothes last year. (Kız kardeşin, geçen yıl bol kıyafetler giydi.)
Negative form (olumsuz şekil)de didn't (özneden sonra) kullanılır ve main verb (asıl fiil) present (birinci halde)dir. Örnekleri inceleyiniz.
Hans didn't send his brother to Paris last month. (Hans, geçen ay erkek kardeşini Paris'e göndermedi.)
The children didn't dance at a disco yesterday. (Çocuklar, dün bir diskoda dans etmediler.)
Your father didn't shout your brother yesterday. (Baban, dün erkek kardeşine bağırmadı.)
They didn't spend much money in Antalya. (Onlar, geçen hafta Antalya'da çok para harcamadılar.)
This begger didn't find a wallet here yesterday. (Bu dilenci, dün burada bir para cüzdanı bulmadı.)
I didn't see any wild animals at the zoo. (Hayvanat bahçesinde hiç vahşi hayvan görmedim.)
Your team didn't lose any matches last week. (Senin takım, geçen hafta hiç maç kaybetmedi.)
She didn't make much mistakes in the exam yesterday. (O, dünkü sınavda çok hata yapmadı.)
John didn't grow up in a village. (John, bir köyde büyümedi.)
Mr Brown didn't teach French at your school last year.
(Bay Brown, geçen yıl sizin okulda Fransızca öğretmedi.)
You didn't check your e-mails yesterday evening.
(Sen, dün akşam elektronik postalarını kontrol etmedin.)
The police didn't find any fingerprints at the house. (Polis evde herhangi bir parmak izi bulamadı.)
My brother didn't tidy his room two days ago. (Erkek kardeşim, iki gün önce odasını derleyip toplamadı.)
They didn't like cycling yesterday evening, (Onlar, dün akşam bisiklete binmeyi sevmediler.)
You didn't brush your teeth yesterday morning. (Sen, dün sabah dişlerini fırçalamadın.)
Your neighbours didn't clean the stairs yesterday. (Komşuların dün merdivenleri temizlemedi.)
Peter didn't stay with his grandparents last year. (Peter, geçen yıl dedesi ve ninesi ile kalmadı.)
They didn't have a computer lesson yesterday. (Dün onların bilgisayar dersi yoktu.)
He didn't decide to watch a documentary film. (O, bir belgesel film seyretmeye karar vermedi.)
Anybody didn't hack my computer and didn't change my password.
(Hiç kimse, benim bilgisayarımı ele geçirmedi ve şifremi değiştirmedi.)
Cümle did ile başlıyorsa soru halindedir; main verb (asıl fiil) present (yalın halde)dir; bu tür yapılara - içinde or yoksa - yes veya no ile cevap verilir. Örnekleri inceleyiniz.
Did Charles Dickens write many novels? (Charles Dickens, çok roman yazdı mı?)
Did you finish work early yesterday? (Sen, dün işi erken bitirdin mi?)
Did you have three exams yesterday? (Dün, senin üç sınavın var mıydı?)
Did Sally have a daily plan yesterday? (Sally, dün günlük bir plan yaptı mı?)
Did your father work in the United States? (Baban, Birleşik Devletler'de çalıştı mı?)
Did Kelly start doing pilates two years ago? (Kelly, iki yıl önce pilates yapmaya başladı mı?)
Did you watch TV all day long? (Sen, bütün gün televizyon seyrettin mi?)
Did they have a busy training schedule last week?
(Geçen hafta onların yoğun bir eğitim programı var mıydı?)
Did you do a project for Physical Education? (Sen, beden eğitimi dersi için bir proje yaptın mı?)
Did Jack Kilby invent the microchip? (Jack Kilby, mikro çipi icat etti mi?)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 17,156 kez okundu.

Yorumlarınız

Alara k. 29 Mayıs 2016 16:12

İyi işte beğendim de çok uzun yaa okumaya üşendim

melike ö. 21 Ocak 2016 13:17

ÇoK güzel anlatılmış :DdDdDd

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.