YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Was & Were ...

Was / Were

Geçmiş zamanda – mesela, dün, geçen ay, geçen hafta, vb. gibi – kişi(ler)nin veya varlığın konumu, durumu, bulunduğu yer, vb. hâllerini anlatan cümlelerde was / were kullanılır.
To be (olmak) fiilinin present (şimdiki zaman) hali  amisare; past (di’li geçmiş) hali was ve were’dür. Was; Iheshe, it ile, wereyouwethey ile kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.

I was a baby six years ago.(Ben, altı yıl önce bebektim.)
I was at the market yesterday.(Ben, dün marketteydim.)
You were a student last year.(Sen, geçen yıl öğrenciydin.)
You were very busy yesterday.(Sen, dün çok meşguldün.)
He was born in England in 1564.(O, 1564'de İngiltere'de doğdu.)
Hakan was the captain of our school team 
ten years ago.
(Hakan, on yıl önce okul takımımızın 
kaptanıydı.)
She was fifteen years old in this picture. (O, bu resim (çekildiğinde) on beş yaşındaydı.)
She was at the zoo yesterday afternoon.(O, dün öğleden sonra hayvanat bahçesindeydi.)
Her hair was black in those years.(O yıllarda onun saçları siyahtı.)
My school was a small building with a big garden.(Okulum, büyük bir bahçeli küçük bir binaydı.)
Your car was out of order last week.(Araban geçen hafta bozuktu.)
You were at the library yesterday.(Sen, dün kütüphanedeydin.)
You were naughty, but you were hardworking.(Sen, yaramazdın, fakat çalışkandın.)
We were in class 6-E last year.(Biz, geçen yıl 6-E sınıfındaydık.)
We were in the park two days ago.(Biz, iki gün önce parktaydık.)
They were in a fast food restaurant yesterday.(Biz, dün hazır yemek satan bir lokantadaydık.)
They were in the supermarket last weekend.(Onlar, geçen hafta sonu süpermarketdeydi.)

Bu yapıda olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject +  was / were  +  place expressions  +  time expressions.(Subject: özne; place expressions yer zarfı; time expressions: zaman zarfı; demektir.)

Geçmişte yaşayan ünlü kişilerin konumları ve durumları da bu yapı ile anlatılabilir. Örnekleri inceleyiniz.

Ayhan Işık was a very famous film star.(Ayhan Işık çok ünlü bir film yıldızıydı.)
William Shakespeare were a writer.(William Shakespeare bir yazardı.)
Atatürk was the first president of Turkey.(Atatürk, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanıydı.)
Atatürk's mother's name was Zübeyde Hanım.(Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dı.)
Mehmet Akif Ersoy was a poet.(Mehmet Akif Ersoy bir şairdi.)
Metin Oktay was a footballer.(Metin Oktay futbolcuydu.)
Marie Curie was a scientist.(Marie Curie bilim insanıydı.)
Barış Manço was a singer.(Barış Manço şarkıcıydı.)
İsmet İnönü was the second president of Turkey.(İsmet İnönü, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanıydı.)
Florence Nightingale was a nurse.(Florence Nightingale hemşireydi.)
Neil Armstrong was an astronaut.(Neil Armstrong astronot idi.)
The Beatles were pop stars.(Beatles (grubu) pop (müzik) yıldızlarıydı.)
Cümle; was veya were yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Was there a festival last month?(Geçen ay bir festival var mıydı?)
Were you happy when you were a child?(Çocukken mutlu muydun?)
Were there famous people at the concert last week?(Geçen hafta konserde ünlü kişeler var mıydı?)
Were you in the canteen yesterday morning?(Dün sabah kantinde miydin?)
Was your grandpa fat in 1995?(Büyükbaban 1995'de şişman mıydı?)
Was there an interesting film on TV yesterday?(Dün televizyonda ilginç bir film var mıydı?)
WasAyhan Işık a very famous film star?(Ayhan Işık çok ünlü bir film yıldızı mıydı?)
Was your breakfast good?(Kahvaltın iyi miydi?)
Was veya were ile yapılmış sorulara - soru içinde or kelimesi yoksa - olumlu cevap yes ile olumsuz cevap no ile verilir.

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile was + not = wasn’twere + not = weren’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, cümleyi olumsuz yapar.

I wasn’t at a camp last week.(Geçen hafta kampta değildim.)
The shops weren't open last Sunday.(Geçen pazar dükkânlar açık değildi.)
She wasn't tall, but she was very attractive.(O, uzun boylu değildi, ama o çok çekici idi.)
You weren't very friendly to your brother.(Sen, erkek kardeşine karşı sevecen değildin.)
Hakan wasn't at work two days ago, because 
he was ill.
(Hakan, iki gün önce işde değildi, çünkü 
hastaydı.)
My English exam wasn't difficult yesterday.(Dünkü İngilizce sınavı zor değildi.)
I wasn’t good at football when I was young.(Gençken, futbolda iyi değildim.)
We weren’t in England last week, but we are 
in England now.
(Biz, geçen hafta İngiltere'de değildik, ama şimdi
İngiltere'deyiz.)
Sam and Sue weren't married last summer.(Sam ve Sue, geçen yaz evli değildiler.)
There wasn't an interesting film on TV yesterday.(Dün televizyonda ilginç bir film yoktu.)
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
Where were you born?(Nerede doğdun?)
When were you born?(Ne zaman doğdun?)
Who was the writer 'The National Turkish Anthem'?(Türk millî marşının yazarı kimdi?)
What was Florence Nightingale's job?(Florence Nightingale'nin mesleği ne idi?)
How tall were you last year?(Geçen yıl boyun ne kadardı?)
How was the food?(Yemek nasıldı?)
What was your favourite toy when you were a child?(Çocukken en sevdiğin oyuncak neydi?)
How many children were there in your family?(Ailende kaç çocuk vardı?)
Who was the first woman pilot in Turkey?(Türkiye'deki ilk kadın pilot kimdi?)
Where were you last Ramadan Feast?(Geçen ramazan bayramında neredeydin?)
Bu zaman kipinde kullanılan bazı time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Yesterday (dün), last night (geçen gece), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), last Sunday (geçen pazar), two days ago (iki gün önce), vb. gibi …

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)

Bu İngilizce konu anlatımı 7,696 kez okundu.

Yorumlarınız

metin d. 23 Şubat 2017 10:43

çok güzel bir anlatım

davutccançakırca 31 Mayıs 2016 18:16

çok güzel bir anlatım hocam allah razı olsun yarın sınavım var hayırlısıyla geçersem size dua edeceğim :)

vvvmvmnvnmvmnvnmnmvnmv 7 Nisan 2016 22:37

cok güzel olmuş elınıze sağlık teşekkürler cok sagolun zaaa

hjklgh 8 Mart 2016 23:14

çok güzel olmuş

Büşra K. 25 Mayıs 2015 18:52

Az bilgi vermiştir

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.