YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı No:1

Choose the correct answer.

1. What is your name?

2. Where is he from?

3. How are you?

4. What is this? ____________

5. Those / books / are / on / the table /.

6. These ...... pictures

7. 09:15 What time is it?

8. My grandfather’s son is my ...............

9. My brother is my aunt’s ...........

10. Sevinç / my / wife / brother’s / is / .

11. Grandmother and grandfather are my .................

12. Are you a doctor?

13. What is her job?

14. Is Irmak a teacher?

15. What is your father’s job?

16. Where is the flower?

17. Children are ........ the school bus.

18. He eats ........... .

19. Where is the theatre?

20. Where is the school?

21. Where is the hotel?

22. Where is the police station?

23. We / house / have got / yellow / a / .

24. She / fat / cat / has / got / a / ? / .

25. I / speak / can / english / friend / with / .

26. He / ride / can / bike / a / ?

27. Students / study / must / lesson / .

28. There aren’t ......... telephone on the wall.

29. There ....... some notebooks on the desk.

30. How much ................. is there in the fridge?

31. I ............ my face every morning.

32. She .................. in the forest every weekend.

33. Bahar ................. tea now.

34. They ................... the Anıtkabir next Saturday

35. Tufan and Özge ................... computer every day.

36. ............ birds fly every time?

37. We .................... our car tomorrow.

38. Simge ............... her homework at the moment.

39. I ................. my school uniform two hours ago.

40. My sister .................. a hamburger now.

41. He ..................... his father next weekend.

42. Sevgi is .......................... her hair later.

43. What is Makbule doing?

44. What does baby drink?

45. Where are they going to go?

46. Do you climb trees?

47. ................ teach lesson in schools.

48. What are you going to study?

49. Are you coming me?

50. .................... repears cars.


Benzer İngilizce Testler


Yorumlarınız

Henüz bir yorum yazılmamış.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Yeni İngilizce Oyun

Yeni açtığımız;
Resimli İngilizce Oyun sayfamızda, İngilizce Oyun Oynayabilirsiniz.

Bilgi

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı No:1 toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru 2 puandır. İngilizce testi çözün.

Test Yardım

Her bir sorunun altındaki 4 seçenekten birini işaretleyiniz, tüm İngilizce test sorularını bitirdikten sonra, testin altında bulunan mavi "Testi Bitir" butonuna basınız.

Test sonucu sayfaya yazılacak, doğru ve yanlış seçenekleriniz renkler ile gösterilecektir.

Açıklama

Test sonucu renklerinin anlamları:

  • Doğru seçenek
  • Yanlış seçenek
  • Doğru cevap